Danışmanlık – Kurumsal Yönetim

Uluslararası metodolojiler (SWOT-Strength, Weakness, Opportunities, Threaths ile Balanced Score Card (BSC)-Kurumsal karne) kullanılarak; kuruluşun stratejik planlarının hazırlanması ve gerekirse uluslararası standartlara uygun sistemlerin kurulması, re-organizasyonun yapılarak iş tanımlarının hazırlanması ve bunların hayata geçirilmesi için danışmanlık ve eğitimlerimiz mevcuttur. Kuruluşa özel olarak sunulan bu hizmetlerimizinin detayları aşağıda verilmiştir.

 1. Stratejik Yönetim danışmanlığı: Uluslararası metodolojiler (SWOT-BSC) eşliğinde kuruluş yöneticileri ile birlikte yapılan çalıştaylar sonucunda, kuruluşun 4-5 yıllık stratejileri belirlenmektedir. Bu stratejilerin hedef ve göstergeleri ile amaçları tanımlanmakta ve stratejik plan dokümanı ile kuruluşa sunulmaktadır. Bu stratejilerin tanımlanan faaliyetler ve göstergeler eşliğinde izlenme ve değerlendirilmesine yönelik izleme danışmanlığı ile de stratejilerin uygulanmasında koçluk hizmeti sunulmaktadır.
 2. Uluslararası Yönetim sistemleri standartlarına uygun sistemlerin kurulması danışmanlığı: Kurumsallaşmanın uluslararası standartlara uygun yürütülebilmesi ve bağımsız denetçiler tarafından denetlenerek belegelendirilmesi için aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
  1. ISO-9001 Kalite Yönetim sistemi
  2. ISO-140001 Çevre Yönetim sistemi
  3. ISO-45001 (OHSAS-18001) İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
  4. ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi
  5. ISO-10002 Müşteri memnuniyeti Yönetim sistemi
  6. ISO-50001 Enerji verimliliği Yönetim sistemi
 3. Organizasyon/re-organizasyon ve insan kaynakları Yönetim sistemleri danışmanlığı: Kuruluşun stratejilerine uygun yeni organizasyon yapısının ve iş tanımlarının hazırlanması, insan kaynaklarının bu yeni yapı içerisinde performansının değerlendirilmesi amacıyla sistemlerin kurulmasında danışmanlık Hizmetleri sunulmaktadır.
 4. Kurumsallaşma eğitimleri: Kuruluşun ilgili yönetici, çalışanlarının katılımı ile oluşturulan guruba, kuruluşun içerisinde bulunduğu sektöre özel olarak aşağıdaki eğitimler verilmektedir.
  • Kurumsallaşma ve aile anayasası
  • Startejik planlama ve performans yönetimi
  • ISO-9001 Kalite yönetim sistemi standartı
  • ISO-14001 Çevre Yönetim sistemi standartı
  • ISO-45001 (OHSAS-18001) İş sağlığı ve güvenliği Yönetim sistemi standartı
  • ISO-10002 Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi standartı
  • ISO-50001 Enerji Yönetim sistemi standartı
  • ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi standartı
  • İç denetçi
  • Çalışanların bilgi güvenliğindeki rolü
  • Bilgi güvenliğinde risk analizi ve değerlendirme
  • Kişisel Gelişim eğitimleri
  • Yönetsel Gelişim eğitimleri