Navigate / search

CEEP’nin Programı ve Burs Olanakları

Cremona-İtalya’da 21-16 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Gıda Ambalajlama: İnovasyon, Güvenlik ve Sürdürülebilirlik” başlıklı program ile 26-30 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Fakirliğin Yokedilmesi: Araziye ve Gıdaya Erişim Konusundaki Araçlar ve Stratejiler” başlıklı BM FAO işbirliğiyle düzenlenecek program için sırasıyla 5 ve 7 adet burs tahsis edilecek olup söz konusu burslar katılım harcı (eğitim ve katılım maliyeti), 4’er öğle ve akşam yemeği ve 5 gece konaklamayı kapsayacaktır. Ülke içi ve dışından yapılacak seyahat ve transfer harcamaları katılımcıya ait olacaktır.http://www.ab-ilan.com/ceepnin-programi-ve-burs-olanaklari/

“Kaynaklar ve Sürdürülebilirlik” Alanında KONNECT Dolaşım Çağrısı Açıldı

Bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesi bakımından en gelişmiş ülkelerden biri olan Güney Kore ile işbirliğini artırmak ve araştırmacılar arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla“Kaynaklar ve Sürdürülebilirlik” alanında KONNECT Dolaşım Çağrısı 15 Eylül 2015 – 15 Kasım 2015 tarihleri arasında açılmıştır.

Proje konsorsiyumu bir araştırmacı Güney Kore’den ve iki araştırmacı farklı Avrupa ülkelerinden olacak şekilde, en az 3 ortaktan oluşacaktır. Araştırmacılar en çok 2 yıllık bir proje önerisinde bulunabilecekler ve her ortak için toplam 40.000 Avro bütçe talep edilebilecektir.Detaylı bilgi için çağrı metnini inceleyebilirsiniz.

Uluslararası Teknoloji Bankası’nın Türkiye’de Kurulması Onaylandı

2015 yılı Eylül ayı sonlarına doğru Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’a Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası’nın kurulumuna ilişkin fizibilite Çalışması sunulacak…. Türkiye adına gurur duydum.

BM Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli, En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Bir Uluslararası Teknoloji Bankası’nın Türkiye’de Kurulmasını Onayladı

TUBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı

Makine İmalat,  Gıda , Enerji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri,Sağlık , Tekstil alanında toplam 21 adet çağrı 15 Eylül 2015 tarihinde açılmıştır.

Yayınlanan son 21 çağrı için proje başvuruları 15 Eylül 2015’te alınmaya başlamıştır. Başvurular 14 Aralık 2015 tarihinde sona erecektir.

Çağrılara ulaşmak ve program hakkında daha fazla bilgi almak için

Horizon 2020 proje koordinatörüolacak kuruluşlar için destekler açıklandı

Horizon 2020 (UFUK 2020/ U2020) Programı’na Türkiye’den koordinatör adaylarının başvurularını ve sunulan proje kalitesini artırmayı amaçlayan H2020 (U2020) Koordinatörlüğü Destekleme Programı başvuruya açılmıştır. TUBITAK sayfası

Koordinatör adayları Koordinatörlüğü Destekleme Programı kapsamında aşağıdaki desteklerden faydalanabileceklerdir:

  1. Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği,
  2. Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği,
  3. Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği,
  4. Proje Yazdırma Hizmeti Desteği,
  5. Proje Ön Değerlendirme Hizmeti Desteği.

1 Ağustos 2015 tarihi itibariyle H2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’na yapılacak başvuruların, başvuru yapılması planlanan H2020 Çağrısı’na ilişkin resmi duyuru yayınlandıktan sonra ve Çağrı resmi kapanış tarihine en fazla 2 ay süre kalıncaya kadar yapılması gerekmektedir.  (SME Instrument ve Fast Track to Innovation çağrılarında kapanış tarihi olarak ara kesim tarihi (Cut-off date) baz alınacaktır.)

Program sürekli olarak başvuruya açık olacaktır. Desteklerin verilmesine ilişkin kararın alınmasında TÜBİTAK Başkanlığı yetkilidir. Destek Kapsamına Yeni KOBİ Aracı (New SME Instrument) ile EUROSTARS projeleri de dahildir.

Programın 2015 yılı için geçerli limitler aşağıda sunulmaktadır:

H2020 KOORDİNATÖRLÜĞÜ DESTEKLEME ÜST LİMİTLERİ MAX DESTEK TUTARI
1. Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği kapsamında verilecek destek (seyahat başına) 1.500 Euro
2. Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Organizasyon Desteği kapsamında verilecek destek (organizasyon başına) 25.000 TL (yurtiçi)/Organizasyon
30.000 TL (yurtdışı)/Organizasyon
4. Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği (Eğitim bedeli ve eğitime katılım için verilecek seyahat desteği birlikte) 9.000 Euro (toplam)
3. Proje Ön-Değerlendirme Desteği
3.1. Uzman Kişi Yurtiçi: 6.000 TL
Yurtdışı: 4.000 Euro
3.2. Uzman Kuruluş 8.000 Euro
5. Proje Yazdırma Desteği kapsamında verilecek destek
5.1. Uzman Kişi Yurtiçi: 10.000 TL
Yurtdışı: 10.000 Euro
5.2. Uzman Kuruluş 15.000 Euro

Mersin Balıklarını koruyalım

100 yaşının üzerine kadar yaşayabilen, “Siyah Havyar” adı verilen gıda ve ekonomik değeri yüksek yumurtası için  dünyada neslinin azalması tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş, Mersin balığının sakarya nehrinde doğal olarak yaşadığını biliyor muydunuz? Dünyada bir Hazar denizi ve  nehirlerinde birde karadeniz ve sakarya da doğal olarak bulunuyor olması da çok değerli.

Ancak Sakarya nehrini sanayinin kirletilmesi ve HES kurulması ile bu değerli balıkları artık Sakarya da da nesli tükenmekte… Mersin Balıklarını koruyalım …………

.

mersin-balıgı