Navigate / search

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 16: Ar-ge; inovasyon değildir. Ar-ge, yeni ürün geliştirmek, kalite ve maliyetler sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel, teknolojik ve sistematik faaliyetleri gerçekleştirmektir.

İnovasyon; tek seferlik, rastlantısal veya ar-ge sonucu ortaya çıkan sonuç değildir. İnovasyon; yenilik ile birlikte değer içerir. Yenilik ve değer,  gerekli ve yeterlidir. Bir inovasyonun değeri, zaman içinde netleşir ve değerin gerçekleştirilmesi nihai hedef olur.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.