Navigate / search

Hat Dengeleme Sistemleri

Günümüzde üretimin gerçekçi planlamasının yapılabilmesi, terminlerin zamanında, maliyetlerin düşük, verimliliklerin yüksek gerçekleşmesi için gereklidir. Bu eğitimde katılımcılara, gerçekleşebilir Üretim Planı hazırlanabilmesi için konfeksiyon üretiminde hat dengelemesinin nasıl yapılacağını aktarmak amaçlanmaktadır.
İÇERİK : Hat dengeleme sistemleri ile ilgili bilgilerin aktarımı aşağıdaki başlıklarda gerçekleştirilecektir.
• Üretim Planı
• Hat dengeleme
• Hat dengelemeyi etkileyen faktörler
• İnsan
• Personel sayısı, Personelin verimliliği, Personelin iş kalitesi
• Makine
• Makine sayısı, Makine çeşitliliği
• Teknoloji
• Makine hızları, Makinelerin iş kalitesi, Special makineler
• Esneklik
• Personelin beceri çeşitliliği, Makinelerin beceri çeşitliliği, Kullanılan / kullanılabilecek apparatlar
• Kullanılan hammadde özellikleri
• Kullanılan yardımcı malzeme özellikleri
• Kullanılan işletme malzemesi özellikleri
• Model özellikleri
• Müşteri beklentileri
• Model incelemesi ve modele ait Hat Planı
• Operasyonların belirlenmesi
• Her bir operasyon için makinelerin belirlenmesi
• Her bir operasyonun süresinin belirlenmesi
• Her operasyonda çalışabilecek personelin belirlenmesi
• Hat dengeleme
• Adet/gün üretim hedefinin belirlenmesi
• Günlük üretim hedefini sağlayacak hat dengeleme çalışması
• Operasyon adları, Operasyon toplam süresi, Operasyon başlama-bitiş zamanı
• Makine numaraları, Personel adları
• Gerçekleşmenin izlenmesi
• Gerekli önlemelerin alınması, düzeltmelerin yapılmasıKatılımcı profili: Yönetim Kademeleri, Uzman seviyesindeki personel

Çalışanların Bilgi Güvenliğindeki Rolü ve Önemi

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmasında sadece bilgi teknolojileri anlamında güvenlik sistemlerinin ve donanımları ile yazılımlarının kurulmuş olması yeterli değildir. Bu eğitimde amaç; kişisel ve kurumsal bilgi güvenliğinde uluslar arası standartlar ışığında bilgi güvenliği organizasyonu, çalışanların sorumlulukları ve gerekenleri katılımcılara aktarmaktır.

Katılımcıların Kazanımları: ·         Bilgi güvenliğinde çalışanların etkisini ve sorumluluklarını öğrenmek

·         Çalışanların rolü ve güvenlikteki önemi

·         Bilgi güvenliği organizasyonu ve gerekenleri belirlemek

İçerik: Katılımcılar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaklardır.

·         Bilgi güvenliği kavramları ve uluslar arası standartlar

·         Çalışanların bilgi güvenliğindeki yeri ve etkisi

·         Güvenlik politikası

·         Organizasyon ve yetkilendirme süreci

·         Organizasyonlar arası işbirliği ve Üçüncü taraf erişiminin güvenliği

·         Bilgi güvenliğinin bağımsız gözden geçirilmesi

·         Dışardan kaynak sağlamada güvenlik

·         Personel Güvenliği

o    İş tanımlarında ve kaynaklarında güvenlik

o    Personel politikası ve işe almada güvenlik

o    Gizlilik anlaşmaları

·         Bilgi güvenliği ihlaleri kayıtları

o    Güvenlik arızalarının ve zayıflıklarının raporlanması

o    Yazılım bozulmalarının raporlanması

o    İhlallerden ve arızalardan öğrenmek

o    Disiplin süreci

 

Katılımcı profili :  Tüm yönetici ve uzmanlar

Bilgi Güvenliğinde Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

Gelişen iletişim ve bilişim teknolojileri kullanıcıları zaman ve mekan bağımsız erişime olanak sağlamaktadır. Bu kolaylık aynı zamanda bilgi güvenliğinin en önemli risk unsurudur . Bu eğitimde amaç; ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartı bakış açısı ile fiziksel ve çevresel güvenlik ve erişimde uyulması gereken kurallar hakkında katılımcıları bilgilendirmektir.

İÇERİK:

·         Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

o   Güvenli bölgelerin belirlenmesi (Fiziksel giriş denetimleri, bürolar, odalar, araçlar v.b)

o   Teçhizat güvenliği (Donanım, güç kaynakları, kablo v.b)

o   Fiziksel ve çevresel güvenlikte denetim (Temiz masa, temiz ekran politikası, teçhizatların kaldırılması)

·         Erişim denetimi

o   Erişim denetimi politikası ve kuralları

o   Kullanıcı erişim yönetimi

o   Kullanıcı sorumlulukları

o   Ağ erişim denetimi (kimlik doğrulama, yönlendirme, ağ hizmetleri v.b)

o   İşletim sistemi erişim denetimi (kullanıcı tanımlama, parola yönetimi, yardımcı programlar, terminal zaman aşımı, bağlantı süresi sınırlandırma v.b)

o   Sistem erişiminin gözlenmesi ve kullanımı (olay kayıtları ve sistem kullanımı)

o   Mobil bilgi işlem ve uzaktan çalışma

 

Katılımcı profili :  Bilgi Teknolojileri, sistemleri alanında çalışan tüm yönetici ve uzmanlar, Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini kurmak isteyenler

Bilgi Güvenliğinde Bilgi Varlıkları Çalıştayı

Bilgi güvenliğinde en önemli unsurlardan biri bilgi varlıklarının envanterini çıkartmak ve sorumlulukları tespit etmektir. Bu eğitimde amaç; ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartı bakış açısı ile bilgi varlıklarının güvenli yönetimi hakkında katılımcıları bilgilendirmektir.

Katılımcıların Kazanımları: Aşağıdaki bilgileri alacaklardır.

·         Varlıkların envanteri ve sınıflandırması

o    Bilgi varlıkları

o    Yazılım varlıkları

o    Fiziksel varlıklar

o    Hizmetler ve İnsan

·         Varlık sahipleri ve güvenlik sınıflandırmaları

·         Varlıkların sınıflandırılması

·         Varlıkların etiketlenmesi

 

Yöntem: Aşağıdaki şekilde gruplar çalışacaklardır.

·         Varlık envanteri hazırlama

·         Varlık güvenlik sınıflandırması uygulaması

Şeklinde gerçekleşecektir.

Katılımcı Profili: Bilgi Teknolojileri, sistemleri alanında çalışan tüm yönetici ve uzmanlar, Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini kurmak isteyenler

 

Başarılı Yenilikçi Proje Yönetimi

Projeler bütün yönleri ile tanımlanmadığı ve taraflar tarafından onaylanmadığı için başarısız olmaktadır. Rekabet ortamında başarılı projeler gerçekleştirmek ilerlemenin temelidir. Katılımcılar; proje önerisi hazırlarken dikkat edecekleri aşağıdaki konular hakkında bilgilendirileceklerdir.
• Proje Amacı, hedefleri ve kapsamının tanımlanması
• Proje müşterisi ve paydaşlarının belirlenmesi
• Projede kısıtları ve uyulması gereken standartların belirlenmesi
• Proje faaliyet planı ve zaman planı hazırlama tekniklerinin öğrenilmesi
• Proje risklerinin değerlendirilmesi

Katılımcıların Kazanımları:·         Başarısı ölçülebilir projeler tanımlamak

·         Proje yönetiminde gerekli olan konuları belirlemek

·         Proje faaliyetlerini analiz etmek

·         Proje zaman planlama tekniklerini öğrenmek

Yöntem: Aşağıdaki şekilde gruplar çalışacaklardır.

·         Proje Tanımlama Dokümanı hakkında bilgilendirme

·         Proje zaman planlama teknikleri hakkında bilgilendirme

·         Proje faaliyetleri analizi hakkında çalışma

·         Proje planlaması (CPM ve Gantt-Chart) çalışması

·         Proje önerisi çalışması

Şeklinde gerçekleşecektir.

Katılımcı Profili: Kuruluşların  İnovasyon, Ar-GE projelerinde görev alan yöneticiler ve proje ekipleri

5S

İşletmelerde tertip, düzen, temizlik sağlamak için diğer iyileştirme sistemlerinin temelini oluşturan bir sistemdir. Bu sistemle çalışanların sağduyusuna hitap edilerek, çalışma ortamının yaşanacak hale getirilmesi sağlanır.
Eğitimin hedefi : Bu programımız ile 5S projesini, kuruluşlarında hayata geçirmek isteyen katılımcılar aşağıdaki sorulara cevap bulabilecektir.
• Tertip, düzen gözlüğü nedir ?
• Aradığını bulmanın önemi ?
• Neden gereklidir ?
• Nasıl uygulanır ?
• JIT ve toplam kalite projeleri ile ilişkisi nedir ?
• Her yerde uygulanabilir mi?İçerik : Kuruluşta aşağıdaki başlıklardaki konular work-shop desteği ile katılımcılara aktarılacaktır.
• 5S’in tanımı
• 5S’in adımları
• Sınıflandırma
• Düzenleme
• Temizlik
• Standartlaştırma
• Süreklilik
• 5S başarı koşullarıKatılımcı Profili : Uygulama projesi içerisinde görev alacak yöneticilerden – çalışanlardan oluşan ekip

Ar-ge Projeleri Yönetimi

Amaç: Ulusal refahın ve gelişmişliğin göstergesi olan AR-GE çalışmaları desteklemek amacı ile ulusal ve uluslar arası destekler kapsamında proje önerme, seçme ve değerlendirme yöntemlerinin paylaşımı amaçlanmıştır. TUBİTAK, TTGV, KOSGEB ve Horizon 2020 desteklerine uygun uygun şekilde AR-GE projeleri projelerinin hazırlanması ve önerilmesi, projelerin yönetimi aşamalarında zaman yönetimi (CPM ve Gantt-şeması teknikleri), maliyet yönetimi, iletişim ve risk yönetimi konularına yönelik teknikler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

 • Katılımcıları bilgilendirme
 • Proje teklifi hazırlama
 • Proje değerlendirme
 • Proje yönetimi
 • AR-GE Projeleri desteklerine yönelik sunumlar
 • KOSGEB destekleri
 • TUBİTAK destekleri
 • TTGV Destekleri
 • AB 6. Çerçeve destekleri
 • Proje yönetimi teknikleri
  • AR-GE Projelerine yönelik atölye çalışmaları
 • Proje önerisi hazırlama çalışması
 • Proje değerlendirme çalışması
 • Proje zaman planlama çalışması
 • Proje bütçesi hazırlama çalışması
  • Grup sunuşları

Katılımcı Profili: AR-GE Projelerine yönelik desteklerden faydalanarak proje teklifi hazırlayacak kurum ve kuruluşta çalışan kişiler