Navigate / search

ISO-50500 İnovasyon Yönetimi Sistemi Standartı serilerine ilişkin ülke görüşlerini 16-20 Ekim 2017 de Paris’te değerlendirmeye devam ettik

Bu sene çalışma grubumuz WG4 e yeni katılımlar ile Paris e gelen İnovasyon yönetimi uzmanları olarak 12 kişi idik.5 gün boyunca 8:30-18:00 yoğun çalışmalar yaptık. 2018 de yayınlıyoruz.

Ekibimiz : Sten Jacobson, Müjgan Çetin, Nicola Raule, Beda Meienberger, Maria Duclos Lindstrøm, Anna M. Sánchez Granados, Martin McGurk, Alberto Musetti, Federico Meneghello, Pier Cassone, Irene C. Makar, Magnus Hakvåg, Jonathan Knight, Ernest L. Hughes, Ed.D., Marco Cibien, Sven Schade, Pierre Roubaud

 

 

ISO-50500 İnovasyon Yönetimi Standartları Serisi

ISO-50500 inovasyon Yönetimi Standartı serisi yazım çalışmaları için, 135 ISO üyesi ülkenin 45 ülkeden toplantılara katılarak yazım çalışmalarına emek ve bilgi katan inovasyon uzmanları ile birlikte 2017 yılının son toplantısını Paris te 16-20 Ekim de yapıyorum. 2018 de standartı yayınlamayı planlıyoruz.

Ülkelerden görüş almak için yayınlandığımız 4 standart (terms-definition, requirements, assesment, tools and method for innovation partnership) için gelen görüşlerin değerlendirilmesi toplantısı 5 gün boyunca saat 8:00-18:00 arası yoğun çalışmalar ile geçecek.

https://www.slideshare.net/AlicedeCasanove/iso-guidelines-on-innovation-management-iso-50500-series

 

ISO-50501 İnovasyon Yönetimi Standartı Makalemiz (UAS2016’da sunulmuştur)

12-14 Ekim 2016 da İTÜ’nün düzenlediği ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU nda sunduğum  ISO-50501 İnovasyon yönetimi standartı makalemin özetini aşağıda bulabilirsiniz. Makalemin tamamına veya sunumuna erişmek için lütfen e-posta ile talepte bulununuz…

İNOVASYON YÖNETİMİ STANDARTI

Müjgan ÇETİN-SİSTEM Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti

ÖZET

İnovasyon; ürün, hizmet, süreç, iş modeli ve organizasyon yeniliğinin toplumsal veya kurumsal fayda, kazanç sağlaması olarak tanımlansa bile; toplumda sadece teknolojik yenilik içeren ürün olarak algılanmaktadır. Bu sebeple inovasyon ile standart kelimeleri bir araya geldiğinde kafalar karışmaktadır. Avrupa birliği 2006-2012 yılları arasında desteklediği IMP3rove isimli inovasyon yönetimi değerlendirme metodolojisini, 2013 yılında teknik spesifikasyon haline getirerek CEN/TS 16555:2013 İnovasyon Yönetimi Standartı adı altında yayınlamıştır. IMP3rove  metodolojisi, Türkiye’de TIM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından da kabul görerek, 2014 yılından itibaren INOVALIG adı altında düzenlenen bir inovasyon yarışmasında öz değerlendirme modeli olarak kullanılmaktadır.

2014 yılından itibaren ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) bir teknik çalışma grubu kurarak, İnovasyon Yönetimi Standartı’nı ISO-50500 kodu altında yazım çalışmalarını başlatmıştır. Bu bildiride; 2014 yılından bu yana Türkiye’yi temsil ederek katkı sağladığımız; inovasyon yönetimi standartı çalışmalarında gelinen aşamalar değerlendirilecektir. 4-7 Nisan 2016 da Bergamo-İTALYA‘ da gerçekleşen son çalışma toplantısında; 2018 sonu itibari ile standartın uluslararası kamuoyuna yayınlanması planlanmıştır.  İnovasyon yönetimi alanında her büyüklükte ve her alanda faaliyet gösteren kuruluşlar için bir yol haritası sunacak olan bu önemli standart; inovasyon yönetiminin eşik değerlerini içerecek şekilde uygulayıcılara kılavuz olacaktır.

 

Anahtar Sözcükler: inovasyon, inovasyon yönetimi, inovasyon yönetimi standartı

Kırşehir TSO TR71 Bölgesi için Çığır açacak Fuar ve İnovasyon Merkezi kurulması projesinin çalıştayını gerçekeştirdi.

Kırşehir TSO bölgedeki bütün sanayi kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşlar ile turizm sektörünün ihtiyacı olan yeni bir projeye imza attı. Fuar ve İNOVASYON Merkezi kuurlması olarak özetleyeceğimiz ön analiz aşamasında katkı sağladığımız, projenin çalıştayı bölgedeki paydaşların katılımı ile 2.6.2017 de gerçekleşmiştir. Paydaşların değerleri katkıları ile öneri raporumuz hazırlanmıştır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Zeynep Kamil Hastanesi 2017 İnovatif Hemşire Sempozyumu

2012 yılından bu yana inovasyon alanında hemşirelikte inovasyon çalışmaları ile öncü olan Zeynep Kamil hastanesinin bu seneki sempozyumu Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte 24 Mayıs 2017 de gerçekleşti. Sağlıkta kalite ve inovasyon konulu konuşmamın son bölümünü izlemek için..

 

İNOVATİF HEMŞİRE Sempozyumu

24 Mayıs 2017 de 2012 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilen İNOVATİF HEMŞİRE Sempozyumu bu yıl Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirildi. Sağlıkta Kalite ve İnovasyon konulu konuşmamızda sağlık alanında kalitenin uygulama değerlendirmesi, standartlarda gelinen son durum ile ISO-50501 İnovasyon Yönetimi Standartı çalışmalarımızdan bahsettim.