İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZI’ nın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim…

İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZI’ nın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim…

Bilim Kızı Güncesi 41: Bugün stratejinin öneminden bahsetmek istiyorum.

Dünyada çağdaş yönetimin bir aracı olarak Stratejik Yönetim metodolojisinin tarihi; 19 Yüzyıla, sanayi devrimi çağına uzanmaktadır. Yönetim sistemlerinde bilimsel yaklaşım; Taylor’un 1913 de yayınladığı ‘Bilimsel Yönetim İlkeleri’ kitabıyla başlamaktadır. 1960’larda Drucker’ın “Hedeflerle Yönetim”, 1965’lerde Ansoft’un “Şirket Stratejisi”, 1970’lerde Tom Peters’ın “In Search of Excellence” adlı kitapları ile bilimsel yönetim yaklaşımları hız kazanmıştır.

Strateji, kısa tabiriyle, belirlenen hedeflere ulaşmak için belirli bir bariyeri aşmamızı veya kritik hedeflerimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak şekilde seçtiğimiz yaklaşımlar ve yöntemler bütünüdür. Kısaca seçtiğimiz yoldur.

Stratejik plan ise vizyonumuza uygun gelecek hedeflerimize ulaşabilmek için, kurumsal yetenek ve kapasitemizi değerlendirerek yapacağımız faaliyetlerin tanımlanmasıdır. Kısaca yol haritamızdır.

Not 2: Bilim kızları; siz de bitmoji’lerinizi gönderirseniz, bundan sonraki kitaptan paylaşımlarıma değer katarsınız.

 

Bu gönderiyi paylaş