Navigate / search

Çalışanların Bilgi Güvenliğindeki Rolü ve Önemi

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmasında sadece bilgi teknolojileri anlamında güvenlik sistemlerinin ve donanımları ile yazılımlarının kurulmuş olması yeterli değildir. Bu eğitimde amaç; kişisel ve kurumsal bilgi güvenliğinde uluslar arası standartlar ışığında bilgi güvenliği organizasyonu, çalışanların sorumlulukları ve gerekenleri katılımcılara aktarmaktır.

Katılımcıların Kazanımları: ·         Bilgi güvenliğinde çalışanların etkisini ve sorumluluklarını öğrenmek

·         Çalışanların rolü ve güvenlikteki önemi

·         Bilgi güvenliği organizasyonu ve gerekenleri belirlemek

İçerik: Katılımcılar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaklardır.

·         Bilgi güvenliği kavramları ve uluslar arası standartlar

·         Çalışanların bilgi güvenliğindeki yeri ve etkisi

·         Güvenlik politikası

·         Organizasyon ve yetkilendirme süreci

·         Organizasyonlar arası işbirliği ve Üçüncü taraf erişiminin güvenliği

·         Bilgi güvenliğinin bağımsız gözden geçirilmesi

·         Dışardan kaynak sağlamada güvenlik

·         Personel Güvenliği

o    İş tanımlarında ve kaynaklarında güvenlik

o    Personel politikası ve işe almada güvenlik

o    Gizlilik anlaşmaları

·         Bilgi güvenliği ihlaleri kayıtları

o    Güvenlik arızalarının ve zayıflıklarının raporlanması

o    Yazılım bozulmalarının raporlanması

o    İhlallerden ve arızalardan öğrenmek

o    Disiplin süreci

 

Katılımcı profili :  Tüm yönetici ve uzmanlar