Kurumsal Eğitim – İnovasyon Yönetimi

İnovasyon yönetimi alanında aşağıdaki başlıklarda kuruluşa özel eğitimlerimizin başlıkları aşağıda sunulmakla birlikte kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik olarak size özel içerikler hazırlanmaktadır.

 • İnovasyon Yönetimi
 • Mühendisler için İnovasyon yönetimi
 • ISO-56002 İnovasyon Yönetim Sistemi – Kılavuz Standart Eğitimi
 • ISO-56000 İnovasyon Yönetim Sistemi –Terimler Standartı Eğitimi
 • ISO-56003 İnovasyon Yönetimi  Stratejik İşbirliği Kılavuz Standartı Eğitimi
 • ISO-56004 İnovasyon Yönetimi  Değerleme Kılavuz  Standartı Eğitimi
 • ISO-56005 İnovasyon Yönetimi  – Fikri Haklar Yönetimi Kılavuz  Standart Eğitimi
 • TEMEL İNOVASYON BECERİLERİ PROGRAMI – Yenilikçi FİKİR Yönetimi Teknikleri Eğitimi
 • Hizmet İNOVASYONU Eğitimi
 • Süreç İNOVASYONU Eğitimi
 • İNOVASYON Süreçleri Yönetimi
 • İNOVASYON PROJELERİ YÖNETİMİ
 • İNOVASYON Fırsatları Çalıştayı
 • Kurumsal INOVASYON YÖNETİMİ PROGRAMI
 • İnovasyon Yönetimi ve Verimlik
 • İşletmelerde İNOVASYONA Giriş
 • İNOVASYON OKURYAZARLIĞI
 • Ar-ge ve İnovasyon Yönetiminde – Stratejik İşbirliği
 • Ar-ge ve İnovasyon Yönetiminde Tanımlar ve Terimler
 • KAPADOKYA DA İNOVATİF TAKIM OLMAK
 • Doğada İnovasyon Çalıştayı – Ofisten Doğaya Dönüş
 • İlham almadan – Esinlenmeden yenilik oluşmaz – İNOVASYON Çalıştayları
 • İNOVASYON STARTEJİSİ ÇALIŞTAYI
 • İNOVASYON LİDERLİĞİ
 • İNOVASYON FIRSAT ve RİSKLERİ -Analiz ve Değerlendirme ÇALIŞTAYI
 • İNOVASYON KÜLTÜR Yönetimi
 • İNOVASYON Proje Portfolyosu Çalıştayı
 • İNOVASYON Yönetimi Performansı Değerleme
 • Sosyal İnovasyon Yapalim
 • Hibelerle Ar-ge Projeleri Yönetimi
 • TURİZM SEKTÖRÜNDE İNOVASYON YÖNETİMİ

Bazı eğitimlerimizin içerikleri aşağıda sunulmaktadır. Size özel içerikler için mujgan@mujgancetin.com a e-posta göndererek TEKLİF İSTEYİNİZ.

İnovasyon Liderliği

Amaç : Kuruluşların inovasyon yönetimi sistemi kurma çalışmalarında hazırlık yapmalarına olanak sağlamaktır.
İçerik : Aşağıdaki içerikte gerçekleşecektir.

 • ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetimi Sistemi – Madde 5 ve özellikleri
 • Liderin sorumlulukları
 • İnovasyon yönetim sistemine katılım
 • Değerin gerçekleşmesine odaklanma
 • İnovasyon organizasyonu ve sorumluluklar
 • Chef Innovation Officer – CIO (İnovasyon Üst Yöneticisi)
 • İnovasyon Müdürü-Mühendisi-uzmanı
 • İnovasyon vizyonu
 • Stratejik yönetim,
 • Ülke-bölge stratejisi, Kuruluş stratejisi, İnovasyon stratejisi
 • İnovasyon stratejisi hazırlama
 • Rakip analizi ve ANSOFF matrisi
 • İnovasyon hedefleri – KPI yönetimi
 • İnovasyon politikası
 • İnovasyon yönetimi iletişimi

İnovatif Fikir Üretme Teknikleri

Eğitmen : Müjgan ÇETİN

Amaç: Yenilikçi fikirlerin üretimini sağlayacak teknikler ve bu fikirlerin inovasyon yönetimine aktarılmasını sağlayacak yapıları paylaşmaktır.  Bu eğitimde problemleri çözmek için, yenilikçi fikirlerin üretiminde ve değerlendirmesinde kullanabileceğiniz teknik ve metodlara ilişkin yöntem ve süreçler paylaşılacaktır.

 İçerik: 

 • İnovasyonda yeni yaklaşımlar
 • Fikir yönetimi (fikirlerin üretme-değerlendirme-hayata geçirme süreci)
 • Fırsatların Analiz aşaması teknik ve metodlar
  • Mevcut teknikler (SWOT+TWOS, Benchmarking, 7Why-Tekrarlı Neden Analizi, Süreç Analizi, Histogramlar, Balık kılçığı diyagramı, Zihin haritası, Pareto analizi)
  • Yenilikçi teknikler
 • Yenilikçi Fikirlerin üretmesi için teknik ve metodlar
  • Mevcut teknikler (Beyin fırtınası, TRİZ, SCAMPER, İlişki-Affinity şemaları)
  • Yenilikçi teknikler
 • Proje fikirlerini değerlendirme çalışması ve değerlendirme teknikleri

İnovasyon 101 – Yeni Başlayanlar İçin İnovasyon

Amaç : Kuruluşlarda inovasyon farkındalığı geliştirmektir.
İçerik : Aşağıdaki içerikte gerçekleşecektir.

 • İnovasyon tanımının gelişimleri
 • İnovasyon ve inovasyon yönetimi kavramları
  • İnovasyon nedir?
  • Değer nedir?
 • İnovasyon yönetiminde uluslararası son gelişmeler
 • ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetim terimler tanımlar
 • İnovasyon ve ar-ge
 • Ar-ge Mevzuatı,
 • OSLO Kılavuzu
 • Frascati kılavuzu
 • İyileştirme –improvement ve inovasyon farkı
 • Devolopment – geliştirme ve İnovasyon farkı
 • Buluş, Yaratıcılık ve İnovasyon farkı
 • ar-ge ve İnovasyon farkı

Süreç İnovasyonu

Eğitmen: Müjgan ÇETİN

 Amaç: Dünyanın Corona sonrası geldiği yeni ortamında, yenilikçi fikirlerle yenilikçi ürün ve hizmetler sunulurken, birinci önceliklerden birisi; süreç inovasyonu yaparak maliyetleri minizimize etmek, etkinliği arttırmak ve teknolojinin ekişi ile yaşamsal sorunlara çözüm üretmektir.

 İçerik: 
İnovasyon kavramları
İnovasyonda yenilikçi yaklaşımlar
Starteji, inovasyon ve müşteriyi anlamak
Arttırımsal-Radikal süreç inovasyonları
Organizasyonel süreçlerin İnovasyonu
Süreçlerde teknoloji etkisi
Süreç analizi teknikleri
Süreç inovasyonu fırsatları ve maliyet-etkinlik-verimlilik
Direkt üretim süreçlerinde fırsatlar
Stok-envanter, çevrim süresi, dönüş hızlarında fırsatlar
Endirekt maliyetlerde ve genel giderlerlerde fırsatlar
Yönetim maliyetlerinde fırsatlar
Süreçlerin yeniden tasarımı

Hizmet İnovasyonu

Eğitmen: Müjgan ÇETİN

 Amaç: Eğitimimizin amacı; hizmet inovasyonu fırsatları, fikir üretme, proje tanımlama, projeleri hayata geçirme süreçlerini katılımcılarla paylaşmaktır.

 İçerik:
İnovasyon kavramları
İnovasyonda yenilikçi yaklaşımlar
Starteji, inovasyon ve Müşteriyi anlamak
Arttırımsal-Radikal inovasyonlar
Sosyal İnovasyon, Organizasyonel İnovasyon ve İşmodeli İnovasyonu
Hizmet Sektörünün özellikleri ve İnovasyon yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Hizmette teknoloji etkisi
Müşteri yolculuğu haritalama
Hizmet inovasyonu fırsatları
Hizmetlerin yeniden tasarımı

İnovasyon Fırsatları ve Riskleri Değerlendirme

Amaç : Kuruluşların inovasyon yönetimi sistemi kurma çalışmalarında hazırlık yapmalarına olanak sağlamaktır.
İçerik : Aşağıdaki içerikte gerçekleşecektir

 • ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetimi Sistemi – Madde 6 ve özellikleri
 • İnovasyon fırsatları analizi – İFRA
 • İnovasyon fırsat değerlendirme
 • Risk analiz ve değerlendirme
 • ISO-31000 Risk analiz ve değerlendirme standartı
 • İnovasyon hedefleri
 • İnovasyon hedeflerini başarabilmek için planlama
 • İnovasyon portföyü yönetimi

İnovasyonu Destekleyen Yapılar – Unsurlar

Amaç : Kuruluşların inovasyon yönetimi sistemi kurma çalışmalarında hazırlık yapmalarına olanak sağlamaktır.
İçerik : Aşağıdaki içerikte gerçekleşecektir

 • ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetimi Sistemi – Madde 7 ve özellikleri
 • Çalışanlar – İnsan yönetimi
 • İnovasyon yetkinlikleri yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Finansal kaynakların yönetimi
 • Altyapının yönetimi
 • Birikim yönetimi(Knowledge management)
 • Doküman yönetimi
 • Farkındalık ve İletişim yönetimi
 • İnovasyon metod ve tekniklerinin yönetimi
 • Startejik iş zekası yönetimi
 • Fikir haklar yönetimi

İnovasyon İşbirliği Yönetimi

Amaç : Kuruluşların inovasyon yönetimi sistemi kurma çalışmalarında hazırlık yapmalarına olanak sağlamaktır.
İçerik : Aşağıdaki içerikte gerçekleşecektir.

 • ISO-56003:2019 İnovasyon yönetimi – işbirliği yönetimi
 • İnovasyon işbirliği çerçevesi
 • İnovasyon işbirliğine girme
 • İnovasyon işbirliğinde  Partner seçimi
 • Paydaş-partner envanteri hazırlanması
 • Paydaş-partner ile uyumlanma
 • Paydaş-partner anlaşmaları
 • Paydaşlar-partnerlar arası ilişkiler
 • İnovasyon projelerinde işbirliği yönetimi
 • Proje ortakları ve işbirliği modelleri
 • Üniversiteler ve ar-ge kuruluşları ile ilişkileri
 • Diğer işbirliği yöntemleri

İnovasyon Yönetimi Kapsamı

Amaç : Kuruluşların inovasyon yönetimi sistemi kurma çalışmalarında hazırlık yapmalarına olanak sağlamaktır.
İçerik : Aşağıdaki içerikte gerçekleşecektir.

 • ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetimi Sistemi – Madde 4 ve özellikleri
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek (SWOT – TWOS) analizi
 • Dış çevreyi anlamak ve değerlendirmek (PESTEL+M) analizi
 • İlgili hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak
 • İnovasyon kültürünü anlamak
 • İnovasyon işbirliği yönetimini anlamak
 • ISO/TS-56004 İnovasyon yönetimi değerleme kapsamı ve maddeleri
 • Değişik İnovasyon yönetimi mevcut durum değerleme yaklaşımları
 • Kuruluşunuz için değerleme yaklaşımı seçimi
 • İnovasyon yönetimi değerleme çalışmalarını yürütme ve çıktıları
 • İnovasyon yönetimi kapsamını tanımlamak

İnovasyon Projeleri Yönetimi

Eğitmen:  Müjgan ÇETİN

Amaç: Rekabet ortamında başarılı inovatif projeler gerçekleştirmek için öncelikle projenin iyi planlaması ve yönetilmesi gereklidir. İnovasyon projeleri ar-ge projelerinden farklıdır. Dolayısı ile İnovasyon projeleri yönetimi teknikleri de farklıdır.

İçerik: 

 • İnovasyonun yaşam döngüsü
 • İnovasyon proje yönetimine giriş
 • Ar-ge projesi ve İnovasyon projesi farkı
 • Proje yönetiminin aşamaları,
 •  İnovasyon projeleri yönetim ilkeleri
 • Program yönetimi – portföy yönetimi
 • Ulusal ve Uluslararası proje hibeleri
 • İnovasyon projeleri jenerasyonu
 • İnovasyon projelerine etki eden etmenler
 • İşbirliği yönetimi ilkeleri
 • İşbirliği ile İnovasyon projesi yapma
 • İnovasyon projeleri yönetim metodolojileri
 • Proje tanımlama
 • Proje kısıtları ve Projede uyulması gereken standartlar
 • Proje planlama ve kontrol teknikleri
 • İş paketleri ve Proje faaliyet analizi ve Faaliyetler arası ilişkiler
 • Projelerde maliyet yönetimi

İnovasyon Süreçleri yönetimi

Eğitmen : Müjgan ÇETİN

Amaç: İnovasyon süreçleri, sadece yenilikçi fikir üretmek için fikir toplamak anlamına gelmez. Yeni pazarlarda var olmak veya mevcut pazarı  büyütmek veya varoluşu sürdürülebilir kılmak isteyen kuruluşların; fikir üretiminden başlayan ve pazarda başarılı olacak inovasyonları yönetebilmesi için; temel inovasyon süreçleri bu eğitimde anlatılacaktır.

 İçerik:

 • İnovasyon terminolojisi
 • İnovasyon yönetimi prensipleri
 • İnovasyon yönetim sistem elemanları
 • İnovasyon süreçlerine etki eden faktörler
 • İnovasyon süreçlerinin diğer süreçlerle ilişkisi
 • İnovasyon başlatıcıları
 • İnovasyon süreçleri
  • Fırsatları belirleme ve tanımlama
  • Potansiyel kavramları yaratma
  • Prototipleme / kavramsal doğrulama
  • Çözümü geliştirme
  • Pazar sürme-yaygınlaştırma
 • İnovasyon portfolyosu
 • İnovasyon projeleri yönetimi
 • İnovasyon süreçleri performansını ölçme ve değerlendirme