Navigate / search

İnovasyonla kalıcı üstünlükler yaratıyoruz....

İnovasyon yönetimi uzun soluklu bir yolculuktur. Bu yolculuktaki her adımda sizlerin başarılarınız için yanızdayız.

İnovasyon yetkinliği değerlendirmesi,
inovasyon stratejisi hazırlama,
İnovasyon kültürü ve organizasyonunu geliştirmesi,
inovasyon projelerini kapsayan inovasyon programının ulusal ve uluslararası hibelerle hayata geçirilmesi...

ISO-50500 standartlarının numarası ISO-56000 İnovasyon Yönetim Sistemi Standartlar Serisi olarak değiştirildi

Ekim 2018 de Tokyo da yaptığımız ISO-TC-279 numaralı çalışma grupları toplantımız ile İlk 4 standart bitti 140 üye devlete oylamaya gönderdildi.

ISO tarafından yayın öncesi Numarası ISO- 56000 serisi olarak değiştirildi. 2019 un ilk aylarında yayınlanması planlanıyor. Yayınlanması planlanan standartlar;

ISO-56000 İnovasyon Yönetim Sistemi Tanımlar-terimler

ISO/TR 56002 İnovasyon yönetimi değerleme kılavuzu

ISO-560004 İnovayson Yönetim sistemi kılavuz

ISO-560006 İnovasyon Yöneitm  – Stratejik İşbirliği Yönetimi kılavuzu

Üzerinde çalışılan standartlar

ISO-56003 İnovasyon Yönetim – Araç ve teknikler

ISO-56005 İnovasyon Yönetimi -Fikri Haklar yöneitmi  kılavuzu

ISO-56007 İnovasyon Yönetimi- Fikir yöneitmi kılavuzu

 

https://www.iso.org/standard/69315.html sayfasından detayları öğrenebilirsiniz