Navigate / search

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 33: Türk Dil Kurumu (TDK); ‘Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır’ diye tanımlamaktadır. Kültür; yaşayan, bize özgünlüğümüzü katan, bizi biz yapan kimliğimizin maddi manevi temel yapı taşımızdır. Örgüt kültürü ise, bu tanımdan yola çıkarak, çalışma yaşamımızda örgütümüzü güçlü ve farklı kılan bir değer mekanizmasıdır.

İnovasyon kültürü ise; örgütün değer ürettiği çıktılarını farklı ve güçlü kılan, organizasyondaki değerler, inançlar ve davranışlar bütünüdür.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

 

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 32:  İnovasyon tek başına gerçekleşemez.

Tabi ki teknolojinin hızlı değişimi bunun en önemli sebebidir. Bu değişimle başa çıkmak için artık kendi kaynaklarımız, imkanlarımız, bilgi ve yetkinliğimiz yetersiz kalmaktadır. Fonksiyonel uzmanlaşma yetmemekte, disiplinler arası bilgi ve beceri gerekmektedir.

Not 1: Görseldeki Bilim kızı AYÇA Gıda Mühendisi… Akıllı ve azimli… Bilgiye, kitaplara ve sistematik yaklaşımla gıdaya değer katmanın gerekliliğine inanıyor.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 31: Dün inovasyon eko-sisteminizde kimler yer alır diye sıralamıştım.  Şimdi analize devam edelim. İşbirliği yapacağınız, ortak veya paydaşlarınız dediğimiz dış çevrenizde kimler var?

 • Kamu sektörü
 • Standart organizasyonları (TSE veya ilgili ülkenin standartlar örgütü)
 • Türk Patent Ofisi
 • Üyesi olduğunuz sektörel veya fonksiyonel sivil toplum kuruluşları
 • Rakipleriniz (Şaşırmayın lütfen)
 • Pazara yeni girmeye çalışan yeni firmalar (Teknopark’larda yatırımcı arayan çok genç var)
 • Müşterileriniz (Bence en önemli ortağınız da olabilir, en önemli düşmanınız da)
 • Tedarikçileriniz (Kesinlikle en önemli ortaklarınızdandır)
 • Bankalar (Sadece finansal temini olarak düşünmeyin lütfen)
 • Yatırımcılar (Çok sayıda fon şirketi veya melek yatırımcı var)
 • İşbirliği ağları (Hem sektörel hem de program bazlı ulusla ve uluslararası ağlar)
 • İş kümeleri (Rakiplerinizin de içerisinde olduğu kümeler)
 • Ar-ge merkezleri
 • Tasarım merkezleri
 • Laboratuvarlar
 • Teknoparklar ve/veya Teknoloji bölgeleri
 • Teknoloji Transfer Ofisleri
 • Üniversiteler
 • Akademisyenler
 • Açık inovayson ile halk,
 • Son kullanıcılarınız
 • Kitlesel fonlama platformları
 • Hedefinize yönelik teknoloji ya da işbirliği platformları
 • Diğer

Benim aklıma gelmeyen, sizin işbirliğinde olduğunuz başka iş ortaklarınız da olabilir. İçerisinde olduğunuz dünyayı anlamak için, değerler ağınıza bakmanız gerekmektedir. Sizin yarattığınız değeri, tüketici için tamamlayan, geliştiren, zenginleştiren paydaşlardır bunlar. Satış sonrası servis, sigorta şirketleri, lojistik şirketleri, bayiler, hava yolları, oteller, kültürel etkinlikler, okullar, hastaneler, müzeler, v.b geniş bir yelpaze sizin tamamlayıcınız olabilir.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 30: Dün eko-sistemde kimler yer alır diye sormuştum.

Kuruluşu anlamak için, ilgili tarafları tanımlamak gereklidir. Bu ilgili tarafların etkilediği veya etkilendiği trendleri anlamadan, kuruluşumuzun içerisinde yer aldığı eko-sistemden nasıl etkileneceğini analiz etmeden inovasyon yapamamız doğru değildir. ‘İlgili taraflar’ bazen paydaş olarak adlandırılır ve yenilikçi organizasyonun ve kullanıcılarının ötesine uzanır. Kimler ilgili taraflardır?

a) Müşteri, tüketici, kullanıcı ve vatandaşlar vb.

b) Kuruluşumuzda çalışan, ekip ve/veya ortaklarımız,

c) Tedarikçilerimiz, dağıtıcılarımız v.b arz veya tedarik zinciri içerisindeki paydaşlarımız,

d) Üniversite, enstitü, ar-ge kuruluşu vb. gibi üçüncü taraflar,

e) İnovasyon faaliyetleri ve dağıtım koşullarını etkileyen bir bankacı, mevzuat düzenleyici, sendika, rakiplerimiz, baskı oluşturan lobiler veya dernekler ile kamu otoritesi vb.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 29: Bir inovasyon eko-sistemi, bir veya birden fazla yeniliğe ulaşmak için birbiriyle bağlantılı bir şekilde çalışan kuruluşların içerisinde olduğu ağdır.

Bu eko-sistemde yer alan kuruluşlar genellikle birbirlerini tamamlarlar ve her biri tutarlı ve “sistematik” bir çözümün önemli bir parçasını veya bileşenini oluşturur. Bu eko sistemde yer alan kuruluşlar kimlerdir?

Not 1: Görseldeki Bilim kızı CANSU, ODTÜ de eğitim bilimleri okuyor… Akıllı ve azimli… Geleceğin bilim kızlarını yetiştirecek….

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 28::İnovasyon yönetimi süreci; potansiyel gelişme fırsatlarını tanımlayabilmek için mevcut yapının ve uygulamaların değerlendirilmesi ile başlamaktadır. Geleceği planlamadan önce faaliyetler, prosedürler, organizasyonel kültür, kaynaklar ve fikri haklar ile entellektüel sermayenin mevcut durumunun tanımlanması gereklidir.

Bir kuruluşun inovasyon yapma kabiliyeti, çevrelerindeki değişen koşulların tespiti ve bunlara ve yeni fırsatlara cevap verme ve kurum içindeki insanların ve dışsal tarafların bilgi ve yaratıcılığından yararlanma becerisini içerir.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi Nedir ve Nasıl Başarılı Olunur?

İnovasyon ile Değer Katanlar isimli kitabmı neden yazıyorum? Siz kitap, yayınlandığı zaman – 470 sayfa olarak uzun uzun okuyacaksınız. Ben burada, çok önemsediğim amaçlarımı özetle vurgulamak istiyorum.

 • Bilim KIZI projemi hayata geçirerek, sürdürülebilir kılmak için kaynak yaratmak: Böylece; akıllı ve azimli ancak ekonomik durumu elvermediği veya çevresel etkilerle, vizyon sapması yaşayan ve eğitim hayatını sürdürmekte zorlanan bir kızımızın daha bilim yolunda kariyer yapmasına katkı sağlamak.
 • Ülkemin başarı örneklerini sizlerle paylaşmak: Böylece; inovasyona dayalı kalkınma modelinin bizlere çok uzak kavramlar olmadığı, biz de yapabiliriz duygusunun yerleşmesine katkı sağlamak.
 • Bizler de inovasyon yapabiliriz, diyerek, motivasyon sağlamak:Böylece sadece sadece batı dünyasının değil bizlerin de başarabileceğine ilişkin motivasyonunuza katkı sağlamak.
 • İnovasyon Yönetimi Sistemi Standartlar Serileri’ yayınlandığında, sizlerin hızlıca sistemi kurabileceğiniz bir rehber oluşturmak:Böylece; sizlerin, inovasyon yolculuğunuzda yalnız olmadığınızı hissetmenize ve çalışmalarınızın kolaylaşmasına katkı sağlamak.
 • Gençlere ulaşarak, onların dünyaya değer katmasını kolaylaştırmak :Böylece, hem akademik hem iş hayatlarına; inovasyon ile değer katmalarına katkı sağlamak.
 • Kendi kavramsal modellerimi, sizlerin değerlendirmelerine ve tartışmalarına sunmak: Böylece, yönetim bilimleri alanında kalıcı katkı sağlamak.

Sizlerin sayesinde, bu amaçlarıma, umarım ulaşabilirim. Kitap yayınlandığında aldığınız her 5 kitap ile bir bilim kızının bir aylık burs ihtiyacına katkı sağlayacaksınız. Sadece kendiniz için bu kitabı almayın, aynı zamanda değer verdiğiniz 4 kişi için de alarak onların da hayatına DEĞER katın.

Şimdi kitabın en temel giriş bölümünde cevap verdiğim en temel soruları özetlemek istiyorum. Öncelikle İNOVASYON Nedir sorusu ile başlamak istiyorum.

İnovasyon yaşadığımız dünyayı pozitif anlamda dönüştürmek ve hem kendimiz hem de dünyamız için farklılık yaparak değer katmaktır. İnovasyon; içinde yaşadığımız hayatı dönüştürür ve güzelleştirir. Bu dönüşüm ve güzelleşme sadece belirli ürün ve hizmetler veya sektörler için ve dünyanın sadece belirli ülkelerinde gerçekleşmez.

İnovasyon kelimesi buluş ile ilişkilendirilerek düşünülüyor. İnovasyon yapmak için buluştan faydalanılabilir. Ancak buluş yapmış olmak, yeterli değildir. İnovasyon ticari veya sosyal başarıyı ve kabullenmeyi zorunlu kılar. İnovasyon var olan iki bilginin bir arada ilişkilendirilerek finansal veya toplumsal fayda için kullanımıdır.

Bir ortamda problem var ise, orada inovasyon için fırsat var demektir. Problemleri çözerek, hayatı kolaylaştıran ürün, hizmet, süreç, model (iş modeli, operasyonel model v.b), metod veya her hangi bir konudaki veya bunların bileşimindeki yenilikçi ve değer yaratan çalışmalar ve çıktılara inovasyon deriz.

İnovasyonun en önemli özelliği, dönüşüm yaratmasıdır. Artık geriye dönülemez. Bunun sebebi, yarattığı büyük değer (maliyet-fayda–özellik avantajı) dir. Bu değer birikerek yayılır, sonraki yeniliklerin kapısını açar.

İnovasyon; tek seferlik, rastlantısal veya ar-ge sonucu ortaya çıkan sonuç değildir.

Ar-ge, inovasyon değildir. Ar-ge, yeni ürün geliştirmek, kalite ve maliyetler sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel, teknolojik ve sistematik faaliyetleri gerçekleştirmektir.

İnovasyon, yenilik ile birlikte değer içerir. Yenilik ve değer, inovasyon kavramı için gerekli ve yeterli nitelikleridir. Bir inovasyonun değeri, zaman içinde netleşir ve değerin gerçekleştirilmesi nihai hedef olur.

İnovasyon, ‘Faydalı Farklılaşmak’ tır. Doğadan ilham alarak, sanatla beslenerek, bütünsel ihtiyaçları anlayarak ve uyumlanarak, ihtiyacı farklı bir şekilde karşılamaktır.

Peki inovasyon yönetimi nedir ?

Değer üreten inovasyon çıktılarınızı sürdürebilir bir şekilde yönetmeniz demektir. Bunu başarabilmek için, bütünsel değer üreten fonkisyonlarımızı ‘düzenleme + iyi sonuçları tekrar etme + iyileri bir araya getirme’ aşamalarından geçeriz. Tabi ki; kültürümüzün ve çalışanlarımız da hedeflerimize uyumlanması ve aynı istikamette performans sergilemesi gerekecektir. İnovasyon doğası gereği disiplinlerarası-bölümler arası bir faaliyettir. Bu ilişkiler karmaşası iyi yönetildiğinde yapıcı bir gerilim yaratır. Yönetilemez ise, oluşan kaos, mevcut yapının dağılmasına yol açar.

İnovasyonun doğasında fonksiyonlar arası bir özellik vardır. Bu özellik, ar-ge yönetiminden oldukça farklıdır. Ar-ge yönetiminde sadece belirli ve tanımlı bir bölüm-grup içerisinde benzer nitelikteki ar-ge faaliyetlerinin hayata geçiren yüksek profilli insanların bir arada çalışmaları gerekir. Oysaki, inovasyon yönetimi dediğimiz zaman, sadece ar-ge bölümünün harika çalışanlarının harika teknolojiler ile mükemmel sonuçlar üretmesi yetmez. Pazarlama ve satış ekibinin de bu çözümleri-sonuçları hedef kitlelerine mükemmel bir şekilde sunması ve geri bildirim alarak, kuruluşun bütünsel sonuçlarını en iyilemesi gerekir.

İnovasyon, eğer başarılı bir şekilde yönetilirse, yüksek katma değer yaratır ve işin gelişmesini ve işgücü piyasalarının büyümesini teşvik eder. Ülkelerin rekabet gücü, ekonomik performansı ve ekonomik gücüne katkıda bulunur. Bir inovasyon yönetim sistemi, kuruluşun, istenen inovasyon sonuçlarına ulaşmak için gereken inovasyon politikasını, stratejisini, hedeflerini ve süreçlerini tanımlamasına izin veren birbiriyle ilişkili bir dizi unsurdan oluşur.

Sözlerimi; kurumsal anlamda; sürdürülebilir inovasyon yönetim başarı reçetesini özetleyerek, kurumsal sözlerle bitirmek istiyorum. Siz inovasyon liderleri, aşağıdaki 2 şeyi yaparsanız, başaracağınıza emin olun.

 • İnovasyon kültürü ve yaklaşımı oluşturmak
 • Kararlı ve vizyoner liderlik
 • Değerlendirilmiş risk almayı desteklemek ve riskleri yönetmek
 • İşbirliğine ve yeni fikirlere açık olmak
 • Yönetim sistemi kurmak
 • Kapsamınızı, mevcut yapınızı değerlendirmek
 • İnovasyon vizyon, politika ve stratejinizi belirlemek
 • İnovasyon sisteminizi ve süreçlerinizi yapılandırmak
 • İnovayson yönetimine olanak sağlayan kaynakları temin etmek
 • Performansınızı düzenli olarak değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek

Başarı dileklerimle,

Müjgan ÇETİN, Nisan 2019

Not: Kitabımdan alınmış bütün bölümlerin fikri hakları tarafımdan tescil ettirilmiştir. Ancak referans vererek kullanabilirsiniz. Bu yazı medium da yayınlanmıştır.

https://medium.com/@mujgancetin/i%CC%87novasyon-ve-i%CC%87novasyon-y%C3%B6netimi-nedir-ve-nas%C4%B1l-ba%C5%9Far%C4%B1l%C4%B1-olunur-c0f7b6e59cd0

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 27: İnovasyon, eğer başarılı bir şekilde yönetilirse, yüksek katma değer yaratır ve işin gelişmesini ve işgücü piyasalarının büyümesini teşvik eder. Ülkelerin rekabet gücü, ekonomik performansı ve ekonomik gücüne katkıda bulunur. Bir inovasyon yönetim sistemi, kuruluşun, istenen inovasyon sonuçlarına ulaşmak için gereken inovasyon politikasını, stratejisini, hedeflerini ve süreçlerini tanımlamasına izin veren birbiriyle ilişkili bir dizi unsurdan oluşur.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 26: inovasyon yönetimi nedir ?

Değer üreten inovasyon çıktılarınızı sürdürebilir bir şekilde yönetmeniz demektir. Bunu başarabilmek için, bütünsel fonkisyonlarımızı ‘düzenleme + iyi sonuçları tekrar etme + iyileri bir araya getirme’ aşamalarından geçeriz. Tabi ki; kültürümüzün ve çalışanlarımız da hedeflerimize uyumlanması ve aynı istikamette performans sergilemesi gerekecektir.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 25: İnovasyonun doğasında fonksiyonlar arası bir özellik vardır. Bu özellik, ar-ge yönetiminden oldukça farklıdır. Ar-ge yönetiminde sadece belirli ve tanımlı bir bölüm-grup içerisinde benzer nitelikteki ar-ge faaliyetlerinin hayata geçiren yüksek profilli insanların bir arada çalışmaları gerekir.

Oysa ki, inovasyon yönetimi dediğimiz zaman, sadece ar-ge bölümünün harika çalışanlarının harika teknolojiler ile mükemmel sonuçlar üretmesi yetmez.

Pazarlama ve satış ekibinin de bu çözümleri-sonuçları hedef kitlelerine mükemmel bir şekilde sunması ve geri bildirim alarak, kuruluşun bütünsel sonuçlarını en iyilemesi gerekir.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.