Navigate / search

ÇÖLDE İNOVASYON SEFERİ

İnovasyon Projeleri Portfolyosu Çalıştayı

 Moderatör     : Müjgan ÇETİN

 Süre           : 5 gün (Çarşamba – Pazar)

 

Amaç: Kuruluşların  Inovasyon projelerini; sihirli, büyüleyici, etkileyici, ilham veren, yaratıcı düşünceleri harekete geçiren doğal bir ortamda belirlemeleri için bu çalıştay hazırlanmıştır.

Moderatör : Müjgan ÇETİN
Süre : 5 gün (Çarşamba – Pazar)
Katılımcı sayısı : En az 10 kişilik 1 grup

Amaç: Kuruluşların Inovasyon projelerini; sihirli, büyüleyici, etkileyici, ilham veren, yaratıcı düşünceleri harekete geçiren doğal bir ortamda belirlemeleri için bu çalıştay hazırlanmıştır.

Sefer Rotası :
0 gün : Bir günlük işletme ziyareti yapılacak, kuruluşun inovasyon yetkinliği analiz edilecek, katılımcılarla tanışılacak, inovasyon seferi hakkında bilgi verilecek, çalıştaylar için katılımcılara ödevler verilecektir.

1 gün : Fas ulaşım

2.gün :
Güneş doğmadan uyanıyor ve 4*4 araçlarla sahra çölüne hareket ediyoruz. Develer ile kum tepelerinde güneşin doğuşunu deneyimleme
Çöl deneyimini paylaşma,
PESTEL Analizi,
Rakip analizi,
Empati analizi,
Fosillerden değer üretimi

3.Gün :
Değer üretimi deneyimi paylaşımı,
Fikir eleği
Ansoff matrisi

4.Gün :  MARAKEŞ gezisi

5.Gün : Türkiye te ulaşım

 

unesco
opera-binası1
marakeş-medina4
IMG_2758
FullSizeRender8
FullSizeRender12
FullSizeRender11
fas6
FullSizeRender (14)

KIRŞEHİR Ticaret Sanayi odası ve Ticaret Borsası ile URGE projesi bilgilendirme toplantımız

KIRŞEHİR BESİCİLİK SEKTÖRÜYLE DÜNYA’YA AÇILACAK
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Ticaret Borsası olarak; Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Programı (UR-GE) kapsamında hayvancılık sektöründe proje hazırlama çalışmaları ile ilgili Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Tan, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Fatih Yıldız ve Kırşehir’de besicilik sektöründe hizmet veren çok sayıda firma temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu; bu proje kapsamında, Türkiye et piyasasında marka haline gelmiş olan Kırşehir etini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını, bu projeye dahil olan işletmelerle ihtiyaç analizi çalışmaları yapılacağını, yurtdışına geziler yapılacağını ve yurtdışından da alım heyetlerinin geleceğini söyledi.
Daha sonra konuşan Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Yatırım Destek Uzmanı Davut Yeşil UR-GE desteklerinden bahsetti.
BİTAV Genel Sekreteri Reşat Kadaifçiler ve Proje Danışmanı Müjgan Çetin, Projenin hazırlık aşamasından ve bu projeyle Kırşehir etinin Dünya’ya açılarak hayvancılık sektörüne çok önemli katkılar sağlayacağına değindiler.

kırsehir-tso-urge-tanıtım
kırsehir-tso-urge-baskan
kırsehir-tso-urge

Adana Mersin de mikro işletmeleri geliştirecek projeler yapalım…

Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana) Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programını açıkladı.

Mikro işletmelerin başvuru sahibi olduğu destek programında gıda – içecek, kimya – plastik, tekstil – hazır giyim, makine – metal işleri, metalik olmayan mineral ürünler, ayakkabıcılık, materyallerin geri kazanımı, mobilya imalatı, lojistik, turizm amaçlı asli konaklama tesisleri ve bilişim sektör ve öncelik alanlarından hazırlanan projelere 2016 yılında toplam 7 Milyon TL kaynak kullandırılacaktır.

Desteklerden faydalanmak işletmelerin elektronik olarak son başvuru tarihi 8 Nisan 2016, matbu başvurularda ise son başvuru 15 Nisan 2016’dir

http://www.ab-ilan.com/cukurova-kalkinma-ajansi-2016-yili-…/

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli için FIRAT Kalkınma Ajans destekli imalat sanayisini geliştirecek projeler yapalım

Fırat Kalkınma Ajansı, (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) “Yaşam Kalitesi ve Sanayi Altyapıları” ve “İmalat Sanayinin Geliştirilmesi” Mali Destek Programlarını başlatmıştır. Yaşam Kalitesi ve Sanayi Altyapıları Mali Destek Programı başvuru kabulü 22.01.2016 – 11.03.2016 tarihleri arası, İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvurular ise 22.01.2016- 04.03.2016 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

http://www.fka.gov.tr/Haber-Detay.asp?NewsId=798

Japonya Büyükelçiliği 2016 Hibe Çağrısını Yayınladı

Japonya Büyükelçiliği hibe duyurusunu yayınladı.
Toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik proje konuları aşağıdaki gibidir. 18 Mart 2016 ya kadar KDV hariç 83.000 USD lik proje önerebilirsiniz. http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm

Proje konuları:
Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması
Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler
Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler
Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları

NADİR HASTALIKLAR 2016 ÇAĞRISI- E-RARE-3

Nadir hastalıklar üzerine yapılan araştırmaları destekleyen Avrupa Komisyonu programı E-Rare-3 (Nadir Hastalık Araştırmaları),  2016 başlığı “Clinical research for new therapeutic uses of already existing molecules (repurposing) in rare diseases olarak açılmıştır.

Klinik/klinik öncesi çalışmaların, yeni nadir hastalık tedavilerinin keşfinde ve/ veya hali hazırda var olan kanıtlanmış nadir hastalık tedavilerinin yeniden konumlandırılmasına yönelik çağrıya 17 ülkeden 25 enstitü dahil olmaktadır. Buna göre, proje ortakları bağlı oldukları ülkenin ulusal fonlama ajansının kurallarına göre fonlanmaktadır. Çağrı detayları ve başvuru koşullarına http://erare.eu/joint-call/e-rare-3-call-proposals-2016-jtc-2016-clinical-research-new-therapeutic-uses-already-0 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

HADİ Proje YAPALIM

Çok Güzel çağılar nihayet yayınlandı. HADİ PROJE YAPALIM.

 İstanbul için http://www.istka.org.tr/duyuru/2016-yili-mali-destek-programlari

  • Girişimcilik programı: 22 Mart son başvuru %90 hibe olacak şekilde 1.000.000 TL hibe

Öncelik 1: İstanbul’da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması

Öncelik 2: İstanbul’da işbirliğine dayalı, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla girişimciliğin geliştirilmesi

  • Çocuklar ve Gençler : 21 Mart son başvuru %90 hibe olacak şekilde 1.000.000 TL hibe

Öncelik 1: Risk altındaki çocuklar ve gençlere yönelik tarama, erken belirleme ve rehabilitasyona yönlendirme amaçlı, toplum temelli ve bütüncül şekilde

tasarlanmış ikincil ve üçüncül önleme müdahalelerin geliştirilmesi ve uygulanması; etkisi kanıtlanmış mevcut rehabilitasyon modellerinin hizmet altyapısının

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Öncelik 2: Özel yetenekli çocukların erken dönemde belirlenmesi, yetenek, ilgi ve kapasitelerine uygun eğitim almaları, kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık

hizmetlerinin verilmesi ile yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin desteklenmesi

  • Yenilikçi yaratıcı istanbul : 23 Mart son başvuru %90 hibe olacak şekilde 1.500.000 TL hibe

Öncelik 1: Yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarda işbirliği, kümelenme ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet edecek; bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve

ticarileştirmeyi destekleyecek yapıların kurulması ve geliştirilmesi

Öncelik 2: İstanbul’da yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar yürüten firma, kurum ve kuruluşların insan kaynağı, finansmana erişim, ihracat, fikri ve sınai mülkiyet

hakları konularında kurumsal kapasitelerinin artırılması

Öncelik 3: İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanması

 

Ankara için http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=2866

  • Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı : 18 Mart son başvuru %90 hibe olacak şekilde 150.000 TL hibe

Öncelik 1: Yoğun göç alan bölgeler için sosyal hizmetlerde artan talebin karşılanmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması

Öncelik 2: İşsizlerin ya da düşük vasıflı işçilerin istihdam edilebilirliğinin ve gelir düzeylerinin artırılması

Öncelik 3: Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması

Öncelik 4: Kadın, genç ve çocukların tasarım, sanat ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda beceri geliştirebilecekleri ve bu becerilerini katma değere dönüştürebilecekleri imkânların sağlanması

Öncelik 5: Şiddet ve istismar ile mücadelede sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

  • İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı : 11 Mart son başvuru %50 hibe olacak şekilde 500.000 TL hibe

Öncelik 1: İleri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi

Öncelik 2:İleri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması

Öncelik 3:Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi

Öncelik 4:İleri teknolojili sektörlerde işletmelerin temiz üretim uygulamalarına yönelik alt yapıların geliştirilmesi

  • Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı : 11 Mart son başvuru %50 veya %90 hibe olacak şekilde 500.000 TL hibe

Öncelik 1: Tarımda ve tarıma dayalı sanayide katma değerin artırılması (Uygulama ilçesi 1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler olacaktır)

Öncelik 2: Yörelere özgü alternatif gelir kaynakları ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi (Uygulama ilçesi 1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler olacaktır)

Öncelik 3:Turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların turizme kazandırılması (Uygulama ilçesi 1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler olacaktır)

Öncelik 4: İmalat sektörlerinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi (Uygulama ilçesi 1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler olacaktır)

Erzurum, Erzincan ve Bayburt için http://www.kudaka.org.tr/haber-276 Son başvuru : 25 Şubat 2016

Programın Adı Başvuru Türü Maksimum hibe
Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kar amacı güden kuruluşlar 500.000 TL
Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kar amacı gütmeyen kuruluşlar 875.000 TL

 

HADİ PROJE YAPALIM