ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler Tanımlar Standart Eğitimi

ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler Tanımlar Standart Eğitimi

BURAYA TIKLAYARAK Tanıtım Dersini İZLEMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

Kursta neler öğreneceksiniz;

Kurumsal İnovasyon Yönetim Sistemi kurmadan önce; İnovasyon yönetimi prensipleriyle, İnovasyon terim ve tanımlarını uluslararası standartlara uygun şekilde belirlemeleri için bu eğitim hazırlanmıştır. Yıllardır iyileştirme, geliştirme, ar-ge ve İnovasyon projeleri hayata geçiren kuruluşların; fikir veya öneri sistemlerine gelen fikir ve önerilerini doğru biçimde ayırarak, İnovasyon süreçlerini ve projelerini kendine özgü dinamik yapı ile yönetmeleri önemlidir. İnovasyon terimlerinin doğru tanımlanması ve kuruluş içerisinde terminloji bütünlüğü sağlanması örgütlenme ve ödüllendirme mekanizmalarının doğru yapılandırılması için de gereklidir. Bu eğitimde; İnovasyon terimlerinin iyileştirme, geliştirme, ar-ge, kaizen, buluş, yaratıcılık v.b farkını öğrenecek, böylece İnovasyon yönetim sistemi, süreçleri ve organizasyonunuzu doğru kurabileceksiniz.

 

İnovasyon yöneticileri bu eğitimi neden almalı?

 • İnovasyon nedir? Ne değildir?
 • İyileştirme, geliştirme, ar-ge, kaizen, buluş, yaratıcılık, teknoloji hazırlık seviyesi kelimelerinden farkı nedir?
 • İnovasyon süreci, İnovasyon yönetimi, İnovasyon stratejisi v.b İnovasyon ile ilgili terimlerin anlamları nelerdir?
 • İnovasyon çeşitleri (ürün, hizmet, süreç, iş modeli, organizasyon v.b) nelerdir?
 • Kapalı, açık İnovasyon ne demektir?
 • İnovasyon dozu (arttırımsal, radikal, çağ açıcı v.b) ne demektir?
 • İnovasyon terimlerinin doğru anlamlandırılması neden önemlidir?
 • İnovasyon projelerinin yönetimi neden ar-ge projeleri yönetiminden farklıdır?
 • İnovasyon yönetiminde dünya trendleri nelerdir?
 • İnovasyon alanında uluslararası referans dokümanlar (Oslo Kılavuzu, Frascati Kılavuzu) nasıl tanımlamalar yapmıştır?
 • Neden uluslararası referans dokümanlara ihtiyaç vardır?
 • Ülkelerin İnovasyon alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?
 • Ulusal mevzuat (Ar-ge kanunu, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TUBİTAK ve Bakanlıklar v.b) içerisinde İnovasyon nasıl tanımlanmıştır?
 • Sürdürülebilirlik ve EFQM modellerinde İnovasyon yönetiminin yeri nedir?
 • Uluslararası İnovasyon yönetimi standartları neden ve nasıl hazırlanmaktadır? Hangi İnovasyon yönetim sistemi standartları erişilebilir şekilde yayınlanmıştır?

 

İÇERİK- 249 dk, 4 saat 15 dk

Bölüm 1: Giriş ve Tanıtım – Süre : 16:02 dk

 • Bu dersi neden almalısınız? – Süre : 1:52 dk
 • Eğitimin içeriği ve Eğitmenin tanıtımı – Süre : 14:20 dk

Bölüm 2: İnovasyon yönetimi Tarihi ve trendler – Süre : 60 dk

 • 1 İnovasyon yönetimi standartlar serisi – Süre : 14:25 dk
 • 2 İnovasyon tarihi – Süre : 13:20 dk
 • 3 İnovasyon yönetiminde trendler – Süre : 6:50 dk
 • 4 Niçin standardizasyon – Süre : 17:02 dk

Bölüm 3: İnovasyon Yönetimi Standartlar serisi çalışmaları                                                         – Süre : 33,55 dk

 • 1 ISO TC279 İnovasyon Yönetimi Çalışma grubu ve ülkelerin çalışmaları – Süre : 16:55 dk
 • 2 Uluslararası referans dokümanlar (Oslo Kılavuzu, Ar-ge mevzuatı v.b) – Süre : 17:00 dk

Bölüm 4: İnovasyon Terimleri – Süre : 130, 76 dk , 2 saat 18 dk

 • 1 Tarihte İnovasyon tanımları – Süre : 24:25 dk
 • 2 ISO-56000 İnovasyon yönetimi terimler standartı – Süre : 32:05 dk
 • 3 İyileştirme, geliştirme, ar-ge, yaratıcılık ile İnovasyon farkı – Süre : 22:45 dk
 • 4 İnovasyon ile ilişkili diğer terimler – Süre : 16:16 dk
 • 5 İnovasyon dozu – Süre : 8:45 dk
 • 6 İnovasyon çeşitleri – Süre : 27:40 dk

Bölüm 5: İnovasyon Yönetimi prensipleri – Süre : 8:7 dk

 • 1 İnovasyon yönetimi prensipleri – Süre : 6.18 dk
 • 2 Okumak ve izlemek için tavsiyeler – Süre : 2:52 dk

 

 

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ