Navigate / search

Misafir Sanatçı Programı

CAM OCAĞI VAKFI nın ISTKA tarafından desteklenen ARTIST IN RESIDENCE proejesi 1 Şubat-26 Şubat 2016, 29 Şubat- 25 Mart 2016, 4 Nisan- 29 Nisan 2016, 2 Mayıs-27 Mayıs 2016 dönemleri olmak üzere 4 dönemde gerçekleşecektir. 8 ulusal, 8 uluslararası olmak üzere toplam 16 cam sanatçısı katılacaktır. Aşağıdaki özelliklerde projeye katkılım yapacak cam sanatçıları aranmaktadır. Başvuru için

Aranan Nitelikler

– 4 Hafta boyunca İstanbul’da kalıp 3 hafta üretim yapabilecek,

– Alanında en az bir ödül almış veya bir sergi ye katılmış,

– İstanbul’da ürettiği cam sanat eserlerini programın başarısı olarak sunabilecek,

– Program hedefleri çerçevesinde ders ve gösteriler aracılığıyla yerel halk ve COV’ı ziyaret eden ilk ve orta öğretim öğrencileriyle etkileşim içinde aktivitelere katılabilecek,

– Aşağıda belirtilen “Şartlar ve Koşullar” altındaki maddeleri kabul eden ve programın sona ermesine kadar olan tüm süreçten sorumlu olabilecek,

– COV personeli ile İngilizce veya Türkçe iyi iletişim kurabilecek kişiler.

Başarı Bursu

Türkiye’de eğitim alan ve gerekli şartları taşıyan belirli sayıda uluslararası öğrenciye Başarı veya Destek Bursu verilecektir. Burs programlarına başvurular, 01 Ekim 2015 – 15 Ekim 2015 tarihleri arasında internet yoluyla alınacaktır.

 

Başarı ve Destek Burs Programları kapsamında kabul edilen adaylardan;

■   Lisans öğrencilerine 350 TL.

■   Yüksek lisans öğrencilerine 450 TL.

■   Doktora öğrencilerine 550 TL. aylık burs ödemesi yapılacaktır.Başvuru için

CEEP’nin Programı ve Burs Olanakları

Cremona-İtalya’da 21-16 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Gıda Ambalajlama: İnovasyon, Güvenlik ve Sürdürülebilirlik” başlıklı program ile 26-30 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Fakirliğin Yokedilmesi: Araziye ve Gıdaya Erişim Konusundaki Araçlar ve Stratejiler” başlıklı BM FAO işbirliğiyle düzenlenecek program için sırasıyla 5 ve 7 adet burs tahsis edilecek olup söz konusu burslar katılım harcı (eğitim ve katılım maliyeti), 4’er öğle ve akşam yemeği ve 5 gece konaklamayı kapsayacaktır. Ülke içi ve dışından yapılacak seyahat ve transfer harcamaları katılımcıya ait olacaktır.http://www.ab-ilan.com/ceepnin-programi-ve-burs-olanaklari/

“Kaynaklar ve Sürdürülebilirlik” Alanında KONNECT Dolaşım Çağrısı Açıldı

Bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesi bakımından en gelişmiş ülkelerden biri olan Güney Kore ile işbirliğini artırmak ve araştırmacılar arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla“Kaynaklar ve Sürdürülebilirlik” alanında KONNECT Dolaşım Çağrısı 15 Eylül 2015 – 15 Kasım 2015 tarihleri arasında açılmıştır.

Proje konsorsiyumu bir araştırmacı Güney Kore’den ve iki araştırmacı farklı Avrupa ülkelerinden olacak şekilde, en az 3 ortaktan oluşacaktır. Araştırmacılar en çok 2 yıllık bir proje önerisinde bulunabilecekler ve her ortak için toplam 40.000 Avro bütçe talep edilebilecektir.Detaylı bilgi için çağrı metnini inceleyebilirsiniz.

Uluslararası Teknoloji Bankası’nın Türkiye’de Kurulması Onaylandı

2015 yılı Eylül ayı sonlarına doğru Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’a Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası’nın kurulumuna ilişkin fizibilite Çalışması sunulacak…. Türkiye adına gurur duydum.

BM Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli, En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Bir Uluslararası Teknoloji Bankası’nın Türkiye’de Kurulmasını Onayladı

TUBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı

Makine İmalat,  Gıda , Enerji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri,Sağlık , Tekstil alanında toplam 21 adet çağrı 15 Eylül 2015 tarihinde açılmıştır.

Yayınlanan son 21 çağrı için proje başvuruları 15 Eylül 2015’te alınmaya başlamıştır. Başvurular 14 Aralık 2015 tarihinde sona erecektir.

Çağrılara ulaşmak ve program hakkında daha fazla bilgi almak için