Navigate / search

TURİZM İŞLETMELERİNE İNOVASYON YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

Amaç: Ülkemizin içerisinde bulunduğu eko-politik dinamikleri dikkatte alarak, TURİZM sektöründeki Pazar daralmasını da aşacak şekilde yenilikçi fikirlerle yenilikçi hizmet yaklaşımı önemlidir. Çalıştayımızın amacı; katılımcılar ile küresel, ülkesel ve yöresel mevcut durumu değerlendirerek, gelecek rotasını belirlemek amacıyla birlikte yenilikçi inovasyon teknikleri kullanarak hizmet sektörü dinamikleri içerisinde yenilikçi yaklaşımları düşünmek ve planlamaktır.

 

Yöntem: Bu çalıştayda moderatörün yönlendirmesi ile katılımcılarla aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır;

 

1.gün

 • İnovasyon kavramları
 • İnovasyon ve ar-ge
 • Ürün-hizmet-süreç-iş modeli-organizasyon-pazarlama inovasyonu
 • İnovasyon yönetiminde uluslararası son gelişmeler
  • AB’nin CEN/TS 16555-1 numaralı İnovasyon Yönetimi Standartı
  • ISO 50501 İnovasyon Yönetimi standartı çalışmalarında gelinen aşamalar
 • Hizmet sektörünün özellikleri
 • Neden bu sektörde inovasyon daha zordur? Hizmet sektöründe inovasyon örnekleri
 • Hizmet sektöründe fikri haklarımızı, yenilikçi uygulamalarımızı nasıl koruruz?
 • Teknoloji ve yeni hizmetlerin ilişkisi
 • Starteji ve inovasyon ilişkisi
 • Stratejik yönetim
 • Ülke-bölge stratejisi, Kuruluş stratejisi, İnovasyon stratejisi
 • Yenilikçi hizmet stratejisi
 • Strateji hazırlama süreci
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
 • Strateji geliştirmek

2.gün 

 • İnovasyon projelerinde işbirliği yönetimi
  • Proje ortakları,
  • Üniversiteler ve ar-ge kuruluşları ile ilişkileri
 • İnovasyon süreci
  • Proje fikirleri üretme
  • Proje fikirlerini değerlendirme ve seçme
  • Proje desteklerinden faydalanma
  • Projeyi hayat geçirme
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
  • SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities, threats) analizinin amacı ve yapılış tekniği
  • Grup çalışmaları : SWOT analizi çalıştayı
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
  • PESTEL (Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal) analizinin amacı ve yapılış tekniği
  • Grup çalışmaları: PESTEL analizi çalıştayı
 • Strateji geliştirmek
 • Rakip analizi tekniği amacı ve yapılışı
  • Grup çalışmaları: Rakip analizi çalıştayı

 

3 gün

 • Süreç inovasyonu fırsatları
  • Direkt üretim süreçlerinde ve maliyetlerinde iyileştirme fırsatlar
  • Endirekt maliyetlerde ve genel giderlerlerde iyileştirme fırsatları
  • Yönetim maliyetlerinde iyileştirme fırsatları
 • Teknoloji etkisi– 4.sanayi devrimi
  • 4.sanayi devrimi
  • BIG data – Sanal gerçeklik – Nesnelerin interneti
  • Ekipman yatırımı – otomatik makineler – robotlar
  • Bilişim ve iletişim teknolojileri
 • Yenilikçi fikir üretme
  • Yenilik içeren fikirlerin üretiminde yaratıcı düşünme teknikleri
  • Fikirlerin üretme-değerlendirme-hayata geçirme süreci
  • Kapalı inovasyon-açık inovasyon
 • Yenilikçi fikir üretme teknikleri
 • Empati analizi amacı ve yapılış tekniği
  • Grup çalışmaları: Empati analizi çalıştayı
 • Yenilikçi fikir üretme teknikleri
 • Design Thinking (Düşünce Tasarımı) amacı ve yapılış
  • Grup çalışmaları: design thinking çalıştayı

4 gün

 • Yenilikçi fikir seçme ve değerlendirme teknikleri
 • Fikir ağacı tekniğinin amacı ve yapılışı
  • Grup çalışmaları: Fikir ağacı çalıştayı
 • Yenilikçi fikir seçme ve değerlendirme teknikleri
 • Fikir eleği tekniğinin amacı ve yapılışı
  • Grup çalışmaları: Fikir eleği çalıştayı
 • Yenilikçi fikir seçme ve değerlendirme teknikleri
 • Ansoff Matrisi amacı ve yapılış tekniği
  • Grup çalışmaları: Ansoff matrisi çalıştayı
 • Ulusal-uluslararası destekler ile projeler yapma
  • Ulusal destekler (KOSGEB, TUBİTAK, Bakanlıklar v.b)
  • Uluslararası destekler (Horizon2020, Büyükelçilikler, ikili anlaşmalar)

5 gün

 • İnovasyonda yenilikçi yaklaşımlar

Çalıştay sonunda grupların oluşturduğu strateji ve sunumlar

INOVASYON YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Amaç: Ülkemizin içerisinde bulunduğu eko-politik dinamikleri dikkatte alarak, Pazar daralmasını da aşacak şekilde inovasyon yönetiminin bütün teknikleri ile  uzun soluklu bir programla öğretilmesi amaçlanmaktadır. Programımıza katılan katılımcılar, yenilikçi inovasyon teknikleri kullanarak sektörel dinamikleri içerisinde yenilikçi yaklaşımları nasıl kullanacaklarını  öğreneceklerdir.

 

Yöntem: Bu program aşağıdaki modüllerde gerçekleşecektir.

 

1.hafta : 12 saat – 2 gün : İnovasyon Yönetimine Giriş

 • İnovasyon ve inovasyon yönetimi kavramları
 • İnovasyon ve ar-ge
 • Ürün-hizmet-süreç-iş modeli-organizasyon-pazarlama inovasyonu
  • Radikal yenilik
  • Arttırımsal yenilik
 • İnovasyon yönetiminde uluslararası son gelişmeler
  • AB’nin CEN/TS 16555-1 numaralı İnovasyon Yönetimi Standartı
  • ISO 50501 İnovasyon Yönetimi standartı çalışmalarında gelinen aşamalar
 • Ülkesel inovasyon karnemiz
 • Değişim ve inovasyon yönetimi
 • İnovasyon kültürü

 

2.hafta : 12 saat – 2 gün : İnovasyon Stratejisi Hazırlama

 • Starteji ve inovasyon ilişkisi
 • Stratejik yönetim, Ülke-bölge stratejisi,
 • Kuruluş stratejisi, İnovasyon stratejisi
 • Strateji hazırlama süreci
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
 • Strateji geliştirmek
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
  • SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities, threats) analizi
  • Grup çalışmaları : SWOT analizi çalıştayı
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
  • PESTEL (Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal) analizi
  • Grup çalışmaları: PESTEL analizi çalıştayı
 • Strateji geliştirmek
 • Rakip analizi
 • ANSOFF matrisi
  • Grup çalışmaları: Rakip analizi ve ANSOFF Matrisi çalıştayı

 

3.hafta : 12 saat – 2 gün : İnovasyon süreci

 • İnovasyon projelerinde işbirliği yönetimi
  • Proje ortakları ve işbirliği modelleri
  • Üniversiteler ve ar-ge kuruluşları ile ilişkileri
 • İnovasyon süreci
  • Proje fikirleri üretme, değerlendirme ve seçme
  • Proje desteklerinden faydalanma ve Projeyi hayat geçirme
 • Ulusal-uluslararası destekler ile projeler yapma
  • Ulusal destekler (KOSGEB, TUBİTAK, Bakanlıklar v.b)
  • Uluslararası destekler (Horizon2020, Büyükelçilikler, ikili anlaşmalar)
  • Proje çağrıları ve hibe prosedürü
 • İnovasyonda yenilikçi yaklaşımlar
  • Kapalı inovasyon-açık inovasyon
  • Bağış sistemi ve Birlikte inovasyon

 

4.hafta : 12 saat – 2 gün : Süreç-Hizmet-İş modeli İnovasyonu

 • Süreç inovasyonu
  • Direkt üretim süreçlerinde ve maliyetlerinde iyileştirme fırsatlar
  • Yönetim ve endirekt maliyetlerde ve genel giderlerlerde iyileştirme fırsatları
 • Teknoloji etkisi– 4.sanayi devrimi
  • 4.sanayi devrimi, BIG data – Sanal gerçeklik – Nesnelerin interneti
  • Ekipman yatırımı – otomatik makineler – robotlar, Bilişim ve iletişim teknolojileri
 • Hizmet inovasyonu
  • Hizmet inovasyonu fırsatları
  • Hizmet inovasyonununda fikri hakların korunması
 • İş modeli inovasyonu
  • İş modelinde yenilikçi yaklaşımlar
  • CANVAS Modeli ve Grup çalışmaları: CANVAS çalıştayı

 

5.hafta : 12 saat – 2 gün : Ürün İnovasyonu ve yenilikçi ürünlerde proje yönetimi

 • Yenilikçi ürün ve Ar-ge – inovasyon süreci
  • Teknoloji yönetimi, Yeni ürün geliştirme süreci
  • Teknoloji tahmini ve Projenin ar-ge içeriği, inovasyon süreci
 • Hibelerle proje yapma (TÜBİTAK-KOSGEB destekleri, Horizon2020 Bakanlık destekleri)
  • Projenin Teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
  • Proje bütçesi ve desteklenen ve desteklenmeyen harcamaları
  • Değerlendirme ve sözleşme süreci
 • Proje yönetimine giriş ve tanımlar ve Proje yönetiminin aşamaları,
  • Proje tanımlamanın önemi , Amacı ve kapsamı, Hedefleri ve sonuçları
  • Proje kısıtları ve Projede uyulması gereken standartlar
 • Proje planlama ve kontrol teknikleri
  • Gantt-Chart ve çizelgeleme
  • İş paketleri ve Proje faaliyet analizi ve Faaliyetler arası ilişkiler

 

 

6.hafta : 12 saat – 2 gün : Sosyal İnovasyon ve Yenilikçi Fikir Yönetimi

 • Sosyal inovasyon
  • Sosyal inovasyon fırsatları ve gerekleri
  • Hibeler ile sosyal inovasyon yapma
 • Yenilikçi fikir üretme
  • Yenilik içeren fikirlerin üretiminde yaratıcı düşünme teknikleri
  • Fikirlerin üretme-değerlendirme-hayata geçirme süreci
 • Yenilikçi fikir üretme teknikleri
 • Empati analizi amacı ve yapılış tekniği
 • Design Thinking (Düşünce Tasarımı) amacı ve yapılış
  • Grup çalışmaları: Empati analizi ve Design thinking çalıştayı
 • Yenilikçi fikir seçme ve değerlendirme teknikleri
 • Fikir ağacı tekniğinin amacı ve yapılışı
  • Grup çalışmaları: Fikir ağacı ve fikir eleği çalıştayı
 • Program sonunda grupların sunumları

Sertifika sınavı

Yenilikçi Girişimci

Yüksek eğitimli (lisans, yüksek lisans veya doktora) kişilerin yenilikçi iş fikirleri üretmelerini sağlamak ve iş planlarına uygun hibe mekanizmalarına nasıl başvuracakları hakkında uygulamalı bilgi paylaşımını gerçekleştirmek. Katılımcılar;
• Teknolojik yenilik kavramının tanımlanması
• TUBİTAK ve TTGV desteklerinin çalışma mekanizmalarının paylaşımı
• Destek değerlendirme kriterlerini öğrenmek
• Başvuru dokümanlarının nasıl hazırlanacağını öğrenmek
• Uygulamaya geçişi yönlendirmek Amacı ile düşündükleri iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde ulusal destekleri ve destek yöntemleri hakkında bilgi sahibi olarak fikirlerini hayata geçireceklerdir.

Katılımcıların Kazanımları:

·         İş fikirlerinin ulusal destekler tarafından değerlendirme kriterlerini öğrenmek

·         Desteklemeye değer iş fikirlerinin destekleme prosedürünü öğrenmek

·         İş fikirlerini hayata geçirirken dikkat etmeleri gereken konuları öğrenmek

·         Ön kuluçka, risk paylaşımı, başlangıç sermayesi destekleri hakkında bilgi sahibi olmak

·         Destek süresi, oranları ve Kabul edilen giderler hakkında bilgi sahibi olmak

Yöntem: Aşağıdaki şekilde gruplar çalışacaklardır.

·         Teknolojik yenilik kavramı hakkında bilgilendirme

·         İş fikirlerinin desteklemeye değer olup olmadığını değerlendirme

·         Desteklere başvuru yolları hakkında bilgilendirme

·         Başvurlar  hakkında örnek çalışma

Şeklinde gerçekleşecektir.

Katılımcı Profili:

·         Üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi

·         Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler

·         Yeni girişimciler
Katılımcı Sayısı : Çalıştaya katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.

Devamında önerilen eğitimler: Proje hazırlama, proje planlama eğitimleri tavsiye edilmektedir.

İnovasyon Yönetimi

Rekabet ortamında AR-GE ve Inovasyon projeleri gerçekleştirmek ilerlemenin temelidir. AR-GE ve INOVASYON Projeleri yapısı gereği risk içerirler ve ulusal gelişime katkı sağlamak amacıyla verilen hibe devlet destekleri ile gerçekleştirilmesi tercih edilir. Bu programdaki amacımız; kamu destekli INOVASYON projeleri önerebilmek için gerekli bilgileri katılımcılara aktarmaktır.

Katılımcıların Kazanımları:

 • Yenilik, inovasyon, ar-ge kavramlarını öğrenmek
 • TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, SANAYİ Bakanlığı, AB desteklerini öğrenmek
 • İnovasyon projelerini hayata geçirmek

İçerik: Katılımcılar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaklardır.

 • Yenilikcilik, İnovasyon, ar-ge kavramları

o    İnovasyon ve ar-ge

o    İnovasyon sürecinde fikri mülki haklar

o    Açık inovasyon

o    Ürün-hizmet inovasyonu

o    Süreç inovasyonu

 • Starteji ve inovasyon

o    Teknolojik yetkinliği değerlendirme

o    Stratejik yönetim

o    İnovasyon stratejisi

o    Yenilikçi ürün ve marka stratejisi ve pazar araştırmaları

 • İnovasyon süreci

o    Proje fikirleri üretme

o    Proje fikirlerini değerlendirme ve seçme

o    Proje desteklerinden faydalanma

o    Projeyi hayat geçirme

 • İnovasyon projelerinde işbirliği yönetimi

o    Proje ortakları,

o    Üniversiteler ve ar-ge kuruluşları ile ilişkileri

o    Proje konsorsiyumu ve sözleşmeler

Katılımcı Profili: Kuruluşların İnovasyon, Ar-GE projelerinde görev alan yöneticiler ve proje ekipleri

İnovasyon ve Ar-Ge Projelerinde Devlet Destekleri

Kuruluşlar rekabet edebilmek ve sürdürülebilir gelişme için yatırım, iyileştirme, AR-GE ve Inovasyon projelerini gerçekleştirirler. Projeler yapısı gereği risk içerirler ve verilen ulusal ve uluslararası hibe ile gerçekleştirilmesi tercih edilir. Bu programdaki amacımız; hibeler ile gelişim projeleri önerebilmek için gerekli bilgileri katılımcılara aktarmaktır.

Katılımcıların Kazanımları:·         TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, SANAYİ Bakanlığı, Kalkınma Ajansı desteklerini öğrenmek

·         Avrupa Birliği desteklerini öğrenmek

·         Desteklerden faydalanacak şekilde proje önerme süreci hakkında bilgi sahibi olmak

·         Proje seçme ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi sahibi olmak

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki başlıklarda bilgiler verilecektir.

·         Ulusal ve Uluslaraarası proje destekleri hakkında bilgilendirme

o    Kalkınma ajansları destekleri

o    TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri

o    TTGV kredileri

o    AB 7 destekleri

o    Sanayi Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı destekleri

·         Proje öneri dokümanı hakkında bilgilendirme

o    Projenin içeriği

o    İlgililik ve öncelikler

o    Mali kapasite ve işletme kapasitesi

o    Proje planı ve proje faaliyetleri

o    Projenin ekonomik yarara gönüşebilirliği ve sürdürülebilirlik

o    Proje bütçesi ve mali etkinlik

o    Proje ortakları

o    Fikri mülki haklar

o    Proje konsorsiyumu ve sözleşmeler

·         Proje öneri ve değerlendirme süreci

o    Proje önerisi hazırlama ve sunma

o    Değerlendirme kriterleri ve hakemler

o    Sözleşme ve proje başlatma

o    Proje izleme ve sonuçlandırma

Katılımcı Profili: Kuruluşların yatırım, iyileştirme, inovasyon, Ar-GE projelerinde görev alan yöneticiler ve proje ekipleri

İnovasyon Fırsatları Keşfi

AR-GE ve İNOVASYON yetkinliği rekabetin temeli haline gelmiştir. Kuruluşların mevcut durumlarını bilmeden, Avrupa’daki rakipleri veya benzerleri arasındaki durumlarını değerlendirmeden, rekabet yetenekleri geliştirmeleri zordur. Çalışmamızın amacı; uluslararası methodolojileri kullanarak işletmenin inovasyon yetkinliğini değerlendirmek ve yol haritasını hazırlamaktır.

Hedef Kitle: AR-GE ve İNOVASYON çalışmaları yapan ve kendini geliştirmek isteyen;

·         Firmaların ar-ge yöneticileri, firma sahipleri

·         Ulusal ve uluslararası ar-ge ve inovasyon desteklerinden faydalanmak isteyen  firmaların temsilcileri

·         Firmaların inovasyon stratejileri noktasındaki karar vericileri

Yöntem: Aşağıdaki uluslararası yöntemler kullanılarak kuruluşların inovasyon yetenekleri ölçülecek ve ulusal ve uluslararası destekler ile inovasyon projelerinde neler yapabilecekleri raporlanacaktır.

1-     TUBITAK TR-Acsess projesi kapsamında OXFORD İnnovation ANIMATE methodolojisi ile

a.     Firma öz değerlendirmesini yapmak

b.     İnovasyon basamakları yöntemi ile hangi aşamada olduğunu belirlemek

2-   IMProve yöntemi ile

a.     Firmanın Avrupa’daki sektörler içerisinde değişik sektörlerden yaklaşık 3000 firmanın katıldığı ve 5 boyutta (inovasyon stratejisi, sonuçları, süreci, kültür-organizasyonu ve faktörleri) inovasyon yetkinliği  karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

b.     İnternet üzerinden firmanın bizzat kendisinin gireceği bilgiler ile değerlendirmesi 100 sayfalık kuruluşa özel detaylı rapor ile alınacaktır.

Birinci Gün :     İnovasyon ile İlgili Temel Kavramlar ve Devlet destekleri hakkında bilgilendirme ve inovasyon yetkinliği değerlendirme yönteminin tanıtılması aşağıdaki başlıklarda yapılacaktır.

·         Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?

·         Ulusal ve uluslararası destekler ve destek methodolojileri

·         İnovasyon yetkinliği değerlendirmenin önemi ve gerekçesi

·         Özdeğerlendirme anketlerinin dağıtılması

İkinci Gün :     Katılımcılar ile özdeğerlendirme anketleri değerlendirilecek ve IMProve yöntemi kullanılarak,   değerlendirme yapılacaktır. raporu alınacaktır. Bu rapor; kuruluşun ar-ge ve inovasyon yönetimini,  sektör ortalaması ve sektörün en iyileri ile  karşılaştırmalı vermekte ve böylece hangi alanlarda gelişme yapılması gerektidiği görülmektedir.

Üçüncü Gün :    Katılımcılar ile IMProve yöntemi kullanılarak değerlendirmeye devam edilecek ve  değerlendirme raporu alınacaktır. Bu rapor; kuruluşun ar-ge ve inovasyon yönetimini,  sektör ortalaması ve sektörün en iyileri ile  karşılaştırmalı vermekte ve böylece hangi alanlarda gelişme yapılması gerektidiği görülmektedir. Bu raporun değerlendirmesi yapılarak gelişmeye açık alanlar tanımlanacaktır.

Katılımcıların kazanımları :

·         İnovasyon (Yenilik) ve AR-GE kavramlarını ve hibeleri öğrenme

·         İnovasyon yetkinliklerinin Avrupa’da kendi sektörleri veya 4000 den fazla katılımcı firma arasında nerde olduğunu, inovasyon şampiyonlarının neyi daha iyi yaptığını öğrenme

·         Gelişmeye açık alanları öğrenme

Hizmet Sektöründe İnovasyon / Yenilikçi Fikirlerin Üretilmesi Çalıştayı

Yenilik rekabetin temel koşulu haline geldiği global ekonomide, hizmet sektöründe yenlikçi fikirlerin oluşturulması ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi için projelerin başlatılması ve sonuçlandırılması zorunludur . Bu projelerde en önemli unsur da bireysel ve kurumsal yaratıcılığı, uygulanabilir proje fikirlerine dönüştürmektir. Bu çalıştayda; kuruluşların deneyimli moderatör eşliğinde kendi ekipleri ile ortak terminoloji ve teknikler kullanarak üzerinde çalışacakları proje fikirlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Katılımcıların kazanımları :

·         Yenilikçi fikirleri üretme

·         Yenilikçi fikirlerini değerlendirme

 

İçerik: Yenilikçi fikirler ile yenilikçi ürün-hizmet-süreç sunmak ve geliştirmek isteyen kuruluşlar aşağıdaki bilgileri alacaklardır.

·         Bilgilendirme

o    Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?

o    Yenilikçi fikirleri hayata geçirmede ulusal destekler

·         Yenilikçi fikir üretme çalışması

o    Yenilik içeren fikirlerin üretiminde yaratıcı düşünme teknikleri

o    Fikirlerin üretme-değerlendirme-hayata geçirme süreci

o    Kapalı inovasyon-açık inovasyon

·         Fikir atölyesi

o    Yaratıcı ben

o    Sorun-sebep ağacı

o    Çağrıştır-buluştur

o    Birleştir-karşılaştır

·         Proje fikirlerini değerlendirme çalışması

o    Genel değerlendirme (Pazar cazibesi, İş sinerjisi, Fikrin yapılabilirliği, Kaynak ihtiyacı, Kullanıcıya faydalar, Fikrin korunması, rakipler, teknoloji)

o    Ekonomik değerlendirme (Geliştirme maliyeti, Üretim-sunum maliyeti, Diğer maliyetler (finanasal, pazarlama-dağıtım v.b), Gelirler (Destekler, satış fiyatı), Başabaş noktası

Katılımcı Profili: Yenilikçi ürün-hizmet-süreç üreten kuruuşlarda görev alan kişi ve yöneticiler

Hizmet Sektöründe İnovasyon

Yenilik rekabetin temel koşulu haline geldiği global ekonomide, hizmet sektöründe yenlikçi fikirlerin oluşturulması ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi için projelerin başlatılması ve sonuçlandırılması zorunludur . Bu projelerde en önemli unsur da bireysel ve kurumsal yaratıcılığı, uygulanabilir proje fikirlerine dönüştürmektir. Bu eğitimde hizmet sektöründe inovasyon projelerinin yeri, önemi ve gerçekleştirim süreci paylaşılacaktır.

Süre : 1 gün

Eğitmen:  Müjgan ÇETİN

Katılımcıların kazanımları :

·         İnovasyon ve AR-GE kavramları

·         Hizmet sektörünün özellikleri

·         Teknoloji ve yeni hizmetlerin ilişkisi

·         İnovatif proje fikirleri üretme

·         inovatif fikirleri değerlendirme

·         Ulusal desteklerden haberdar olma

·         Kurumsal yenilikçilik kapasitesini değerlendirme

 

İçerik: Yenilikçi hizmet üretmek isteyen kuruluşlar için aşağıdaki kapsamda eğitim gerçekleşecektir.

·         Bilgilendirme

o    Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?

o    İnovatif hizmetleri hayata geçirirken ulusal destekler

·         Kurumsal Yenilikçilik kapasitesini değerlendirme

o    Özdeğerlendirme çalışması

·         İnovatif hizmet üretme süreci

o    Teknoloji ve hizmet

o    Yeni hizmet geliştirme sebepleri

o    Hizmet sektöründe inovasyon yolları

o    Yeni hizmet geliştirme modelleri

o    Yeni hizmet geliştirme çevrimi

·         Açık inovasyon

o    Açık-kapalı inovasyon

o    Hizmet sektöründe açık inovasyon

o    Açık inovasyon çeşitleri

Katılımcı Profili: Yenilikçi hizmet üreten kuruluşlarda görev alan kişi ve yöneticiler

Başarılı Yenilikçi Proje Yönetimi

Projeler bütün yönleri ile tanımlanmadığı ve taraflar tarafından onaylanmadığı için başarısız olmaktadır. Rekabet ortamında başarılı projeler gerçekleştirmek ilerlemenin temelidir. Katılımcılar; proje önerisi hazırlarken dikkat edecekleri aşağıdaki konular hakkında bilgilendirileceklerdir.
• Proje Amacı, hedefleri ve kapsamının tanımlanması
• Proje müşterisi ve paydaşlarının belirlenmesi
• Projede kısıtları ve uyulması gereken standartların belirlenmesi
• Proje faaliyet planı ve zaman planı hazırlama tekniklerinin öğrenilmesi
• Proje risklerinin değerlendirilmesi

Katılımcıların Kazanımları:·         Başarısı ölçülebilir projeler tanımlamak

·         Proje yönetiminde gerekli olan konuları belirlemek

·         Proje faaliyetlerini analiz etmek

·         Proje zaman planlama tekniklerini öğrenmek

Yöntem: Aşağıdaki şekilde gruplar çalışacaklardır.

·         Proje Tanımlama Dokümanı hakkında bilgilendirme

·         Proje zaman planlama teknikleri hakkında bilgilendirme

·         Proje faaliyetleri analizi hakkında çalışma

·         Proje planlaması (CPM ve Gantt-Chart) çalışması

·         Proje önerisi çalışması

Şeklinde gerçekleşecektir.

Katılımcı Profili: Kuruluşların  İnovasyon, Ar-GE projelerinde görev alan yöneticiler ve proje ekipleri