Navigate / search

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım!

Bilim Kızı Güncesi 8:

Not2: Bilim kızları; siz de bitmoji’ lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

Ürün inovasyonu, tamamen yeni özellikler veya özellikleri ya da kullanım amaçları önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır. Bu, teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde, yerleşik yazılımda, kullanım kolaylığında veya diğer işlevsel özelliklerde önemli iyileştirmeleri/geliştirmeleri içerir.

Ülkemizin ilk know-how ihracatını yapan, Horizon-2020 de proje koordinatörü olan, FLOTEKS A.Ş.’nin  http://www.floteksautomotive.com kurucu başkanı, Celal BEYSEL:

‘ARGE ve İnovasyon, üst yönetimin bu konudaki kararlılığı ile olur. Alt kadrolar sonucu yıllar sonra alınacak, başarı şansı düşük konulara doğal olarak eğilmez, eğilemezler. Onlardan istenen, kısa dönemli başarılardır. O nedenle üst yönetimi kararlı olmayan, vizyon belirlemeyen, vizyonunu alt kadrolara aktaramayan, kaynaklarını ar-ge ve inovasyon için kullanıma vermeyen, İnovasyon yapmak için alt kadrolara zaman ayırmalarına izin vermeyen firmalar ARGE ve İnovasyon peşinde koşmaz, koşamaz.’ Diyor.

Ne kadar DOĞRU….