Navigate / search

23 Nisan ATATÜRK’ün Dünya’ya hediye ettiği bir Sosyal İnovasyon Örneği ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI mız kutlu olsun.

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. “23 Nisan”, 1921’de çıkarılan Kanun ile, Türkiye’nin ilk ulusal bayramı olmuştur. Atatürk, 23 Nisan 1929’da bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır..Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. (Kaynak : www.tbmm.gov.tr)

Bilim Kızı Güncesi 43: Tabiki dünya da ilk ve tek olan böyle güzel bir günde Bilim kızı güncesini sosyal inovasyona ayırdım.

Sosyal İnovasyonda toplumun ve bireyin yaşam kalitesi, ekonomik gelişmesi amaçlandığı için yararlanıcılar ve faydalanıcılar uzun vadeli olarak farklı etkilenirler. Bu sosyal inovasyon bazen bir ürün bazen bir hizmet bazen de bir süreç olarak kendini gösterir. Bu farkındalık ile; çocuklarımızın yaşam kalitesi sürdürülebilir şekilde güzelleşsin dileklerimle….

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim…

Bilim Kızı Güncesi 42: Dün başladığımız önemli konuya devam edelim.
İş stratejimize parelel olarak tanımlayacağımız; İnovasyon vizyonu; içinde yer aldığımız sektörün, gelişen ve değişen trendlere (teknolojik, ekonomik,sosyal, siyasal, yasal, çevresel ve pazar) göre nasıl şekilleneceğine ve bu şekilde bizim kuruluşumuzun bulunacağı yere ilişkin ufuk çizgimizdir.
İnovasyon stratejisi; iş stratejisinde tanımlanan stratejik hedeflere ulaşacak şekilde sürdürülebilir değer üretmek için, inovasyon vizyonumuzda gördüğümüz manzaraya doğru, pazarımızdaki oynayacağımız oyunudur. iş stratejinizi nasıl yönetiyor iseniz, inovasyonu da o yapı içerisinde yönetmelisiniz.
Bir kuruluşun yönetilebildiğinden bahsedebilmek için stratejilerin, geniş katılımla hazırlanmasını ve güncel bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir.
İnovasyon stratejisi, rekabet savaşında bir saldırı kararı gibidir. Her hamle, yeni bir inovasyon faaliyeti için yeni bir fırsat doğurur. Bilinmeyen mecralarda yol alıyor iseniz, bir haritanız ve pusulanız olması zorunludur. Yoksa kaybolursunuz.
Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZI’ nın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim…

Bilim Kızı Güncesi 41: Bugün stratejinin öneminden bahsetmek istiyorum.

Dünyada çağdaş yönetimin bir aracı olarak Stratejik Yönetim metodolojisinin tarihi; 19 Yüzyıla, sanayi devrimi çağına uzanmaktadır. Yönetim sistemlerinde bilimsel yaklaşım; Taylor’un 1913 de yayınladığı ‘Bilimsel Yönetim İlkeleri’ kitabıyla başlamaktadır. 1960’larda Drucker’ın “Hedeflerle Yönetim”, 1965’lerde Ansoft’un “Şirket Stratejisi”, 1970’lerde Tom Peters’ın “In Search of Excellence” adlı kitapları ile bilimsel yönetim yaklaşımları hız kazanmıştır.

Strateji, kısa tabiriyle, belirlenen hedeflere ulaşmak için belirli bir bariyeri aşmamızı veya kritik hedeflerimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak şekilde seçtiğimiz yaklaşımlar ve yöntemler bütünüdür. Kısaca seçtiğimiz yoldur.

Stratejik plan ise vizyonumuza uygun gelecek hedeflerimize ulaşabilmek için, kurumsal yetenek ve kapasitemizi değerlendirerek yapacağımız faaliyetlerin tanımlanmasıdır. Kısaca yol haritamızdır.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

 

İnovasyon Yönetiminde İşbirliği

Son 3 gündür paylaştığım İNOVASYON YÖNETİMİNDE İŞBİRLİĞİ konusuna ilişkin makalemi okudunuz mu?

Önceki makalemde işbirliği yönetimi için öncelikle paydaşlarınızı doğru analiz etmeniz gerektiğini söylemiştim. Şimdi devam etmek istiyorum.

Öncelikle; 2015 yılından bu yana içerisinde Türkiye Delegesi olarak, yer almaktan onur duyduğum; ISO/TC 279 innovation management system çalışma grupları olarak hazırladığımız ve ISO tarafından yayınlanması kabul edilen standart hakkında bilgi vermek istiyorum.

Şubat ayında ilk yayınlanan standartlardan olan; ISO-56003:2019 stratejik işbirliği yönetimi kılavuzunu verdiğim bağlantıdan (https://lnkd.in/gUwZUYe) dan satın alabilirsiniz. Peki neden bu standartı satın almalısınız?….

Devamı için Tıklayınız…………….Medium Makalem

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim…

Bilim Kızı Güncesi 40: Önceki gün İnovasyonda işbirliği yönetimi ile ilgili kılavuz standartı hakkında bilgi vermiştim. Ben de kitabımdan bazı katkılar yapmak istiyorum.

İşbirliği yönetimi, amatörce yapılacak birşey değildir. Aşağıdaki sırada, planlı sistematik bir faaliyettir. Ben bu faaliyete 3 ADIMDA İŞBİRLİĞİ İNŞAASI diyorum.

1. Amacınızı belirleyin ve netleştirin : Bu aşamada paydaşlarınızla işbirliği içerisinde işbirliğinin vizyonu inşa edecek şekilde potansiyel dış kaynak sağlayıcıların kimler olduğunu belirleyin,  hazırlık yapın.

2. Görüşmeyi başlatma ve inşaa etme: Potensiyel paydaşlarınız ile doğru bir başlangıç yapmak için, doğru zamanı ve  doğru aracı insanı bulun.

3. İşbirliği programını veya projesini başlatın, yönetin ve dönem dönem gözden geçirin: Eğer birbirinizi daha önce tanımıyor iseniz, hiç birlikte bir şeyi gerçekleştirmemiş iseniz sadece bir proje için bu işbirliğini başlatın. Faaliyetlerinizi planlı bir şekilde başlatın . Sonrasında da, işbirliğinizin etkilerini, ölçülebilir göstergeler ile değerlendirin.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim!

Bilim Kızı Güncesi 39: Dün İnovasyonda işbirliği yönetimi ile ilgili kılavuz standart hakkında bilgi vermiştim.

Peki işbirliği yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Tabiki; bu işbirliği için ev ödevinizi yapmalısınız. İnovasyon stratejinize göre her bir paydaşınız için farklılık gösterebilir.

• Ortaklığın program ve hedefleri

• Gizlilik

• Yönetim (organizasyon, roller, sorumluluklar ve yetkiler

• Fikri mülkiyet hakları paylaşımı

• Sonuçların yayılımı

• Gözden geçirme- iyileştirme

• Sonlandırma

• Hukuk ve uyuşmazlık çözümü

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 38: ISO/TC 279 innovation management system standartları serisi çalışmalarımız yayınlanmaya başladı. ISO-56003:2019 stratejik işbirliği yönetimi kılavuzunu https://www.iso.org/standard/68929.html dan satın alabilirsiniz.

Peki neden bu standartı almalısınız? İnovasyon yönetiminde neden işbirliğine ihtiyacımız var? İhtiyaç listesini şöyle sıralayabiliriz;

• Riskleri (finansal risk dahil) paylaşmak

• Pazara çıkış süresini azaltmak

• Maliyetleri düşürmek

• En iyi uygulamayı oluşturmak

• İmajı veya itibarı arttırmak

• Kendi yatırımlarımızı azaltmak

• İç takımları motive etmek ve birlik oluşturmak

• Kıyaslayarak öğrenmek

Siz de ilaveler yapabilirsiniz….

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 37: Her inovasyonun bir ömrü vardır. Bu konuya, literatürde ‘S Eğirisi’, ‘Yaşam Eğrisi’ denmektedir.

Bu eğriler sadece inovasyon için geçerli değildir, doğada ve ekonomideki her şey için geçerlidir. Bu kavram dört aşamadan oluşur. Bunlar; Giriş (sunuş-tanıtma), Gelişme, Olgunluk ve Gerileme-Yok oluş dönemleridir.

Sürdürülebilirlik kavramı İNOVASYON için işte bu sebeple, çok önemlidir. Tek seferlik yapmış olduğunuz bir inovasyon bir dönem sonra ne yazık ki gerileyip, yok olacaktır.

İnovasyon ile sürdürülebilir değer üretimi İçin İNOVASYON YÖNETİM SİSTEMİ Kurmalısınız.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 36: Her inovasyon çıktısı, toplumda veya etkilemek istediği kitlede-çevrede karşılık bulamaz ve hedeflenen sonuçlar alınamaz. Bunu sebebi rekabetin düzeyi, uygulanan stratejiler, ürünün-hizmetin yaşam çevrimi, mevzuat engelleridir.

Tabi, zamanın ruhu diyebileceğimiz bir başka etkinin de varlığı bu başarıyı engeller. Yani yenilik, ne yazık ki toplumun algılama veya ihtiyaç düzeyi seviyesinden çok ilerde olabilir. Dolayısı ile inovasyon gerçekleşmez.

Ar-ge, buluş, teknolojik yenilik gerçekleşmiş olsa bile toplumsal karşılığı olmadığı için inovasyon gerçekleşememiştir.

Sakın Üzülmeyin ve VAZGEÇMEYİN …. Sebebi veya hatayı bulun DEVAM EDİN….

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 35: ‘Akıllı telefonu akıllı yapan nedir?’

Bu soruya benim aklıma gelen bir sürü cevap vermek istiyorum. Tabi siz de ekleyebilirsiniz. Mikro proseslar, Hafıza çipleri, Donanımları, Sıvı kristal ekranları, Lityum pilleri, İnternet ve GPS, SİRİ v.b

Akıllı telefonları akıllı yapan; bu teknolojileri bir tek araçta toplayarak bizim iletişim ve bilgiye erişim problemlerimizi çözmeleridir.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.