Navigate / search

Z Nesli İNOVASYON Yapar mı?

Son zamanlarda bana çok sorulardan biri… ‘Z Nesli İnovasyon Yapar mı? Kısa cevap, ‘Neden Yapamasın?’ Uzun cevabım ise ‘Yapılan araştırmalar pek bunu söylemiyor olsa da, içinde yaşadığımız bu CORONA günlerindeki nesil çeşitliliği bize radikal İnovasyon fırsatları sunuyor….’ Nasıl mı?

LinkedIn tarafından 2020 raporunda [1] ‘Z neslinin (7–22 yaş arası-1997–2012 dönemi doğanlar-bu tarihler değişik teorisyenlerce değişiyor) şimdilik %10 u iş dünyasına katılmış bulunuyor. Ağırlıklı olarak %40 gibi bir oranla Y Nesli veya Millenial Nesli (23–38 yaş-1981–1997 yılları arasında doğanlar), %33 oranla X nesli (39–54 yaş) ve %15 oranla Baby Boomer (55–73 yaş) lardan oluşturuyor.’ Nesillerin tanımı yapılıyor ve çalışma yaşamındaki nesillerin uzun uzun özellikleri anlatılıyor. Pandemi’yi aşmaya çalıştığımız şu günlerde; kuruluşların, üst düzey yöneticileri-CEO larının X nesli olup, kurumsal stratejileri yönlendirip, kaynakları yönettiklerini söyleyebiliriz. Üst düzey X nesli, Y nesliden gelen ilk-orta kademe yöneticiler ile çalışıyorlar ve yavaş yavaş Z neslini işe alıyorlar. Baby Boomer’ların emekliye ayrılmasıyla veya kariyerlerine daha sakin bir tempoda devam etmeleriyle birlikte, yeni normalde, bu üç nesil (X nesli, Y nesli ve Z nesli) birlikte çalışma şansını yakalıyorlar.

Siyasi partiler, oy kullanma çağına gelmiş bu gençleri anlamaya çalışıyor. Kurumlar, pandemi sonrası değişen pazarlarını anlamaya çalışıyor. İş piyasalarına girecek bu nesli yönetmek zorunda olan Y Nesli yöneticileri ve İnsan Kaynakları yöneticileri ‘Organizasyon kültürünü canlı tutmak ve yeni normale bu nesil ile ulaşabilir miyiz?’ diye düşünüyor. İşte son günlerin merak edilen bu yeni neslini anlamak için biraz araştırmalara göz atalım. Özetle kuşaklar ve Z kuşağı özellikleri;

· Z Kuşağı, güçlü dijital bağlarla yetişti. Cihazlarıyla birlikte yaşıyorlar. Irk ve etnik çeşitliliğe sahipler ve sosyal adalete büyük önem veriyorlar.[2]

· Dell’in araştırması[3] , Z neslinin % 38’inin sosyal veya çevreye duyarlı bir kuruluş için çalışmak istediğini ve% 45’inin ücret almanın ötesinde anlamı ve amacı olan işler istediğini ortaya koydu.

· İnternetin kucağında doğan Z kuşağı “dijital tüketici” olarak okuma, yazma, müzik dinleme, ders çalışma, birbirleriyle iletişim kurma konularında interneti aktif olarak kullanan bu nesil, gazete okuyarak gündemi takip etmek yerine blog, kitabın tamamı yerine uygulama üzerinden özetini okuyan, yüz yüze görüşmek yerine online iletişim kuran, kütüphane kartı yerine dijital kitap okuyucular edinip elektronik kitap, dergi, gazete okuyan, kaset yada cd almak yerine müziği internetten çoğu zaman bedelsiz hatta belki yasal olmayan yollarla dinleyen, görüşmelerini anlık iletiler yoluyla yapan ve zaten hayatlarında bu yöntemlerden başka bir yöntem görmemiş olan dijital teknoloji bağımlılarından oluşmaktadır[4]

‘Ekranları başında büyüyen (ortalama 6 saat/gün) bu neslin mensuplarının; (frontal korteks) beynin ön kısmının yaşlarına göre yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. Bu yeni varoluş tarzı insanı aptallaştırır, kötürümleştirir.’ [5] Ne korkunç bir cümle değil mi? Jean Twenge BEN Nesli[6] isimli kitabı ile Y nesli’ni anlatmıştı. Şimdi de 1995 den sonra doğan Z NESLİ denilen bu yeni nesli (internet nesli) İ-Nesli isimli kitabında anlatıyor. Okumanızı tavsiye edeceğim Twenge’in kitabında, bu neslin davranış ve yaklaşımlarını özetle sıralamak istiyorum.

· İ-Nesli daha yavaş büyüyor. 18 yaşındakiler, önceki nesillere göre 15 yaşındaymış gibi, 13 yaşındakiler 10 yaşındaymış gibi davranıyor.

· Bu nesil; yanlarında anne-babaları olmadan dışarı çıkma, iyi ya da kötü kendi kararlarını verme deneyimini daha az yaşıyor. ‘Helikopter anne baba’ denilen ve bu özellikleri gösteren ebeveyn tarafından korunaklı kozada yetiştirilen, başkasının ne düşündüğünün önemsenmemesi söylenen bu çocuklar, ergenlik döneminde kendi yollarını bulmakta zorlanıyorlar. Daha güvenli ama daha yalnız oluyorlar.

· Yüz yüze görüşmeyi tercih etmiyorlar. Sanal ve sözde muhabbet yaşıyorlar. Kızlar kusursuz selfilere, erkekler bilgisayar oyunlarına takmış durumdalar.

· Kaygılı ebeveynler tarafından yetiştirildikleri için; kırılgan, kaygılı gençlerin, güvenli alan arayışları var. Özellikle duygusal kırılganlık yaşamak istemedikleri için daha az münakaşa ve kavga ediyorlar. Polisiye olaylara karışmıyorlar.

· Gerçek durumlarıyla yüzleşmeye hiç hazır değiller. Eleştiri kabul etmiyorlar. Eleştiri geldiğinde paniğe kapılıyorlar.

· Y neslinde tırmanışa geçen narsizm (bencillik-özseverlik) İ-neslinde düşüşe geçiyor. Ergenlik dönemlerinde anne babalarıyla daha az kavga ediyorlar.

· Kitap, gazete, dergi okuma alışkanlıkları düşüyor. Kitaplar; bir sonraki bağlantıyı tıklayacak, ya da bir sonraki sayfaya birkaç saniyede geçecek şekilde büyütülmüş bu kuşağın dikkatini uzun süre odaklayamıyor olabilir.

· Eğitimin onlara gelecekte iyi işler vaat ettiğine ya da günün birinde gereksinim duyacakları bilgileri verdiğine ikna olmuş değiller… ’Burada olmak zorunda olduğum için buradayım..’ diyorlar… Okuldan zevk almıyorlar. Bir amaç uğruna gerekli olduğuna, işe yarayıp yaramayacağından emin değiller…

· Alışveriş alışkanlıkları değişmiyor; tüketmeyi seviyorlar ama internet üzerinden alışveriş yapıyorlar.

· Part-time ve freelance çalışma modellerini en çok Z kuşağı tercih ediyor. Aslında bu nesil pek çalışmayı sevmiyor, çalışmak yerine sanal oyunları tercih ediyor. Anne babalarından rahatlıkla para istiyorlar.

· Z nesli, ‘işimden nefret etmeyim, yeter..’ diyor. İşin hayatlarının tamamını kapsamasını istemiyorlar. İ-nesli ile sabit iş, güvenli gelir, istediği şeyleri almak ve kendini güvende hissetmek eğilimi başlıyor.

· Sosyal sorunlara daha duyarlılar, katkıda bulunmak istiyorlar, ama bunun için bir şey yapmak istemiyorlar. Başkalarını düşünmenin önemli olduğuna katılıyorlar, ama bunu eyleme dökmekte güçlük çekiyorlar.

‘Pandemi sonrası değişen ihtiyaç ve beklentilerimize cevap verebilecek, inovasyon fırsatlarını görecek ve hayata geçirecek Z Nesli acaba bu davranışsal özellikleri ile bu beklentimizi gerçekleştirebilir mi?’ Cevabım evet, üst düzey X, ilk kademe Y nesli ile çok güzel bir İnovasyon ekosistemi mevcut oldu bu günlerde…. X neslinin, çeşitliliğe açık olması ve değişime çabuk adapte olabilmesi, sorgulayıcı ve girişimci ruhları ile çevreye ve dünyaya çok duyarlı Y neslinin yönetimindeki Z neslinin veriye erişme ve işleme yetkinliklerini birleşimi ile yapay zeka ve büyük veri içeren çok sayıda İnovasyon projesine tanıklık edeceğimizi gösteriyor. X neslinin dengeyi koruma bilgeliği ile birleşecek olan Y neslinin radikal değişim arzusu, hatadan öğrenme kültürü ile birleşince, gelecek 10 yılda çok büyük inovasyonlara tanıklık edeceğimizi iddia edebilirim. Y neslinin özgüveni ve deneme tutkusunun, tam da inovasyonun; empati kur, fırsatı gör, dene, test et, çözümü düzelt anlayışına uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızlığının derinliğine var olmayı seven Z nesli, bu güvenli ortamda radikal projeleri hayata geçirme şansı yakalayabilecektir. Bütün değişkenlerin hızla değiştiği bu kaotik ortamda, kurumsal inovasyon yönetim sistemini kurmamız çok gerekli olacak ve kuruluşların can ipi rolünü alacaktır. Yeni ufuklara yeni nesillerimizle ulaşmak dileğiyle…

Müjgan ÇETİN / 20 Eylül 2020, İstanbul

#İşteİlham dergisi #ekim sayısında 62. ve 63. Sayfalarında yayınlanmıştır. Dergiyi TURKCELL Dergilikte ve Android Marketlerden ve https://lnkd.in/e4X_iar dan indirebilirsiniz…

 

[1] A Guide for the Ages: What You Need to Know to Attract a Multigenerational Workforce — Bruce Anderson

February 12, 2020 web site: https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/diversity/2020/how-to-attract-multigenerational-workforce

[2] Z Kuşağı ve Aşk Markalarının Stratejisi — Lovemarks’ın yaratıcısı Kevin Roberts, sorularınızı yanıtlıyor. https://fastcompany.com.tr/dergi/z-kusagi-ve-ask-markalarinin-stratejisi/

[3] What Gen Z Wants From The Workplace https://cmo.adobe.com/articles/2019/6/what-gen-z-want-from-the-workplace.html#gs.7lzhxm

[4] Dr. Zuhal Akgün, PAZARLAMADA DIJITAL DÖNÜSÜM: DIJITAL PAZARLAMA VE C KUSAGI, İktisat Publishing House, 2019

[5] Jean M. Twenge, İ-Nesli, Kaknüs Yayınları, 2018

[6] Jean M. Twenge, Ben Nesli, Kaknüs Yayınları, 2009

İNOVASYON PROFESYONELLERİ

Chief Innovation Oficer (CInO), İnovasyon Müdürü, İnovasyon Uzmanı – Mühendisi v.b işler POZİSYON mu? MESLEK mi?

Şu sıralar bu soruya cevap arıyorum. Bu pozisyonda olan ve bu görevleri icra eden çok sayıda yönetici tanıyorum. Kamu kuruluşlarında, Belediye’lerde, Şirketlerde ve STK larda çok sayıda bu görevde değerli yöneticiye her sohbetimizde soruyorum. Şu anda bir POZİSYON da mısınız? Yoksa bir MESLEK mi icra ediyorsunuz? Bu soruma biraz şaşırarak; sorumluluklarını sıralıyorlar ve meslek olduğunu savunarak, gerekli bilgi ve beceriyi anlatıyorlar.

İlanlarda İnovasyon Mühendisi veya İnovasyon Uzmanı başlıklarında işlere rastlıyorum. İlanda tanımlanan beceri ve yetkinlikleri inceliyorum ve ilana çıkan yöneticilere soruyorum. Doğru kişilere erişebiliyor musunuz? Yazdığınız bu görevleri icra etmek için başvuran adaylar istediğiniz yetkinlikleri taşıyorlar mı? Cevap çok düşündürücü oluyor. Son zamanlarda çok parlatılan, kafalarında ampul ile dolaşan inovatif girişimcilerin, ölüm vadisinden sonra, bu ilanlara başvurduklarını ve nasıl icatlar yaptıklarını ve yapacaklarını anlattıklarını paylaşıyorlar.

Ben de bu yazımda; sizlerle de sormak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Yorum, soru, eleştiri ve katkılarınız ile ulusal olarak bu soruya doğru, kalıcı ve sürdürülebilir bir cevap bulmak istiyorum.

Öncelikle Dünya örneklerinden bahsetmek istiyorum. Dünya’da İNOVASYON Profesyonelleri  MESLEK olarak kabul edilmekte ve gerekli yetkinlikler eğitimler ile kazandırılmakta ve SERTİFİKASYON ile belgelendirilmektedir. Bu MESLEK bütün Dünya da tanınır kılınsın diye işbirlikleri, tanıtımlar, kongreler, seminerler düzenlenmektedir. Şimdi bu konuya biraz detaylı bakalım.

İlk örneğim ABD den… İAOİP https://iaoip.org/turkey/   Bu kuruluş; Uluslararası İnovasyon Uzmanları Birliği (IAOIP) isimli bir dernek olup, DERNEK Yöneticileri ISO-TC279 numaralı çalışma grubuna katılan USA Delegeleri arkadaşlarımdan oluşmaktadır. 2015 yılından bu yana katıldığım, ISO-56000 İnovasyon Yönetimi standartlar serilerini yazan ekipte; birlikte uluslararası referans dokümanlarının yazarlarından olduk. Şimdi de FİKİR YÖNETİMİ alanında referans dokümanı üretiyoruz. Dernek başkanı, 2018 İNOVASYON Haftasında, TIM Başkanı ile işbirliği sözleşmesini törenle imzalamış, derneğe üyelik için TİM üyelerine özel 60 USD-4000 USD fiyatlar uygulamış, 4 seviyede İnovasyon profesyoneli yetiştirmek için ücretli eğitimler ve sınavla yetkinlik sertifikası (40-75 USD aralığında sertifika fiyatı)  resmi yazıyla Türkiye’ye duyurulmuştur.  Halen derneğin sayfasında TİM ile bu işbirliği bilgileri bulunmasına rağmen, TIM’in  sayfasında bu sertifikasyona ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

İkinci örneğim; İSVEÇ den İSPİM https://www.ispim-innovation.com/ Bu dernekte ABD Örneği gibi İNOVASYON PROFESYONELLERİ Derneği olup,  dünya İNOVASYON Profesyonellerini üye kabul etmektedir. Kongre ve eğitimler ile dernek bu konudaki yayılımı ve gelişimi sağlanmaktadır. Bu derneğin üyeleri kişiler de ISO-TC279 numaralı çalışma grubuna katılan İSVEÇ Delegeleri olup, ISO-56000 İnovasyon Yönetimi standartlar serilerini yazan ekipteki çalışma arkadaşlarımdır. Bu derneğin üyelerinin kurduğu bir başka dernek de aynı amaçla http://innovationsledarna.se/en/personal-certification/  eğitim ve mesleki sertifikasyon çalışmalarına 2020 yılının ikinci yarısında başlamıştır.

Bu sertifikalar ISO-17024 personel sertifikasyonuna uygun olup, İSVEÇ Akreditasyon kuruluşu SWEDAC tarafından akredite edilmiştir.  Ben de sizlere sormak istiyorum,  İNOVASYON  Profesyoneli bir MESLEK ise, kendine özel beceri, yetkinlik gerektiriyor ise, biz de ulusal sertifikasyonu gerçekleştirerek, ülkemizin inovasyona dayalı kalkınmasında, yeni bir yetkinliğin kazandırılması için adımlar atmalı mıyız? Lütfen mail adresimden ve sosyal medya hesaplarımdan bana yazarak, bu konudaki görüşler ve önerilerinizi paylaşır mısınız?

Müjgan ÇETİN, 8 Ekim 2020, İstanbul

TS-ISO 56000:2020 İNOVASYON YÖNETİMİ Temel Prensipler ve Terimler Sözlüğü

 

‘İnovasyon nedir? Sizin inovasyon tanımınızı öğrenebilir miyiz?’ karmaşısına son… Uluslararası referans dokümanlar bu tartışmayı bitiriyor ve bizleri bir sonraki adıma geçiriyor.

KalDer, Türkiye Kalite Derneği ile birlikte düzenlediğimiz eğitimi kaçırmayın… Bekliyorum. 30 Eylül de görüşelim….

Eğitimimize kayıt olmak için linki tıklayabilir ya da kalder@kalder.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.
https://bit.ly/36ZOyN8
#KalDer  #inovasyon #eğitim #arge #onlineeğitim #i̇novasyondanışmanı #inovasyonegitimi #i̇novasyonstandartı #yenilik #i̇novasyonyönetimsistemi

Online EYLÜL 2020 İnovasyon Eğitim Takvimimiz Yayınlandı

Genel katılıma açık Eylül 2020 ONLİNE İNOVASYON Eğitimlerimize kayıt olmak için TIKLAYINIZ…. 

ONLİNE EYLÜL 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi
ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler – Tanımlar 10 Eylül 2020 16:00-20:00
ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetim Sistemi – Kılavuz 11 Eylül 2020 13:00-20:00
ISO-56003:2019 İnovasyon Yönetimi İşbirliği Yönetimi 12 Eylül 2020 16:00-20:00
ISO-56004:2019 İnovasyon Yönetimi Değerleme 13 Eylül 2020 16:00-20:00
İnovasyon Projeleri Yönetimi 17 Eylül 2020 13:00-20:00
Hizmet İnovasyonu 18 Eylül 2020 16:00-20:00
Süreç İnovasyonu 19 Eylül 2020 16:00-20:00
İnovatif Fikir Üretme Teknikleri 20 Eylül  2020 13:00-20:00

#inovasyon #İnovasyonDanışmanı #InovasyonEgitimi #İnovasyonStandartı #ISO56000inovasyon #ISO56002 #İnovasyonYönetimSistemi #inovasyonEğitmeni #onlineeğitim #onlinecourse #onlineeducation #inovasyonMentörü #yenilik #eğitim #inovasyonegitimi #süreç #entegreyönetimsistemi #inovasyonsüreçleri

İnovasyon Yönetim Sistemi kurmadan önce Entegre Yönetim Sistemi Kurmak İster misiniz? UDEMY de dersimi aldınız mı?

20 yıldır müşteri ve mevzuat şartlarını karşılayarak uluslararası #kalite #BilgiGüvenliği #çevre #İşSağlığıveGüvenliği yönetim sistemlerini kurduktan sonra 2015 Yüksek Seviye Yapı (HLS) revizyonu ile ortak madde ve terminoloji ve yaklaşıma kavuşanlar için ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) kurmak için hazırladığım eğitimim #UDEMY de artık…

#İnovasyon yönetim sistemi kurmanız için öncesinde EYS kurmak isterseniz https://www.udemy.com/course/entegre-yonetim-sistemi/?referralCode=CBFD4CEAAAEBB878D405

 

#inovasyonegitimi #inovasyondanışmanı #inovasyonstandartı #inovasyonyönetimsistemi #onlineegitim #inovasyonmentörü

 

 

ASELSAN ‘da İNOVASYON Yönetim Sistemi Kuruluyor…

ASELSAN ın İNOVASYON YÖNETİM SİSTEMi kurma çalışmalarında ISO-56000 İNOVASYON yönetim standartları serilerinin eğitimleri ile ASELSAN ın başarılarına tanıklık etmekten onur duydum 🧿👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

#ASELSAN Dergisinin Ağustos sayısı yayınlandı.Bu dergide sayfa 111 de projemize ilişkin haberi okuyabilirsiniz.

Dergiye aşağıdaki linkten ve Turkcell Dergilik uygulamasından ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar…

https://www.aselsan.com.tr/AselsanDergi106_1276.pdf

Yenilikçi Yaklaşımlarla VERİMLİLİK için İŞ ETÜDÜ dersim UDEMY de yayında

#UDEMY de yeni eğitimime katılır mısınız?  Yenilikçi Yöntemlerle VERİMLİLİK için İŞ ETÜDÜ

Neler öğreneceksiniz?

  • Verimlilik ve etkinlik kavramları ve yenilikçi yaklaşımlar nelerdir?
  • İyileştirme ve maliyet azaltma fırsatları nerededir?
  • Hiç yatırım yapmadan verimlilik nasıl arttırılır?
  • Dengelenmiş ve verimliliği sağlanmış kadro nasıl hesaplanır?
  • Standart zaman nasıl hesaplanır?
  • Verimliliği nasıl ölçeriz? v.b

#onlinecourse #onlineeducation #iso56002 #i̇novasyondanışmanı #inovasyonegitimi #i̇novasyonyönetimsistemi #inovasyoneğitmeni #işetüdü

Ağustos 2020 İnovasyon Eğitimlerimize Kayıt Oldunuz mu?