Navigate / search

Birleşmiş Milletler 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Gününüz kutlu olsun….

Bilim Kızı sayfamızı ziyaret ettiniz mi?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 22 Aralık 2015 tarihinde ilan ettiği, kadınların ve kız çocuklarının bilimdeki rollerini artırmak, STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimi ve araştırma faaliyetlerine her seviyeden katılımı teşvik etmek amacıyla 11 Şubat günü Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü olarak ilan edildi.

Bilim Kızı’na katılın ve değer Katın…..!

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR

Bu videomda USİMP Birlikte Öğreniyoruz etkiliği kapsamında Uluslararası Referans Dokümanlar Eşliğinde Kurumsal inovasyon Yönetimi Anlatıyorum.

Yasal düzenlemeler (5476 Ar-ge kanunu) ve referans kabul edilen OSLO, FRASCATİ, CANBERRA kılavuzları, CEN ve ISO dokümanaları yanında NASA ve SSB dokümanlarını ve ülkelerin bu alanda yaptıkları çalışmaları kronolojik sırada izlemek istermisiniz… iyi seyirler…

TELEGRAM grubumu takip etmek için @inovasyoniledegerkatanlar

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR Kitabım

İyileştirme, Geliştirme, Buluş ve İNOVASYON

Öncelikle; güzel haberimi veriyorum. MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite ve KalDer-Türkiye Kalite Derneği gönüllüleri ile başlattığımız ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi-Terimler Tanımlar standartını güzel Türkçe’mize kazandırma çalışmalarımız çerçevesinde arkadaşlarımızla inovasyon terminolojisini kalıcı ve doğru biçimde oturtmak için çalışmalarımız sonuçlandı. Emeği geçen bütün İNOVASYON GÖNÜLLÜLERİNE teşekkür ediyorum. Böylece; önümüzdeki günlerde, TSE’den satın aldığınız Türkçe standart eşliğinde, aşağıdaki faydaları elde edeceksiniz.

Devamı için ……….MEDİUM a yükledim…. ya da İşte İlham Aralık ayı dergisinden de  indirip okuyabilirsiniz.

 

Müjgan ÇETİN, İstanbul — Aralık 2020

BİLİM KIZI Projem ve İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabım ile ilgili süreç başladı….

Teknolojik yatırımcılar, start-up lar dahil olmak üzere KOBİ’ler,  büyük kurumsal kuruluşlar, STK ve Kamu kuruluşlarının vizyoner liderleri için; sürdürülebilir bir şekilde uluslararası referans dokümanlar (ISO-56000 İnovasyon yönetim sistemi standartlar serileri) eşliğinde, kurumsal İnovasyon yönetim sisteminin nasıl kurulacağını detaylı olarak anlattığım kitabımdan satın alır mısınız? Böylece BİLİM KIZLARI na burs vererek destek olmak ister misiniz? BİLİM KIZI projem ile ilgili bilgiler için TV deki canlı yayın söyleşimin özet halini (3 dk lık) aşağıda yayınlıyorum. 10 dk uzun halini ise you tube kanalıma yükledim. Oradan detayları da izleyebilirsiniz.

İNOVASYON İle DEĞER KATANLAR kitabım ; İnovasyon ile hayata değer katmaya inananlar için kaynak kitap olması için yazılmıştır.  Kitabın içeriğinde; İNOVASYON nedir ve İnovasyon çeşitleri nelerdir? Ülkemizin İnovasyon karnesi ve Dünyadan ve ülkemizden başarı örnekleri, İnovasyon Yönetim Sistemi Standartlar Serisine göre adım adım İnovasyon Yönetim Sistem kurulumu ve İnovasyon Yönetiminde ve yenilikçi fikir üretmek için kullanabileceğiniz çok sayıda teknik ve metodlar bölümleri yer almaktadır. Bu bölümler de bilimsel ve iş dünyasına ilişkin İnovasyon kavramları anlattıktan sonra, dünya örnekleri yanında ülkemizin başarı örnekleri detaylı olarak paylaşılmaktadır. Sonrasında ise; kurumsal İnovasyon yönetim sistemi kurmanıza olanak sağlayacak şekilde 50 den fazla İnovasyon teknik ve metodu detaylı olarak anlatmaktadır.

Bazı kitaplar vardır ki kaynak kitap olur, her adımda yol gösterir… İşte bu kitap İş ve kamu dünyasının yenilik öncüleri ve akademi dünyasının eğiticileri için hazırlanmıştır. Uzun soluklu İNOVASYON YÖNETİMİ yolculuklarında ÖNCÜLER yalnız kalmasınlar, bu kitap onların yolunu aydınlatsın ve kılavuzları olsun, hayatları kolaylaşsın, istenmiştir.

Kitaptan satın alarak, BİLİM KIZLARIna destek olmak isteyenler bana mail atabilirler mi? Katkılarınızı bekliyorum.

İnovasyon Standartlaştırılır mı?

SUBCON TURKEY’in Kasım 2020 dergisinde yayınlanan makalemi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz ordan da okuyabilirsiniz. https://www.subconturkey.com.tr/inovasyon-standartlastirilir-mi/

2014 yılından bu yana, çok sık karşılaştığım bir soru bu… Ben de oluşan bu OKSİMORON durumun yarattığı merak, iyi bir meraktır diyerek, soruyu detaylı olarak cevaplandırıyorum. Öncelikle, oluşan oksimorun durumun ne olduğunu ifade etmek istiyorum. Oksimoron bir dil sanatıdır, birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanarak, anlamı kuvvetlendirmek için veya edebî sanat yapmak amacıyla kullanılır… Birbiriyle çelişen iki sıfatı, bir varlığı betimlemede kullanırız ve karşı tarafta bir etki yaratmaya çalırız… ‘Orijinal kopya, Sessizliğin sesi, Gerçek yalanlar, Sessizce haykırmak, Tarafsız taraftar, Tadımlık ziyafet, Paylaşılmış yalnızlık, Yaşayan ölü, Özel halk otobüsü, Sabit değişken, vb. gibi zıt iki kavramın yarattığı kuvvetlendirici etki.…. Gerçekten de güzel vurgu yapıyor ve dikkat çekiyor. İnovasyon yönetimi alanında 2014 yılından itibaren Türkiye Delegesi olarak, içerisinde yer aldığım uluslararası çalışmaları anlatır iken, benim amacım; kalıcı ve sürdürülebilir bir İnovasyon yönetim sisteminin önemine vurgu yapmak.

İş dünyası ve zaman zaman akademi dünyası inovasyon’u; farklı, sıra dışı, hiçbir şeye benzemeyen, zihni sinir ürün olarak tanımlıyor… Yaratıcılık diyenler olduğu gibi, ticarileşen teknolojik ürün diye tanımlayanlar da var… Tabi dolayısıyla, bana soruyorlar. ‘İnovasyon standartlaştırılır mı?’ 1990 yıllarında KALİTE teriminin tanımı ile başlayan toplam kalite çalışmalarında olduğu gibi, ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının yayınlaması ile ‘Kalite; MÜŞTERİ İstek ve beklentilerinin karşılanmasıdır.’ diyerek tanımlarımızı düzeltmiştik. Böylece; kalitenin sadece ürüne yönelik bir özellik olmadığını, pahalılığı kaliteyi göstermediğini ve kurulacak yönetim sistemi ile sunduğumuz ürün-hizmetin tamamının kaliteli olarak üretilebileceğini, sunulabileceğini öğrendik. İşte yirmi yıl öncesi kalite terimleri ve yönetim sistemlerinde yaşanan bu konu 2019 ve 2020 itibariyle İnovasyon için yaşanıyor.

Dünya’da ve ülkemizde bu uluslararası dokümanlar ISO-56000–2–3–4 İnovasyon yönetimi serisi olarak yayınlandı. İngilizce bilenler hemen alıp okuyabilirler. İngilizce bilmeyenler için ise bir çalışma başlattık. MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite üyesi olan, inovasyon yönetimi alanında gönüllü uzman arkadaşlarım ve KalDer gönüllüleri ile birlikte, ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler-Tanımlar standardını güzel Türkçemize kazandırmak için üç aydır çalışıyoruz. Bu yıl bitmeden TSE Teknik Komisyonu onayına sunacağız. Bu temel doküman yayınlandığında; hem akademi hem de iş dünyasında ‘Bence İnovasyon…‘ diye başlayan cümleleri artık duymayacağız. Sadece bu standart yayınlanmadı Aynı zamanda; sürdürülebilir İnovasyon başarısı gerçekleştirmek ve kurumsal İnovasyon yönetim sistemi kurmak isteyen kamu, özel, STK kuruluşlarına yol gösteren aşağıdaki standartlar da yayınlandı.

-ISO 56000, inovasyon yönetiminde kullanılan kelime dağarcığını ve terminolojiyi tanımlar. Aynı zamanda inovasyonun arkasındaki temel ilkeleri de açıklar.

-ISO 56002, KOBİ’ler de dahil tüm kuruluşlarda kullanılmak üzere bir inovasyon yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için rehberlik sağlar.

-ISO 56003, inovasyonu gerçekleştirmek için harici (dış) paydaşlar ile yapılacak işbirliklerinin yönetilmesi ile ilgili metodolojiler ve stratejiler sunar.

-ISO / TR 56004, İnovasyon Yönetimi Değerlemesinin uygulanmasının neden faydalı olduğu, iyi bir İnovasyon Yönetim Değerlemesinden neler bekleyebileceğiniz, bunu nasıl gerçekleştireceğiniz ve değerleme sonuçlarına göre hareket etme konusunda rehberlik sağlar.

Bu inovasyon terim ve termolojisine, iş ve akademi dünyası uyum sağlarken, Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite üyesi arkadaşlarımla birlikte; bizler uluslararası çalışmaya devam ediyoruz. İnovasyon yönetimi alanında önemli olan aşağıdaki standartların da yazımına katılarak, gururla ülkemizi temsil ediyoruz.

ISO 56005- İnovasyon yönetimi — Fikri haklar yönetimi standartı: Fikri Mülkiyetin (IP) etkili yönetimi, inovasyon sürecini güçlendiren ve destekleyen en önemli anahtar olduğunu temel alarak, IP yönetimi ile ilgili stratejik ve operasyonel seviyelerde öneriler sunar.

-ISO 56006-İnovasyon yönetimi — Stratejik iş zekası yönetimi standartı: Organizasyon içindeki vizyon, misyon ve inovasyon faaliyetlerini etkileyen kararlara destek olmak amacı ile Stratejik Zekanın nasıl uygulanacağı konusunda, üst yönetime ve süreç liderlerine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

-ISO 56007, İnovasyon fikirleri yönetim sistemi standartı: Bir organizasyonun hayatta kalabilmesi ve büyümesi için yeni fikirlerin üretilmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu standart, fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve projelendirilmesi ile ilgili yönergeler sağlamaktadır.

-ISO 56008, İnovasyon yönetimi metod ve teknikler standartı: Bir organizasyondaki inovasyon operasyonlarını etkili bir şekilde yönetmek için gerekli ölçümlerin tanımlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve daha çok iyileştirilmesi için rehberlik edebilecek olan bu standart, ISO 56002 inovasyon yönetim sistemi standardını tamamlayıcı niteliktedir.

Bu kadar çalışmayı yapmamızın; kamu, özel ve STK kuruluşlarına faydası ne olacak? İnovasyon yönetimi alanında standartlar için, neden bu kadar çalıştık? Bu faydaları; kültürel, organizasyonel ve pazara yönelik olarak aşağıda özetliyorum.

Kültürel Faydalar

-İnovasyon yönetimi alanında ortak bir lisan oluşturur.

-Farkındalık yaratır.

-Her ölçekte İşbirliklerini geliştirir.

-İnovasyon süreçlerinin altyapısını oluşturur.

Organizasyonel faydalar

-Karar almayı kolaylaştırır.

-İnovasyon yönetimi performansını geliştirir.

-İnovasyon yönetiminizi izlemenizi ve değerlendirmenizi geliştirir.

-Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile İnovasyon yönetiminde riskler ve maliyetlerinizi azaltır.

-Verimliliği ve karlılığı arttırır.

Pazara yönelik faydalar

-Tanınırlığınızı arttırır.

-Yeni pazarlara açılmanıza olanak sağlar.

-Yeni ürünlerinizin pazara sürme süresini kısaltır.

-Yeni pazarlara girilmesini ve mevcut pazarın büyümesi sağlar.

Rekabet aracıdır.

Bu sebeple; işe yarar yenilikçi sonuçları sürdürülebilir şekilde üretmeniz ve sürekli geliştirerek kuruluşunuza ve hayata değer katmanız için inovasyon yönetimine ilişkin standartlaştırma çalışmaları yaptık. İnovasyon çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Müjgan ÇETİN-İSTANBUL, Kasım 2020