17-18 Kasım 2017 EİM (Endüstri İşletme Mühendisliği) Kurultayı

17-18 Kasım 2017 EİM (Endüstri İşletme Mühendisliği) Kurultayı

17-18 Kasım 2017 de Makine Mühendisleri odası’nın İTÜ ile birlikte düzenlediği Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayında  sunacağım EKONOMİNİN DÖNÜŞÜMÜNDE MÜHENDİSLER İÇİN Yeni BİR MESLEK isimli  makalemin özetini aşağıda bulabilirsiniz. Sunumumu dinlemek için lütffen 17-18 Kasım 2017 de http://eimkurultayi.org/ kurultayı kaçırmayın….

Ekonominin Dönüşümünde Mühendisler için Yeni Bir Meslek

İNOVASYON YÖNETİMİ SİSTEMİ

Müjgan ÇETİN-SİSTEM Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti

ÖZET

İnovasyon;  toplumda şaşkınlık uyandıran ve rastlantısal veya bilimsel ar-ge sonucu bir seferlik gerçekleştirilen yenilikçi ürün sunumu olarak algılansa bile; hizmet, süreç, organizasyonel ve sosyal yenilikleri de kapsayacak şekilde ve sistematik olarak tekrarlanabilecek şekilde bir yönetim sistemini  gerektirmektedir. 2014 yılından itibaren, ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) bir çok ülkenin inovasyon uzmanlarının katkı sağladığı teknik çalışma grubunu kurarak, ISO-5050* İnovasyon yönetimi standartı serilerinin yazım çalışmalarını başlatmıştır. Bu yazım çalışmalarında Türkiye’yi temsil ederek böyle önemli bir konuda Türkiye görüşlerinin standarta aktarılması sağlanmaktadır. 2015 yılından bu yana her yıl değişik ülkelerde 2 toplantı gerçekleştirilerek, çalışmalar sürdürülmektedir. En son Nisan 2017 de Madrid-İspanya‘ da gerçekleşen çalışma toplantıları, standart son aşamasına gelmiş ve 135 ülkenin görüşlerini almak için ülke komitelerine gönderilmiştir. 2018 sonu itibari ile standart yayınlanacak olup, inovasyon yönetimi sistemi belgelendirme çalışmaları başlayacaktır. Böylece, kamu, özel, STK v.b her alandaki kuruluşlar inovasyon yönetimi sistemi kurmak için kendilerine bir kılavuz elde etmiş olacaklardır. Bu standartı anlayan ve bu standartın gerektirdiği sistemleri kuran mühendislere ihtiyaç vardır.

İnovasyon yönetimi sistemi standartının yayınlanması ile bir çok alanda potansiyel gelişme fırsatları olacak ve mühendisler için yeni bir kariyer alanı ile yeni bir ekonomik gelir imkanı yaratılacaktır. Bu standartın yayınlanması ile, sektörel bir ivme kazanacaktır. Yeni inovasyon danışmanları, eğitmenleri, denetçileri, baş denetçileri, denetim firmaları v.b gibi sektörde bir büyüme olacaktır. Kuruluşların içerisinde inovasyon bölümleri açılacak, bu bölümlerin yöneticileri, mühendisleri, uzmanları, tekniklerleri olacaktır. Üniversiteler’ de hocalarımız bu standart için ders açacaklardır. Bu bildiride; inovasyon yönetimi standartı ile bütün bu yeni iş olanaklarına ilaveten, bu standartın içeriği ile birlikte hayatımıza girecek diğer yenilikçi işlerde anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler: inovasyon, inovasyon yönetimi, inovasyon yönetimi standartı

Bu gönderiyi paylaş