Navigate / search

Hizmet Sektöründe İnovasyon / Yenilikçi Fikirlerin Üretilmesi Çalıştayı

Yenilik rekabetin temel koşulu haline geldiği global ekonomide, hizmet sektöründe yenlikçi fikirlerin oluşturulması ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi için projelerin başlatılması ve sonuçlandırılması zorunludur . Bu projelerde en önemli unsur da bireysel ve kurumsal yaratıcılığı, uygulanabilir proje fikirlerine dönüştürmektir. Bu çalıştayda; kuruluşların deneyimli moderatör eşliğinde kendi ekipleri ile ortak terminoloji ve teknikler kullanarak üzerinde çalışacakları proje fikirlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Katılımcıların kazanımları :

·         Yenilikçi fikirleri üretme

·         Yenilikçi fikirlerini değerlendirme

 

İçerik: Yenilikçi fikirler ile yenilikçi ürün-hizmet-süreç sunmak ve geliştirmek isteyen kuruluşlar aşağıdaki bilgileri alacaklardır.

·         Bilgilendirme

o    Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?

o    Yenilikçi fikirleri hayata geçirmede ulusal destekler

·         Yenilikçi fikir üretme çalışması

o    Yenilik içeren fikirlerin üretiminde yaratıcı düşünme teknikleri

o    Fikirlerin üretme-değerlendirme-hayata geçirme süreci

o    Kapalı inovasyon-açık inovasyon

·         Fikir atölyesi

o    Yaratıcı ben

o    Sorun-sebep ağacı

o    Çağrıştır-buluştur

o    Birleştir-karşılaştır

·         Proje fikirlerini değerlendirme çalışması

o    Genel değerlendirme (Pazar cazibesi, İş sinerjisi, Fikrin yapılabilirliği, Kaynak ihtiyacı, Kullanıcıya faydalar, Fikrin korunması, rakipler, teknoloji)

o    Ekonomik değerlendirme (Geliştirme maliyeti, Üretim-sunum maliyeti, Diğer maliyetler (finanasal, pazarlama-dağıtım v.b), Gelirler (Destekler, satış fiyatı), Başabaş noktası

Katılımcı Profili: Yenilikçi ürün-hizmet-süreç üreten kuruuşlarda görev alan kişi ve yöneticiler

Hizmet Sektöründe İnovasyon

Yenilik rekabetin temel koşulu haline geldiği global ekonomide, hizmet sektöründe yenlikçi fikirlerin oluşturulması ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi için projelerin başlatılması ve sonuçlandırılması zorunludur . Bu projelerde en önemli unsur da bireysel ve kurumsal yaratıcılığı, uygulanabilir proje fikirlerine dönüştürmektir. Bu eğitimde hizmet sektöründe inovasyon projelerinin yeri, önemi ve gerçekleştirim süreci paylaşılacaktır.

Süre : 1 gün

Eğitmen:  Müjgan ÇETİN

Katılımcıların kazanımları :

·         İnovasyon ve AR-GE kavramları

·         Hizmet sektörünün özellikleri

·         Teknoloji ve yeni hizmetlerin ilişkisi

·         İnovatif proje fikirleri üretme

·         inovatif fikirleri değerlendirme

·         Ulusal desteklerden haberdar olma

·         Kurumsal yenilikçilik kapasitesini değerlendirme

 

İçerik: Yenilikçi hizmet üretmek isteyen kuruluşlar için aşağıdaki kapsamda eğitim gerçekleşecektir.

·         Bilgilendirme

o    Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?

o    İnovatif hizmetleri hayata geçirirken ulusal destekler

·         Kurumsal Yenilikçilik kapasitesini değerlendirme

o    Özdeğerlendirme çalışması

·         İnovatif hizmet üretme süreci

o    Teknoloji ve hizmet

o    Yeni hizmet geliştirme sebepleri

o    Hizmet sektöründe inovasyon yolları

o    Yeni hizmet geliştirme modelleri

o    Yeni hizmet geliştirme çevrimi

·         Açık inovasyon

o    Açık-kapalı inovasyon

o    Hizmet sektöründe açık inovasyon

o    Açık inovasyon çeşitleri

Katılımcı Profili: Yenilikçi hizmet üreten kuruluşlarda görev alan kişi ve yöneticiler

Hat Dengeleme Sistemleri

Günümüzde üretimin gerçekçi planlamasının yapılabilmesi, terminlerin zamanında, maliyetlerin düşük, verimliliklerin yüksek gerçekleşmesi için gereklidir. Bu eğitimde katılımcılara, gerçekleşebilir Üretim Planı hazırlanabilmesi için konfeksiyon üretiminde hat dengelemesinin nasıl yapılacağını aktarmak amaçlanmaktadır.
İÇERİK : Hat dengeleme sistemleri ile ilgili bilgilerin aktarımı aşağıdaki başlıklarda gerçekleştirilecektir.
• Üretim Planı
• Hat dengeleme
• Hat dengelemeyi etkileyen faktörler
• İnsan
• Personel sayısı, Personelin verimliliği, Personelin iş kalitesi
• Makine
• Makine sayısı, Makine çeşitliliği
• Teknoloji
• Makine hızları, Makinelerin iş kalitesi, Special makineler
• Esneklik
• Personelin beceri çeşitliliği, Makinelerin beceri çeşitliliği, Kullanılan / kullanılabilecek apparatlar
• Kullanılan hammadde özellikleri
• Kullanılan yardımcı malzeme özellikleri
• Kullanılan işletme malzemesi özellikleri
• Model özellikleri
• Müşteri beklentileri
• Model incelemesi ve modele ait Hat Planı
• Operasyonların belirlenmesi
• Her bir operasyon için makinelerin belirlenmesi
• Her bir operasyonun süresinin belirlenmesi
• Her operasyonda çalışabilecek personelin belirlenmesi
• Hat dengeleme
• Adet/gün üretim hedefinin belirlenmesi
• Günlük üretim hedefini sağlayacak hat dengeleme çalışması
• Operasyon adları, Operasyon toplam süresi, Operasyon başlama-bitiş zamanı
• Makine numaraları, Personel adları
• Gerçekleşmenin izlenmesi
• Gerekli önlemelerin alınması, düzeltmelerin yapılmasıKatılımcı profili: Yönetim Kademeleri, Uzman seviyesindeki personel

ENGLISH

We always take place beside our customers during analyzing,  set up, organizing, evolving and carrying out the Management Systems with our full support and expertise. We work considering the principles of analysing the situation and realizing the solutions rapidly, obtaining measurable, accurate and spectacular results, cooperating in the long run, secrecy, mutual confidence, absolute success and customer satisfaction. Our main strategy is not only to provide guidance but also to start out and achieve together with our customers to make them adopt, apply and maintain the solutions we suggest.

Our Consulating and Training Services

Innovation Management : We work with organizations teams to build an innovation infrastructure, an environment that encourages the process, and a leadership team that puts innovation on the right path to results with national and international funds.

Strategic Management : we work with organizations team to build a business and innovation strategy in order to grow

Productvity Management : we work with organizations large and small to solve productivity and efficiency problems while at the same time developing their own people’s problem solving skills.

 

Consultancy and Training

 • we work with organizations team to build a business and innovation strategy in order to grow.
 • We work with organizations teams to build an innovation infrastructure, an environment that encourages the process, and a leadership team that puts innovation on the right path to results with national and international funds.
 • we work with organizations large and small to solve productivity and efficiency problems while at the same time developing their own people’s problem solving skills.

We always take place beside our clients during organizing, evolving and carrying to the future with our full support and expertise. Our main strategy is not only to provide guidance but also to start out and achieve together with our clients to make them adopt, apply and maintain the solutions we suggest from 1996.

Our Services : Our company aims to develop and improve client’s knowledge and experience at the level of national and international standards with professional cooperations for following services;

 • Consultancy
  1. Innovation Management
   1. Innovation capability assessment with IMProve Assesment
   2. Innovation strategy development
   3. Innovation project realization with international funds
  2. Strategy Management
   1. Business strategy development with balanced score card methodology
   2. Strategy implementation
  3. Management System standarts with international ISO standarts
   1. Quality Management System ISO-9000
   2. Information Securtiy management system – ISO-27001
   3. EnvironmentManagement System ISO-14001
   4. Ocupational Health and Safety System -OHSAS 18001
 • Training
  1. Innovation Management compentencies development
  2. Technical compentencies development

Our Expertise

INNOVATION Management : In the new economy, firms should develop innovated products and systems and sustain the transformations and developments in accordance with the market by using new methods and technologies. SİSTEM promotes innovative collaborations and helps to stimulate technology-intensive innovation between universities and business with local and international fundings

Firstly, we asses your innovation capability with IMProve method. The IMP³rove Assessment benchmarks the company against other companies in the defined benchmarked industry/sample. It discloses the gap between the Growth Champions, the average and the own company along the five dimensions. You can chose whether you would like to benchmark on a national or international level. You can also choose to benchmark against companies of the same size and age class as your company. https://www.improve-innovation.eu/home/imp%C2%B3rove-assessment/

We develop your innovation strategy under business strategy with your team and we teach the techniques in order to generate brillant innovative ideas under innovation strategy. We design and start the innovation projects, neither waste your time to organize or train teams, nor do waste your time or efforts to realize the project. The synergy of collaboration of your existing staff with our experts’ knowledge and proficiency will accelerate your business.

STRATEGY Management: The efficiency and effectiveness of strategy management are based on the strategic plan, balanced score card and budgeting and performance management together with managerial support processes. We analyze all the strengths and weeakness of your organization and opportunities and threaths for your organization with your teams and we formulate your businness strategy for your sustainable growth.

MANAGEMENT System Standarts Implementation : Total Quality Management is accepted as a model / method of receiving the business (service and product) perfection in the world as well. In this universally accepted management model which can be utilized by public or private instutions or associations in their product or service supply such as ISO-9001Quality Management Systems, ISO-27001 Information Security Management system, ISO-14001 Environment Management Systems, OHSAS 18001 Business Health and Safety. Our experts who are very experienced in production and service sectors, will contribute to your efforts with their knowledge, experience and activities. Under the basic principles of continuous development, by providing the best solutions in accordance with the conditions of your business evironment and structure, they will work together with you for your success.

 

Danışmanlık

Yön veririz;

 • Bilim ve Teknolojinin yenilikleriyle geleceği kurgularız
 • Yenilikçi fikirlere inanır ve projeye dönüştürürürüz
 • Projeleri uygun finansman kaynaklarına yönlendiririz

Hedefe odaklarız;

 • Ortak aklın gücünü harekete geçirerek hedefe dönüştürürüz
 • Ölçülebilir etkileyici sonuçların alınmasını sağlarız
 • Yenilikçiliği birlikte yaratarak işbirliğinin gücünü kullanırız

Sürdürülebilir büyümeyi sağlarız;

 • Birikimi destekleyerek uzun dönem işbirliğiyle birlikte ilerleriz
 • Kalıcı üstünlüklere inanarak müşterilerinin sürdürülebilir büyümesine olanak sağlarız
 • Sürekli gelişimin her zaman daha iyiye götürdüğünü biliriz

Çalışanların Bilgi Güvenliğindeki Rolü ve Önemi

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmasında sadece bilgi teknolojileri anlamında güvenlik sistemlerinin ve donanımları ile yazılımlarının kurulmuş olması yeterli değildir. Bu eğitimde amaç; kişisel ve kurumsal bilgi güvenliğinde uluslar arası standartlar ışığında bilgi güvenliği organizasyonu, çalışanların sorumlulukları ve gerekenleri katılımcılara aktarmaktır.

Katılımcıların Kazanımları: ·         Bilgi güvenliğinde çalışanların etkisini ve sorumluluklarını öğrenmek

·         Çalışanların rolü ve güvenlikteki önemi

·         Bilgi güvenliği organizasyonu ve gerekenleri belirlemek

İçerik: Katılımcılar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaklardır.

·         Bilgi güvenliği kavramları ve uluslar arası standartlar

·         Çalışanların bilgi güvenliğindeki yeri ve etkisi

·         Güvenlik politikası

·         Organizasyon ve yetkilendirme süreci

·         Organizasyonlar arası işbirliği ve Üçüncü taraf erişiminin güvenliği

·         Bilgi güvenliğinin bağımsız gözden geçirilmesi

·         Dışardan kaynak sağlamada güvenlik

·         Personel Güvenliği

o    İş tanımlarında ve kaynaklarında güvenlik

o    Personel politikası ve işe almada güvenlik

o    Gizlilik anlaşmaları

·         Bilgi güvenliği ihlaleri kayıtları

o    Güvenlik arızalarının ve zayıflıklarının raporlanması

o    Yazılım bozulmalarının raporlanması

o    İhlallerden ve arızalardan öğrenmek

o    Disiplin süreci

 

Katılımcı profili :  Tüm yönetici ve uzmanlar

Bilgi Güvenliğinde Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

Gelişen iletişim ve bilişim teknolojileri kullanıcıları zaman ve mekan bağımsız erişime olanak sağlamaktadır. Bu kolaylık aynı zamanda bilgi güvenliğinin en önemli risk unsurudur . Bu eğitimde amaç; ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartı bakış açısı ile fiziksel ve çevresel güvenlik ve erişimde uyulması gereken kurallar hakkında katılımcıları bilgilendirmektir.

İÇERİK:

·         Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

o   Güvenli bölgelerin belirlenmesi (Fiziksel giriş denetimleri, bürolar, odalar, araçlar v.b)

o   Teçhizat güvenliği (Donanım, güç kaynakları, kablo v.b)

o   Fiziksel ve çevresel güvenlikte denetim (Temiz masa, temiz ekran politikası, teçhizatların kaldırılması)

·         Erişim denetimi

o   Erişim denetimi politikası ve kuralları

o   Kullanıcı erişim yönetimi

o   Kullanıcı sorumlulukları

o   Ağ erişim denetimi (kimlik doğrulama, yönlendirme, ağ hizmetleri v.b)

o   İşletim sistemi erişim denetimi (kullanıcı tanımlama, parola yönetimi, yardımcı programlar, terminal zaman aşımı, bağlantı süresi sınırlandırma v.b)

o   Sistem erişiminin gözlenmesi ve kullanımı (olay kayıtları ve sistem kullanımı)

o   Mobil bilgi işlem ve uzaktan çalışma

 

Katılımcı profili :  Bilgi Teknolojileri, sistemleri alanında çalışan tüm yönetici ve uzmanlar, Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini kurmak isteyenler

Bilgi Güvenliğinde Bilgi Varlıkları Çalıştayı

Bilgi güvenliğinde en önemli unsurlardan biri bilgi varlıklarının envanterini çıkartmak ve sorumlulukları tespit etmektir. Bu eğitimde amaç; ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartı bakış açısı ile bilgi varlıklarının güvenli yönetimi hakkında katılımcıları bilgilendirmektir.

Katılımcıların Kazanımları: Aşağıdaki bilgileri alacaklardır.

·         Varlıkların envanteri ve sınıflandırması

o    Bilgi varlıkları

o    Yazılım varlıkları

o    Fiziksel varlıklar

o    Hizmetler ve İnsan

·         Varlık sahipleri ve güvenlik sınıflandırmaları

·         Varlıkların sınıflandırılması

·         Varlıkların etiketlenmesi

 

Yöntem: Aşağıdaki şekilde gruplar çalışacaklardır.

·         Varlık envanteri hazırlama

·         Varlık güvenlik sınıflandırması uygulaması

Şeklinde gerçekleşecektir.

Katılımcı Profili: Bilgi Teknolojileri, sistemleri alanında çalışan tüm yönetici ve uzmanlar, Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini kurmak isteyenler