Navigate / search

İyileştirme, Geliştirme, Buluş ve İNOVASYON

Öncelikle; güzel haberimi veriyorum. MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite ve KalDer-Türkiye Kalite Derneği gönüllüleri ile başlattığımız ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi-Terimler Tanımlar standartını güzel Türkçe’mize kazandırma çalışmalarımız çerçevesinde arkadaşlarımızla inovasyon terminolojisini kalıcı ve doğru biçimde oturtmak için çalışmalarımız sonuçlandı. Emeği geçen bütün İNOVASYON GÖNÜLLÜLERİNE teşekkür ediyorum. Böylece; önümüzdeki günlerde, TSE’den satın aldığınız Türkçe standart eşliğinde, aşağıdaki faydaları elde edeceksiniz.

Devamı için ……….MEDİUM a yükledim…. ya da İşte İlham Aralık ayı dergisinden de  indirip okuyabilirsiniz.

 

Müjgan ÇETİN, İstanbul — Aralık 2020

BİLİM KIZI Projem ve İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabım ile ilgili süreç başladı….

Teknolojik yatırımcılar, start-up lar dahil olmak üzere KOBİ’ler,  büyük kurumsal kuruluşlar, STK ve Kamu kuruluşlarının vizyoner liderleri için; sürdürülebilir bir şekilde uluslararası referans dokümanlar (ISO-56000 İnovasyon yönetim sistemi standartlar serileri) eşliğinde, kurumsal İnovasyon yönetim sisteminin nasıl kurulacağını detaylı olarak anlattığım kitabımdan satın alır mısınız? Böylece BİLİM KIZLARI na burs vererek destek olmak ister misiniz? BİLİM KIZI projem ile ilgili bilgiler için TV deki canlı yayın söyleşimin özet halini (3 dk lık) aşağıda yayınlıyorum. 10 dk uzun halini ise you tube kanalıma yükledim. Oradan detayları da izleyebilirsiniz.

İNOVASYON İle DEĞER KATANLAR kitabım ; İnovasyon ile hayata değer katmaya inananlar için kaynak kitap olması için yazılmıştır.  Kitabın içeriğinde; İNOVASYON nedir ve İnovasyon çeşitleri nelerdir? Ülkemizin İnovasyon karnesi ve Dünyadan ve ülkemizden başarı örnekleri, İnovasyon Yönetim Sistemi Standartlar Serisine göre adım adım İnovasyon Yönetim Sistem kurulumu ve İnovasyon Yönetiminde ve yenilikçi fikir üretmek için kullanabileceğiniz çok sayıda teknik ve metodlar bölümleri yer almaktadır. Bu bölümler de bilimsel ve iş dünyasına ilişkin İnovasyon kavramları anlattıktan sonra, dünya örnekleri yanında ülkemizin başarı örnekleri detaylı olarak paylaşılmaktadır. Sonrasında ise; kurumsal İnovasyon yönetim sistemi kurmanıza olanak sağlayacak şekilde 50 den fazla İnovasyon teknik ve metodu detaylı olarak anlatmaktadır.

Bazı kitaplar vardır ki kaynak kitap olur, her adımda yol gösterir… İşte bu kitap İş ve kamu dünyasının yenilik öncüleri ve akademi dünyasının eğiticileri için hazırlanmıştır. Uzun soluklu İNOVASYON YÖNETİMİ yolculuklarında ÖNCÜLER yalnız kalmasınlar, bu kitap onların yolunu aydınlatsın ve kılavuzları olsun, hayatları kolaylaşsın, istenmiştir.

Kitaptan satın alarak, BİLİM KIZLARIna destek olmak isteyenler bana mail atabilirler mi? Katkılarınızı bekliyorum.

İnovasyon Standartlaştırılır mı?

SUBCON TURKEY’in Kasım 2020 dergisinde yayınlanan makalemi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz ordan da okuyabilirsiniz. https://www.subconturkey.com.tr/inovasyon-standartlastirilir-mi/

2014 yılından bu yana, çok sık karşılaştığım bir soru bu… Ben de oluşan bu OKSİMORON durumun yarattığı merak, iyi bir meraktır diyerek, soruyu detaylı olarak cevaplandırıyorum. Öncelikle, oluşan oksimorun durumun ne olduğunu ifade etmek istiyorum. Oksimoron bir dil sanatıdır, birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanarak, anlamı kuvvetlendirmek için veya edebî sanat yapmak amacıyla kullanılır… Birbiriyle çelişen iki sıfatı, bir varlığı betimlemede kullanırız ve karşı tarafta bir etki yaratmaya çalırız… ‘Orijinal kopya, Sessizliğin sesi, Gerçek yalanlar, Sessizce haykırmak, Tarafsız taraftar, Tadımlık ziyafet, Paylaşılmış yalnızlık, Yaşayan ölü, Özel halk otobüsü, Sabit değişken, vb. gibi zıt iki kavramın yarattığı kuvvetlendirici etki.…. Gerçekten de güzel vurgu yapıyor ve dikkat çekiyor. İnovasyon yönetimi alanında 2014 yılından itibaren Türkiye Delegesi olarak, içerisinde yer aldığım uluslararası çalışmaları anlatır iken, benim amacım; kalıcı ve sürdürülebilir bir İnovasyon yönetim sisteminin önemine vurgu yapmak.

İş dünyası ve zaman zaman akademi dünyası inovasyon’u; farklı, sıra dışı, hiçbir şeye benzemeyen, zihni sinir ürün olarak tanımlıyor… Yaratıcılık diyenler olduğu gibi, ticarileşen teknolojik ürün diye tanımlayanlar da var… Tabi dolayısıyla, bana soruyorlar. ‘İnovasyon standartlaştırılır mı?’ 1990 yıllarında KALİTE teriminin tanımı ile başlayan toplam kalite çalışmalarında olduğu gibi, ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının yayınlaması ile ‘Kalite; MÜŞTERİ İstek ve beklentilerinin karşılanmasıdır.’ diyerek tanımlarımızı düzeltmiştik. Böylece; kalitenin sadece ürüne yönelik bir özellik olmadığını, pahalılığı kaliteyi göstermediğini ve kurulacak yönetim sistemi ile sunduğumuz ürün-hizmetin tamamının kaliteli olarak üretilebileceğini, sunulabileceğini öğrendik. İşte yirmi yıl öncesi kalite terimleri ve yönetim sistemlerinde yaşanan bu konu 2019 ve 2020 itibariyle İnovasyon için yaşanıyor.

Dünya’da ve ülkemizde bu uluslararası dokümanlar ISO-56000–2–3–4 İnovasyon yönetimi serisi olarak yayınlandı. İngilizce bilenler hemen alıp okuyabilirler. İngilizce bilmeyenler için ise bir çalışma başlattık. MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite üyesi olan, inovasyon yönetimi alanında gönüllü uzman arkadaşlarım ve KalDer gönüllüleri ile birlikte, ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler-Tanımlar standardını güzel Türkçemize kazandırmak için üç aydır çalışıyoruz. Bu yıl bitmeden TSE Teknik Komisyonu onayına sunacağız. Bu temel doküman yayınlandığında; hem akademi hem de iş dünyasında ‘Bence İnovasyon…‘ diye başlayan cümleleri artık duymayacağız. Sadece bu standart yayınlanmadı Aynı zamanda; sürdürülebilir İnovasyon başarısı gerçekleştirmek ve kurumsal İnovasyon yönetim sistemi kurmak isteyen kamu, özel, STK kuruluşlarına yol gösteren aşağıdaki standartlar da yayınlandı.

-ISO 56000, inovasyon yönetiminde kullanılan kelime dağarcığını ve terminolojiyi tanımlar. Aynı zamanda inovasyonun arkasındaki temel ilkeleri de açıklar.

-ISO 56002, KOBİ’ler de dahil tüm kuruluşlarda kullanılmak üzere bir inovasyon yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için rehberlik sağlar.

-ISO 56003, inovasyonu gerçekleştirmek için harici (dış) paydaşlar ile yapılacak işbirliklerinin yönetilmesi ile ilgili metodolojiler ve stratejiler sunar.

-ISO / TR 56004, İnovasyon Yönetimi Değerlemesinin uygulanmasının neden faydalı olduğu, iyi bir İnovasyon Yönetim Değerlemesinden neler bekleyebileceğiniz, bunu nasıl gerçekleştireceğiniz ve değerleme sonuçlarına göre hareket etme konusunda rehberlik sağlar.

Bu inovasyon terim ve termolojisine, iş ve akademi dünyası uyum sağlarken, Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite üyesi arkadaşlarımla birlikte; bizler uluslararası çalışmaya devam ediyoruz. İnovasyon yönetimi alanında önemli olan aşağıdaki standartların da yazımına katılarak, gururla ülkemizi temsil ediyoruz.

ISO 56005- İnovasyon yönetimi — Fikri haklar yönetimi standartı: Fikri Mülkiyetin (IP) etkili yönetimi, inovasyon sürecini güçlendiren ve destekleyen en önemli anahtar olduğunu temel alarak, IP yönetimi ile ilgili stratejik ve operasyonel seviyelerde öneriler sunar.

-ISO 56006-İnovasyon yönetimi — Stratejik iş zekası yönetimi standartı: Organizasyon içindeki vizyon, misyon ve inovasyon faaliyetlerini etkileyen kararlara destek olmak amacı ile Stratejik Zekanın nasıl uygulanacağı konusunda, üst yönetime ve süreç liderlerine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

-ISO 56007, İnovasyon fikirleri yönetim sistemi standartı: Bir organizasyonun hayatta kalabilmesi ve büyümesi için yeni fikirlerin üretilmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu standart, fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve projelendirilmesi ile ilgili yönergeler sağlamaktadır.

-ISO 56008, İnovasyon yönetimi metod ve teknikler standartı: Bir organizasyondaki inovasyon operasyonlarını etkili bir şekilde yönetmek için gerekli ölçümlerin tanımlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve daha çok iyileştirilmesi için rehberlik edebilecek olan bu standart, ISO 56002 inovasyon yönetim sistemi standardını tamamlayıcı niteliktedir.

Bu kadar çalışmayı yapmamızın; kamu, özel ve STK kuruluşlarına faydası ne olacak? İnovasyon yönetimi alanında standartlar için, neden bu kadar çalıştık? Bu faydaları; kültürel, organizasyonel ve pazara yönelik olarak aşağıda özetliyorum.

Kültürel Faydalar

-İnovasyon yönetimi alanında ortak bir lisan oluşturur.

-Farkındalık yaratır.

-Her ölçekte İşbirliklerini geliştirir.

-İnovasyon süreçlerinin altyapısını oluşturur.

Organizasyonel faydalar

-Karar almayı kolaylaştırır.

-İnovasyon yönetimi performansını geliştirir.

-İnovasyon yönetiminizi izlemenizi ve değerlendirmenizi geliştirir.

-Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile İnovasyon yönetiminde riskler ve maliyetlerinizi azaltır.

-Verimliliği ve karlılığı arttırır.

Pazara yönelik faydalar

-Tanınırlığınızı arttırır.

-Yeni pazarlara açılmanıza olanak sağlar.

-Yeni ürünlerinizin pazara sürme süresini kısaltır.

-Yeni pazarlara girilmesini ve mevcut pazarın büyümesi sağlar.

Rekabet aracıdır.

Bu sebeple; işe yarar yenilikçi sonuçları sürdürülebilir şekilde üretmeniz ve sürekli geliştirerek kuruluşunuza ve hayata değer katmanız için inovasyon yönetimine ilişkin standartlaştırma çalışmaları yaptık. İnovasyon çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Müjgan ÇETİN-İSTANBUL, Kasım 2020

İnovasyon, Improvement-iyileştirme arasında bir fark var mıdır? Anketim sonuçlandı.

ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler standartında gündeme getirdiğimiz bir terimi sizlere danışmak istiyorum. Bir fikrin veya bir projenin inovasyon mu, iyileştirme mi amacıyla yapıldığına neye bakarak, nasıl karar verirsiniz?

Bu açıklama ile bir haftalık LinkedIn anketim sonuçlandı. Bir haftalık süre içerisinde; 42 oy kullanıldı. Gelen cevapların değerlendirmesini sizlerle paylaşmak istedim. Ankete katılan kırk iki kişinin 86% sı EVET, 12% si HAYIR diye cevap verdi. Bir de 2% Oranında Diğer (açıklayınız) olarak cevaplayan olmuştur.  Açıklama ve katkılarını ileten aşağıda isimlerini verdiğim arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.

@yusuf çetin : İnovasyon mevcut sistemdeki teknoloji ile değişiklik yapmak, Yenilemek ise mevcut olan ürünlerin kalite ve malzeme iyileştirmektir

@dilşad tekin : Innovation yani yenilik (inovasyon); ticarileştirilebilir bir ürün/süreç yeniliği ortaya koymaktır, bir nevi reformdur. Improvement yani iyileştirme, hali hazırdaki ürün ya da süreci kullanıp bir yenilik ortaya koymak değil, o ürün ya da süreci “daha iyi” hale getirmektir ki bu noktada daha onu iyi hale getirmek için “yenilikler (inovasyonlar)” kullanılır. Kısaca; “iyileştirme için inovasyonlar kullanılır. ” demek, yanlış olmaz sanıyorum.

Bu sonuç ve katkılar beni sevindirdi. Ülkemizde iyileştirme ve İnovasyon terimlerinin doğru anlaşılmasını önemli buluyorum.  Son 20 yıldır güzel uygulamalarına tanıklık ettiğimiz; KAIZEN, Kalite çemberi, Öneri sistemleri, 6Sigma, İş mükemmeliyeti konuları ve çalışmaları İYİLEŞTİRME terimini hayatlarımıza doğru yerleştirmiş bulunuyor.

#MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite uzmanları ile #KalDer gönüllülerinin birlikte 3 aydır kapsamlı bir şekilde çalıştığımız ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler-Tanımlar ve Prensipler standartına güzel Türkçemiz ile yıl bitmeden ulaşabileceksiniz. Bu standart içerisinde; iyileştirme ve İnovasyon terimlerini tartıştığımız ve açıklama getirdiğimiz bir bölüm de var; Aşağıda bu bölümü de referans vererek Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

‘İyileşme bir ürünün veya sürecin performansının geliştirilmesi ile sonuçlanır. Gerek inovasyon, gerek iyileşme ortaya bir değer çıkarır ve her ikisi de değişimi barındırır. Her iki kavram birbirleriyle kısmen örtüşmekle birlikte iyileşme mevcut bir varlığın değişimi ile sınırlı olur, orijinal durumunun anlamlı olduğu ölçümlere dayanarak (genellikle düşük düzeyde belirsizliğin olduğu koşullarda). İnovasyon aynı zamanda daha önce mevcut olmayan yepyeni bir varlığın ortaya konması anlamını da taşır (genel olarak daha büyük belirsizlik koşullarında). Son olarak mevcut yaklaşımları, bilinen yöntemleri ve çözümleri kullanarak sağlanan iyileşmeler genellikle inovasyonla sonuçlanmazlar. ‘

Teşekkürlerimle…

Müjgan ÇETİN, İstanbul – Kasım 2020

İNOVASYON Buluş a dayanmak zorunda değildir..!

#MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite ve KalDer-Türkiye Kalite Derneği gönüllüleri ile başlattığımız ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi-Terimler Tanımlar standartını güzel Türkçe’mize kazandırma çalışmalarımız çerçevesinde arkadaşlarımızla inovasyon terminolojisini kalıcı biçimde doğru biçimde oturtmak için çok uğraşıyoruz. Her bir terim tek-tek tartışılıyor… Emeği geçen bütün İNOVASYON GÖNÜLLÜLERİNE teşekkür ediyorum.

 

 

 

 

Standartın yazım çalışmalarında da tartışılan önemli terimler arasında; INVENT (buluş-icat-keşif) terimi ve inovasyon da var… Biz Türkçe’de bu kelimeyi; BULUŞ olarak kullanmaya karar verdik. Keşif ve icat arapça kökenden geldiği için ve keşif özellikle coğrafi anlamda daha önce bilinmeyen unsurların ortaya çıkartılması anlamını kapsadığı için….

Buluş ve inovasyon terimlerini aynı zamanda ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi terimler-tanımlar standartı içerisinde de tartışıyor ve açıklama getiriyoruz. Bunun sebebi; innovation – inovasyon teriminin ingilizce kökeninde invent olduğu için…Buluş kökeninden geldiği için inovasyon terimi; bütün Dünya, beraberinde de ülkemizde buluşa dayanmaktır gibi bir yanlış algı var. Her mucit kendisini inovasyon uzmanı ilanı ediyor. Bu sıra dışı ve sesleri çok çıkan mucitler; toplumda ‘Buluş yapmaz iseniz inovasyon yapamazsınız…!‘ algısını yerleştiriyorlar.

Bu yanlış algı; bu standartın yayınlanması ile son buluyor ve bizler de haykırıyoruz…. ‘İNOVASYON Buluş a dayanmak zorunda değildir..!‘ Hayatınızda, işinizde, kuruluşunuzda inovasyonu hayata geçirmek için teknolojik buluş yapmak zorunda değilsiniz, inovasyon sadece ZİHNİ SİNİR lerin yapabileceği zor bir bir şey değildir.

Mevcut teknolojiyi farklı bir unsurda (ürün-hizmet-süreç-iş modeli v.b) kullanarak veya hiç kullanılmadığı bir alanda uygulayarak veya başka teknolojik buluşlarla birleştirerek, bu teknolojinin uygulamasını değiştirerek de ürün ve hizmetlerinizde İNOVASYON yapabilir ve yaratacağınız bu yenilik ile değeri gerçekleştirebilirsiniz.

Ben de Linkedİn de bu algıyı merak ettiğim için; 15 gün süren bir anket başlattım. Bu ankette oylamaya 71 kişi katıldı. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Geçen hafta sonu oylama sona erdi ve sonuçları sizlerle paylaşmak istedim. Katılımcıların %77 hayır oyu vererek, inovasyon alanında bilgili olduklarını gösterdiler. İnovasyon buluşa dayanmak zorunda değildir dediler. %23 evet oyu vererek, inovasyon terminolojisi hakkında daha çok okumaları, öğrenmeleri gerektiğini gösterdiler… youtube kanalımda çok sayıda video ile bu kavramları anlatıyorum. Sorularınızı cevaplıyorum. İnovasyon’u buluş ile karıştıranlara izlemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle teknolojiye dayanmayan inovasyon örnekleri için video çektim. Kanalımda huysuz virjin’in de gösteri sanatlarında nasıl inovasyon yaptığını anlattığım video yanında, daha çok videoya erişebilirsiniz. Abone olursanız da yeni videolarımdan haberdar olursunuz.

Sonuç olarak, ‘İNOVASYON Buluş’a dayanmak zorunda değildir…!’ diyorum.

Hayatınızda yeniye, yeniliğe yer açın…

Müjgan ÇETİN, Kasım 2020

Kurumsal İNOVASYON Yönetimi Bültenimiz Yayına Başladı…..

Merhaba, İnovasyon gönüllüleri;

Salgın çemberinin daraldığı, bu ikinci dalga günlerinde, sizlere ve sevdiklerinize sağlık dileyerek, elektronik posta ile de size ulaşmayı istedim. Böylece, İNOVASYON YÖNETİMİ alanında uluslararası ve ulusal gelişmeleri ilk ağızdan sizlere iletmeyi arzu ettim.   Böylece BÜLTEN 1 / Kasım 2020 sayısı yayınlanmış oldu.

Size nasıl mı ulaştım? Bir çoğunuzla daha önce bir şekilde tanışıp, çalıştık. Ya bir eğitimde, bir kongrede, ya da bir çalıştayda… Sonrasında, sizlerin sağlığını, çalışmalarını, proje sonuçlarını merak ediyorsam, sizler de merak ediyorsunuzdur diye düşünerek, sizleri aylık e-bülten listeme ekledim. Dilerseniz bülteni okuyup listemde kalmaya devam edebilirsiniz.  Dilerseniz de abonelikten çık bağlantısı ile hemen ayrılabilirsiniz.

Bültenimiz iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm HABERLER/DUYURULAR, ikinci bölüm ESERLER …. Sizleri fazla yormadan, lafı uzatmadan, kısa kısa bilgilendirmelerle ilgilendiğiniz konuların detaylarına erişebileceğiniz bağlantılar ile sizi yönlendireceğime söz veriyorum.

Bu ay 13 Kasım 2020 de saat 14:00-17:00 arasında Türkiye Kalite Derneği ile birlikte ONLİNE İNOVASYON FIRSATLARI çalıştayı yapacağız. Sizleri de bekliyorum, birlikte bu zor günleri İNOVASYON  fırsatları ile aşalım..  Kayıt olmak için; KalDer e  basvurabilirsiniz.

Bu ilk BÜLTEN olduğu için biraz uzun olacak… Kusuruma bakmayın lütfen….

Haberler/Duyurular

Corona günlerinde İNOVASYON Yönetiminin ülkemizde yayılımını gerçekleştirmek için çok sayıda ücretsiz STK ve Üniversiteler(KalDer, ArgeMİP, Çerkezköy Organize Bölgesi, TAYSAD, ODTÜ, İskenderun Teknik Üniversite, TEGV, İZTEK, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu) ile etkinlik gerçekleştirdikten sonra;   tamamen gönüllü olarak 2015 yılından bu yana Türkiye Delegesi olarak yazarları içerisinde yer aldığım Uluslararası çalışmaları özetliyorum.

Uluslararası Gelişmeler:

Yeni standartların yazımı : Türkiye Delegesi olarak bizzat aşağıdaki standartların yazımına 2015 den bu yana katkıda bulundum. Yayınlanan aşağıdaki standartları TSE nin sayfasından satın alabilirsiniz.

  • ISO 56000,inovasyon yönetiminde kullanılan kelime dağarcığını ve terminolojiyi tanımlar. Aynı zamanda inovasyonun arkasındaki temel ilkeleri de açıklar.
  • ISO 56002,KOBİ’ler de dahil tüm kuruluşlarda kullanılmak üzere bir inovasyon yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için rehberlik sağlar.
  • ISO 56003, inovasyonu gerçekleştirmek için harici (dış) paydaşlar ile yapılacak işbirliklerinin yönetilmesi ile ilgili metodolojiler ve stratejiler sunar.
  • ISO / TR 56004, İnovasyon Yönetimi Değerlemesinin uygulanmasının neden faydalı olduğu, iyi bir İnovasyon Yönetim Değerlemesinden neler bekleyebileceğiniz, bunu nasıl gerçekleştireceğiniz ve değerleme sonuçlarına göre hareket etme konusunda rehberlik sağlar.

MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komitesi Başkanı olarak, İnovasyon uzmanı arkadaşlarımla aşağıdaki standartların yazımına katkı sağlamaya devam ediyoruz.Toplantılara katılıyoruz, çalışmalar yapıyoruz.

  • Tamamlandı-YAYINA HAZIR – ISO 56005-İnovasyon yönetimi – Fikri haklar yönetimi standartı: Fikri Mülkiyetin (IP) etkili yönetimi, inovasyon sürecini güçlendiren ve destekleyen en önemli anahtar olduğunu temel alarak, IP yönetimi ile ilgili stratejik ve operasyonel seviyelerde öneriler sunar.
  • Son aşamasına gelindi. Ülkemizden üye yok. ISO 56006-İnovasyon yönetimi – Stratejik iş zekası yönetimi standartı: Organizasyon içindeki vizyon, misyon ve inovasyon faaliyetlerini etkileyen kararlara destek olmak amacı ile Stratejik iş istihbaratının nasıl uygulanacağı konusunda, üst yönetime ve süreç liderlerine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.
  • Bu grupta standartın yazımında çalışıyorum. ISO 56007, İnovasyon fikirleri yönetim sistemi standartı: Bir organizasyonun hayatta kalabilmesi ve büyümesi için yeni fikirlerin üretilmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu standart, fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve projelendirilmesi ile ilgili yönergeler sağlamaktadır.
  • MTC139 üyesi İki arkadaşımız bu grupta çalışıyor. ISO 56008, İnovasyon yönetimi metod ve teknikler standartı: Bir organizasyondaki inovasyon operasyonlarını etkili bir şekilde yönetmek için gerekli ölçümlerin tanımlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve daha çok iyileştirilmesi için rehberlik edebilecek olan bu standart, ISO 56002 inovasyon yönetim sistemi standardını tamamlayıcı niteliktedir.

Uluslararası İNOVASYON YÖNETİMİ Uzmanları Toplantısı: Son 5 yildir yedincisi yapilan 20 Ekim 2020 tarihli toplantiya 46 ulkeden 62 delege katildi. Biz de MTC139 üyesi Başkan Vekili arkadaşım Dr.Hüsniye FIRAT ile birIikte ülkemizi  temsil ettik. ISOTC279 inovasyon yönetimi alaninda yaptiklarimizi degerlendirdik. Yapacaklarimizi planladik…

Ulusal gelişmeler:

Türkiye İnovasyon Yönetimi MTC139 Ayna Komitesi Başkanı olarak ve ülkemizde İnovasyon yönetimine ilişkin kavram ve sistemlerin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmaları ve  kongrelerede sunduğum bildirileri özetliyorum.

MTC139 Ayna Komite Toplantısı ve KalDer gönüllüleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz TÜRKÇE’leştirme çalışmalarımız..: Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite MTC139 üyeleri ile 2 Kasım 2020  de toplandık ve çok sayıda karar aldık. Bizi izlemeye devam edin…

TS ISO 56000 İNOVASYON Terim ve tanımları standartını GÜZEL TÜRKÇEMİZE kazandırdığımız çalışma toplantımızı  KalDer gönüllüleri ile birlikte gerçekleştirdik… Bundan sonra TİM, Akademi ve İş dünyasından uzmanlar ‘Bana göre inovasyon…..’ diyemeyecekler ve büyük emekle ulusumuza hediye ettiğimiz dokümana başvuracaklar…. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

TEGV de Entegre Yönetim Sistemi Kurularak, çocuklara daha fazla tablet, daha fazla çağdaş eğitim imkanları sağlamak istedi. Bütün yöneticilerine Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi ve danışmanlığını çocuklar için bağış olarak gerçekleştirerek, çocuklara katkı sağlamak istedim. TEGV Bülteninden yapılan söyleşiyi okuyabilirsiniz. Başarılar diliyorum. Yolları açık olsun….

Katıldığım KONGRELER :

Sağlıkta İnovasyon alanında çok önemli konuların konuşulduğu 23 Ekim 2020 tarihindeki ONLİNE İNOVATİF HEMŞİRELER II. ULUSLARARASI Kongresi

ve Uşak Üniversitesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası nın birlikte düzenlediği 16 Ekim 2020 tarihindeki 1.ARGE ve TASARIM Proje Pazarı ONLİNE kongresinde İnovasyon sunumularımı özetliyorum.Bağlantıdan özete erişebilirsiniz.

İşbirliklerimiz :

Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) ile birlikte size değer katıyoruz. TAÜ, Türk ve Alman Hükümetleri arasındaki uluslararası bir anlaşmayla kurulmuş Türk yükseköğretim mevzuatına tabi bir Devlet Üniversitesidir;  http://www.tau.edu.tr/tr/alman-ortaklarimiz  linkinden de erişebileceğiniz önde gelen 38 Alman Üniversitesinden oluşan bir Alman Üniversiteler Konsorsiyumu, TAÜ’yü öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri yönünden, doğal bir network olarak desteklemektedir. Ortaklaşa yürüttüğümüz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve KURUMSAL İNOVASYON Yönetimi programımız…

 

Eğitimlerimiz : Argemip üyelerine 6 Temmuz da ‘OSLO dan ve FRASCATİ’den 20 yıl sonra AR-GE de güncellenmiş Terimler ve Tanımlar’ isimli eğitimi, 30 Eylül 2020 de KalDer ev sahipliğinde genel katılıma açık TS- 56000:2020 İnovasyon yönetimi terimler-prensipler Uluslararası referans dokümanı eğitimi ve 5-9 Ekim 2020 Çekmeköy Belediyesi proje ofisi’ne hibeler ile yenilikçi fikir üretimi ve proje yönetimi eğitimi görsellerini paylaşıyorum.

UDEMY derslerimde %90 İndirimler : İnovasyon, verimlilik ve entegre yönetim sistemleri alanında yayında olan derslerim  çoook büyük indirimle sizlerle buluştu. Bağlantı vermiyorum. Çünkü; UDEMY de Müjgan ÇETİN dediğiniz zaman çıkıyorum. Gençler için İNOVASYON eğitimim ÜCRETSİZ ve 35 ülkeden 6900 öğrencim var…

ONLİNE Kurumsal İNOVASYON Eğitimlerimde İndirimleri kaçırmayın.  3 arkadaş birlikte kayıt olun.. %50 indirimden faydalanın ve size uygun tarih ve saati organize edelim. 

Aşağıdaki bütün eğitimleri kapsıyor. Kayıt için BANA mail atınız ve BİLGİ için İNCELEYİNİZ..

             

         

ONLİNE ücretsiz İNOVASYON Becerileri etkinliği :Ülkemizin çok değerli kuruluşlarının inovasyon liderleri ile İnovasyon Becerileri etkinliğimizde CınO (Chief İnnovation Officer) – Üst düzey inovasyon yöneticisi-direktörü, İnovasyon Müdürü, İnovayson Mühendisi – uzmanı v.b ünvanların Türkiye de ki uygulamalarını ve bu konuda yaptığım çalışmaları konuştuk. Ünvanlar ve sorumluluklarda; inovasyon ve girişimcilik, ar-ge ve inovasyon, teknoloji ve inovasyon v.b gibi birleştirmelerin faydaları ve zararlarını tartıştık. Sizde bu etkinliği tekrarlamamızı veya İNOVASYON ile ilgili başka etkinlikler isterseniz elektronik postalarınızı bekliyorum.

 

Haziran –Temmuz 2020 de 60 ar-ge ve İnovasyon yöneticisine İnovasyon yönetim sistemi referans dokümanlarını anlattığımız ASELSAN; Turkishtime Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi Araştırmasında 620 proje ile ilk sırada yer aldı. 4 bin 583 personel ile en çok araştırmacı istihdam eden şirket ASELSAN, 2019’da 2.975.377.381 TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Kendilerini alkışlıyorum.

 

ESERLER

Makalelerim :

Bu ay ağırlıklı olarak Z neslini ve inovasyon ilişkisini düşündüm, yazdım…. iki farklı dergiden, medium’dan  ve blog umdan erişebilirsiniz. ‘Ekranları başında büyüyen (ortalama 6 saat/gün) bu neslin mensuplarının; (frontal korteks) beynin ön kısmının yaşlarına göre yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. Bu yeni varoluş tarzı insanı aptallaştırır, kötürümleştirir.’ Ne korkunç bir cümle değil mi? ….. okumak isterseniz… SUBCONTURKEY’in Ekim sayısı:   ve  İŞTE İLHAM dergisi ekim sayısı

İNOVASYON Profesyonelinin MESLEK mi icra ettiğini POZİSYON mu işgal ettiğine yönelik bir anket başlatmıştım. Sonuçları değerlendirdim. Linkedin makalede okuyabilirsiniz…Hem blogum  da hem de MEDIUM da yayınladım.

Linkedin makaleleri: Artık Linkedİn in bir çok özelliğini kullanmaya başladım. Makale özelliğini de tabi.. İNOVASYON Profesyonelleri başlığında pozisyon mu meslek mi anketimin sonuçlarını değerlendirdim.

BLOG’umdan yansımalar: Her makalemi ayrıca kendi blog uma da yüklüyorum.  Eski makalelerime de https://mujgancetin.com/ dan erişebilirsiniz. Kaçırdım demeyin….

1996 yılından bu yana yayınladığımız KİTAP, Makaleler, TEZ v.b eserlerimize erişmek için

Anketler ve sonuçlarının değerlendirilmesi : Kurumsal inovasyon yönetimi gerçekleştirmek için teknolojik buluş yapmak zorunda mıyız? 65 oy kullanıldı. Evet diyenler 23%, Hayır diyenler 77%

Youtube kanalıma abone oldunuz mu?

Çok sayıda bilgilendirici video yükleyerek, bana İnovasyon yönetimi hakkında sorularınızı cevaplıyorum. Hatta sivil toplum kuruluşlarında yaptığım İNOVASYON söyleşilerini de bu kanalıma yüklüyorum. Bence izleyin… Hatta abone olup, bildirimi açın ki yeni yüklediklerimden haberdar olun…

Müjgan ÇETİN / İnovasyon Yönetimi Danışmanı

Gelecekte bu tür e-postalar almak istemiyor iseniz, ya da bu bültenin izinsiz gönderildiğini düşünüyor iseniz,  İletişime Geç adresine bu maili boş içerik ile yeniden gönderiniz.

 

İnovasyon (CInO) üst düzey yöneticisi, müdürü, uzmanı v.b bir MESLEK mi? POZİSYON mu? Anketim sonuçlandı.

Linkedİn de İnovasyon Direktörü, Müdürü, Mühendisi veya İnovasyon Uzmanı başlıklarında işlere rastlıyorum. Hemen bu unvandaki kişiye erişip, bu unvan ile taşıdığınız sorumluluklar nelerdir diye soruyorum.

İnovasyon yönetimi alanında ululararası referans dokümanları 2015 den itibaren birlikte çalışıp ABD ve İsveç deki İnovasyon uzmanı arkadaşlarım sertifikalı İnovasyon profesyoneli yetiştirecek, kendi ülkelerindeki eğitimlere ve sınavlara yönlendirmem için bana erişiyorlar.

MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Uzman gönüllü ayna komitesi ile birlikte, ülkemizde İnovasyon profesyonellerinin tanınırlığı için MYK kurumuna başvurduk.  Bize çok kilit bir soru sordular. ‘İnovasyon profesyoneli olmak MESLEK mi, POZİSYON mu?’ Bunun üzerine, konu ile ilgili standartları okuduk. MYK nın posta teslim elemanından, manevi danışmana kadar meslek olarak tanımlanmasını onayladığı 856 adet mesleğe bu siteden eriştik. https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2

Ayrıca; Linkedİn de aşağıdaki sorularla bir anket paylaştım.  Bir haftalık süre içerisinde; 80 oy kullanıldı.  Aşağıda sorduğum sorulara, katkılar geldi.

·       İnovasyon stratejisinin hazırlanmasını ve kaynaklarını bu stratejiye uygun yönlendirmesini sağlayan kişi bir poziyonun gereğinimi yerine getiriyor yoksa bilgi ve yetkinliklerine uygun bir meslek mi icra ediyor?

·       Her hangi bir dalda mühendislik eğitimi almış olmak CInO (chief innovation oficer-üst düzey inovasyon yöneticisi) veya inovasyon müdürü veya inovasyon mühendisliği sorumluluklarını yapabilmeyi sağlar mı? Yoksa inovasyon alanında özel bilgi, beceri ve eğitim mi gerekir?

·       Bu sene satış müdürü olmuş bir yöneticimizi seneye İnovasyon müdürü olarak atayabilir miyiz?

Gelen cevapların değerlendirmesini sizlerle paylaşmak istedim. Bir haftalık online ankete katılan seksen kişinin 33% ü Meslek, 59% u Pozisyon olduğunu düşünüyor. Bir de 9% Oranında Diğer (açıklayınız) olarak cevaplayan olmuştur.

Teşekkürlerimle…

2020 Nobel Kimya Ödülü ve İlk KADINLAR Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna

BİLİM KIZI projemiz kapsamında bu iki olağanüstü kadını kutluyoruz. 2020 Nobel Kimya Ödülünü, DNA biçimlendirme araçlarını geliştiren iki bilim kadını kazandı.

Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna, gen biçimlendirme teknolojisindeki çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülünü paylaşan ilk kadınlar oldu. Crispr-Cas9 adıyla bilinen “genetik makaslar” yaşayan hücrelerdeki DNA’larda belirli ve hassas değişiklikler yapmaya izin veriyor.

DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan “CRISPR/Cas9” siteminin geliştirilmesine katkılarından ötürü ödüle layık görüldüler…

Z Nesli İNOVASYON Yapar mı?

Son zamanlarda bana çok sorulardan biri… ‘Z Nesli İnovasyon Yapar mı? Kısa cevap, ‘Neden Yapamasın?’ Uzun cevabım ise ‘Yapılan araştırmalar pek bunu söylemiyor olsa da, içinde yaşadığımız bu CORONA günlerindeki nesil çeşitliliği bize radikal İnovasyon fırsatları sunuyor….’ Nasıl mı?

LinkedIn tarafından 2020 raporunda [1] ‘Z neslinin (7–22 yaş arası-1997–2012 dönemi doğanlar-bu tarihler değişik teorisyenlerce değişiyor) şimdilik %10 u iş dünyasına katılmış bulunuyor. Ağırlıklı olarak %40 gibi bir oranla Y Nesli veya Millenial Nesli (23–38 yaş-1981–1997 yılları arasında doğanlar), %33 oranla X nesli (39–54 yaş) ve %15 oranla Baby Boomer (55–73 yaş) lardan oluşturuyor.’ Nesillerin tanımı yapılıyor ve çalışma yaşamındaki nesillerin uzun uzun özellikleri anlatılıyor. Pandemi’yi aşmaya çalıştığımız şu günlerde; kuruluşların, üst düzey yöneticileri-CEO larının X nesli olup, kurumsal stratejileri yönlendirip, kaynakları yönettiklerini söyleyebiliriz. Üst düzey X nesli, Y nesliden gelen ilk-orta kademe yöneticiler ile çalışıyorlar ve yavaş yavaş Z neslini işe alıyorlar. Baby Boomer’ların emekliye ayrılmasıyla veya kariyerlerine daha sakin bir tempoda devam etmeleriyle birlikte, yeni normalde, bu üç nesil (X nesli, Y nesli ve Z nesli) birlikte çalışma şansını yakalıyorlar.

Siyasi partiler, oy kullanma çağına gelmiş bu gençleri anlamaya çalışıyor. Kurumlar, pandemi sonrası değişen pazarlarını anlamaya çalışıyor. İş piyasalarına girecek bu nesli yönetmek zorunda olan Y Nesli yöneticileri ve İnsan Kaynakları yöneticileri ‘Organizasyon kültürünü canlı tutmak ve yeni normale bu nesil ile ulaşabilir miyiz?’ diye düşünüyor. İşte son günlerin merak edilen bu yeni neslini anlamak için biraz araştırmalara göz atalım. Özetle kuşaklar ve Z kuşağı özellikleri;

· Z Kuşağı, güçlü dijital bağlarla yetişti. Cihazlarıyla birlikte yaşıyorlar. Irk ve etnik çeşitliliğe sahipler ve sosyal adalete büyük önem veriyorlar.[2]

· Dell’in araştırması[3] , Z neslinin % 38’inin sosyal veya çevreye duyarlı bir kuruluş için çalışmak istediğini ve% 45’inin ücret almanın ötesinde anlamı ve amacı olan işler istediğini ortaya koydu.

· İnternetin kucağında doğan Z kuşağı “dijital tüketici” olarak okuma, yazma, müzik dinleme, ders çalışma, birbirleriyle iletişim kurma konularında interneti aktif olarak kullanan bu nesil, gazete okuyarak gündemi takip etmek yerine blog, kitabın tamamı yerine uygulama üzerinden özetini okuyan, yüz yüze görüşmek yerine online iletişim kuran, kütüphane kartı yerine dijital kitap okuyucular edinip elektronik kitap, dergi, gazete okuyan, kaset yada cd almak yerine müziği internetten çoğu zaman bedelsiz hatta belki yasal olmayan yollarla dinleyen, görüşmelerini anlık iletiler yoluyla yapan ve zaten hayatlarında bu yöntemlerden başka bir yöntem görmemiş olan dijital teknoloji bağımlılarından oluşmaktadır[4]

‘Ekranları başında büyüyen (ortalama 6 saat/gün) bu neslin mensuplarının; (frontal korteks) beynin ön kısmının yaşlarına göre yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. Bu yeni varoluş tarzı insanı aptallaştırır, kötürümleştirir.’ [5] Ne korkunç bir cümle değil mi? Jean Twenge BEN Nesli[6] isimli kitabı ile Y nesli’ni anlatmıştı. Şimdi de 1995 den sonra doğan Z NESLİ denilen bu yeni nesli (internet nesli) İ-Nesli isimli kitabında anlatıyor. Okumanızı tavsiye edeceğim Twenge’in kitabında, bu neslin davranış ve yaklaşımlarını özetle sıralamak istiyorum.

· İ-Nesli daha yavaş büyüyor. 18 yaşındakiler, önceki nesillere göre 15 yaşındaymış gibi, 13 yaşındakiler 10 yaşındaymış gibi davranıyor.

· Bu nesil; yanlarında anne-babaları olmadan dışarı çıkma, iyi ya da kötü kendi kararlarını verme deneyimini daha az yaşıyor. ‘Helikopter anne baba’ denilen ve bu özellikleri gösteren ebeveyn tarafından korunaklı kozada yetiştirilen, başkasının ne düşündüğünün önemsenmemesi söylenen bu çocuklar, ergenlik döneminde kendi yollarını bulmakta zorlanıyorlar. Daha güvenli ama daha yalnız oluyorlar.

· Yüz yüze görüşmeyi tercih etmiyorlar. Sanal ve sözde muhabbet yaşıyorlar. Kızlar kusursuz selfilere, erkekler bilgisayar oyunlarına takmış durumdalar.

· Kaygılı ebeveynler tarafından yetiştirildikleri için; kırılgan, kaygılı gençlerin, güvenli alan arayışları var. Özellikle duygusal kırılganlık yaşamak istemedikleri için daha az münakaşa ve kavga ediyorlar. Polisiye olaylara karışmıyorlar.

· Gerçek durumlarıyla yüzleşmeye hiç hazır değiller. Eleştiri kabul etmiyorlar. Eleştiri geldiğinde paniğe kapılıyorlar.

· Y neslinde tırmanışa geçen narsizm (bencillik-özseverlik) İ-neslinde düşüşe geçiyor. Ergenlik dönemlerinde anne babalarıyla daha az kavga ediyorlar.

· Kitap, gazete, dergi okuma alışkanlıkları düşüyor. Kitaplar; bir sonraki bağlantıyı tıklayacak, ya da bir sonraki sayfaya birkaç saniyede geçecek şekilde büyütülmüş bu kuşağın dikkatini uzun süre odaklayamıyor olabilir.

· Eğitimin onlara gelecekte iyi işler vaat ettiğine ya da günün birinde gereksinim duyacakları bilgileri verdiğine ikna olmuş değiller… ’Burada olmak zorunda olduğum için buradayım..’ diyorlar… Okuldan zevk almıyorlar. Bir amaç uğruna gerekli olduğuna, işe yarayıp yaramayacağından emin değiller…

· Alışveriş alışkanlıkları değişmiyor; tüketmeyi seviyorlar ama internet üzerinden alışveriş yapıyorlar.

· Part-time ve freelance çalışma modellerini en çok Z kuşağı tercih ediyor. Aslında bu nesil pek çalışmayı sevmiyor, çalışmak yerine sanal oyunları tercih ediyor. Anne babalarından rahatlıkla para istiyorlar.

· Z nesli, ‘işimden nefret etmeyim, yeter..’ diyor. İşin hayatlarının tamamını kapsamasını istemiyorlar. İ-nesli ile sabit iş, güvenli gelir, istediği şeyleri almak ve kendini güvende hissetmek eğilimi başlıyor.

· Sosyal sorunlara daha duyarlılar, katkıda bulunmak istiyorlar, ama bunun için bir şey yapmak istemiyorlar. Başkalarını düşünmenin önemli olduğuna katılıyorlar, ama bunu eyleme dökmekte güçlük çekiyorlar.

‘Pandemi sonrası değişen ihtiyaç ve beklentilerimize cevap verebilecek, inovasyon fırsatlarını görecek ve hayata geçirecek Z Nesli acaba bu davranışsal özellikleri ile bu beklentimizi gerçekleştirebilir mi?’ Cevabım evet, üst düzey X, ilk kademe Y nesli ile çok güzel bir İnovasyon ekosistemi mevcut oldu bu günlerde…. X neslinin, çeşitliliğe açık olması ve değişime çabuk adapte olabilmesi, sorgulayıcı ve girişimci ruhları ile çevreye ve dünyaya çok duyarlı Y neslinin yönetimindeki Z neslinin veriye erişme ve işleme yetkinliklerini birleşimi ile yapay zeka ve büyük veri içeren çok sayıda İnovasyon projesine tanıklık edeceğimizi gösteriyor. X neslinin dengeyi koruma bilgeliği ile birleşecek olan Y neslinin radikal değişim arzusu, hatadan öğrenme kültürü ile birleşince, gelecek 10 yılda çok büyük inovasyonlara tanıklık edeceğimizi iddia edebilirim. Y neslinin özgüveni ve deneme tutkusunun, tam da inovasyonun; empati kur, fırsatı gör, dene, test et, çözümü düzelt anlayışına uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızlığının derinliğine var olmayı seven Z nesli, bu güvenli ortamda radikal projeleri hayata geçirme şansı yakalayabilecektir. Bütün değişkenlerin hızla değiştiği bu kaotik ortamda, kurumsal inovasyon yönetim sistemini kurmamız çok gerekli olacak ve kuruluşların can ipi rolünü alacaktır. Yeni ufuklara yeni nesillerimizle ulaşmak dileğiyle…

Müjgan ÇETİN / 20 Eylül 2020, İstanbul

#İşteİlham dergisi #ekim sayısında 62. ve 63. Sayfalarında yayınlanmıştır. Dergiyi TURKCELL Dergilikte ve Android Marketlerden ve https://lnkd.in/e4X_iar dan indirebilirsiniz…

 

[1] A Guide for the Ages: What You Need to Know to Attract a Multigenerational Workforce — Bruce Anderson

February 12, 2020 web site: https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/diversity/2020/how-to-attract-multigenerational-workforce

[2] Z Kuşağı ve Aşk Markalarının Stratejisi — Lovemarks’ın yaratıcısı Kevin Roberts, sorularınızı yanıtlıyor. https://fastcompany.com.tr/dergi/z-kusagi-ve-ask-markalarinin-stratejisi/

[3] What Gen Z Wants From The Workplace https://cmo.adobe.com/articles/2019/6/what-gen-z-want-from-the-workplace.html#gs.7lzhxm

[4] Dr. Zuhal Akgün, PAZARLAMADA DIJITAL DÖNÜSÜM: DIJITAL PAZARLAMA VE C KUSAGI, İktisat Publishing House, 2019

[5] Jean M. Twenge, İ-Nesli, Kaknüs Yayınları, 2018

[6] Jean M. Twenge, Ben Nesli, Kaknüs Yayınları, 2009