Navigate / search

Edirne ve Kırklareli nin Bulgaristan ile çevre ve sürüdürelebilir turizm çağrısı

Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla, 16 Mart a kadar Bulgaristan Cumhuriyeti’nde Burgaz, Yambol ve Hasköy bölgeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nde Edirne ve Kırklareli illerin de 24 aya kadar 600.000 Euro ya kadar projelerinizi hazırlayın.
 
Öncelik Ekseni 1: Çevre
 
o Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi
 
o Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması
 
Öncelik Ekseni 2: Sürdürülebilir Turizm
 
o Özel Hedef 2.1: Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin artırılması
 
o Özel Hedef 2.2: Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması
 
o Özel Hedef 2.3: Turizm potansiyelinin sürdürülebilir gelişimi için ağ oluşturulmasının artırılması