İNOVASYON ve DEĞER Nedir?

İNOVASYON ve DEĞER Nedir?

inovasyon ve değer nedir?

İNOVASYON NEDİR?

Standart ve standardizasyon olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Standartlar; ürün veya hizmetler için kalite ve güvenlik alt yapısını oluşturmak, üretim süreçlerini iyileştirmek, teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, ticari engelleri kaldırmak, yeni pazarlara ulaşılmasını sağlamak, çevre ile birlikte sağlığı korumak için tüm dünyanın kullandığı ortak dili simgeler. ‘Standartlar; üzerinde uzlaşma sağlanmış;  yetkili bir kurumca onaylanmış; tüm ilgili tarafların katılımıyla geliştirilmiş; ortak ve tekrarlanan kullanımlar için hazırlanmış; uygulaması tercihe dayalı dokümanlardır.’

İnovasyon yönetimi alanında, 2005 yılında başlayan uluslararası referans doküman üretme çalışmaları, 2015 yılı itibariyle Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) nun başlattığı faaliyetler ile hız kazanmıştır. Böylece; 162 ülke ile lisan birliği içerisinde,  İnovasyon yönetimi evrenimizi genişletmek, eşiğimizi belirlemek ve sürdürülebilir İnovasyon yönetim sistemi kurabilmek için standartlar yazmaya başladık. Ülkemizin İnovasyona dayalı kalkınma modelinde, şartları belirleyen ve uygulayan ülke olarak, öncü olması için 2015 yılından bu yana Türkiye Delegesi olarak bu çalışmalara katılarak eş yazarı oldum. 2019 yılından itibaren ülkemizin standartlar organizasyonu TSE tarafından da yayınlanan standartlar aşağıda listelenmiştir.

 • ISO 56000 İnovasyon yönetimi terimler tanımlar,inovasyon yönetiminde kullanılan kelime dağarcığını ve terminolojiyi tanımlar. Aynı zamanda inovasyonun arkasındaki temel ilkeleri de açıklar.
 • ISO 56002 İnovasyon yönetimi kılavuz,KOBİ’ler de dahil tüm kuruluşlarda (kamu, özel, STK) kullanılmak üzere bir inovasyon yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için rehberlik sağlar.
 • ISO 56003 İnovasyon yönetimi İşbirliği yönetimi kılavuz, inovasyonu gerçekleştirmek için harici (dış) paydaşlar ile yapılacak işbirliklerinin yönetilmesi ile ilgili metodolojiler ve stratejiler sunar.
 • ISO / TR 56004 İnovasyon yönetimi değerleme kılavuz, İnovasyon Yönetimi uygulanmasının neden faydalı olduğu, iyi bir İnovasyon Yönetim Değerlemesinden neler bekleyebileceğiniz, bunu nasıl gerçekleştireceğiniz ve değerleme sonuçlarına göre hareket etme konusunda rehberlik sağlar.
 • ISO 56005-İnovasyon yönetimi – Fikri haklar yönetimi standartı: Fikri Mülkiyetin (IP) etkili yönetimi, inovasyon sürecini güçlendiren ve destekleyen en önemli anahtar olduğunu temel alarak, IP yönetimi ile ilgili stratejik ve operasyonel seviyelerde öneriler sunar.

Standartlar niye hayatımızda var, ne işe yarar?’ diye sorarak, standartların önemini benim kelimelerime sıralamak istiyorum.

 • Standartlar şeffaftır. İsteyen herkes alıp okuyabilir. Gizli, saklı değildir. Bu şeffaflık, büyülü bir etki yapar. Güvenlik, kalite, fonksiyonellik, performans gereklerini açıkça ifade eder. Bu şeffaflık hayatınızı kolaylaştırır. Yapmak istediğiniz şeyi, gitmek istediğiniz yolu görünür kılar. Böylece, kaotik dünyada varlığınızı kolaylaştırarak, ne yapacağınızı bilerek ilerlersiniz.
 • Standartlar kararlarınıza meşrutiyet kazandıran, başlamak için iyi bir referans noktalarıdır. Bu nokta, size kaldıraç etkisi yapar. Çok değişkenli, çok oynak, çok muğlak bir ortamda her gün binlerce karar vermek zorunda olanlar için bir hazinedir. Karar almak için güvenilir referanslardır.
 • Standartlar, kritik eşiği tanımlar. Daha iyi, daha güzel, daha farklı, daha yenilikçi olmak istiyorsanız, öncelikle o eşikte olmalısınız. O eşiğe kadar yaptığınız her şey soru işaretine tabidir. Tabi ki, yaptığınız şey, yürüdüğünüz yol size göre en güzelidir, en hayırlısıdır, en başarılısıdır, ama sadece size göre… Standartlar; o eşikten itibaren, sizin müzakereye davet etmenizi sağlar.
 • Standartlar, bütün Dünya’yı lisan birliğinde eşitler… Hangi dilden, hangi ulustan, hangi kıtadan olursak olalım; standartlar ile kullandığımız terimler eşitlenir ve hepimiz aynı kelime ile aynı anlamı ifade etmeye başlarız. Böylece; iletişimlerimiz kolaylaşır, birbirimizi anlarız, anlayınca da ilerlemeye başlarız.
 • Hangi standartı kullandığınız hangi evrende yer aldığınızı gösterir. Başka bir evrenle bütünleşmek istiyor veya o evrende genişlemek istiyorsanız, o evrenin standartlarına uyum sağlamalısınız. Küresel ticarete katılmak istiyorsanız, küresel standartlara uymalısınız. Başka evrenlerle buluşmak, İşbirliği yapmak, bütünleşmek, büyümek, gelişmek, yenileşmek, iyileşmek istiyorsanız önce başka evrenleri tanımalısınız. Standartlar işte size o evrenleri şeffaflaştırır ve tanımanızı sağlar.
 • Standartlar; bulunduğunuz değerin seviyesini ölçen çıtalardır. Bu çıta ile boyunuzu ölçebilir, kendi boyunuza uygun veya sizinle eşit değerde ortaklarla iş yapabilirsiniz. Eşit olmayan değerler üzerinden alışveriş yapılamaz, işbirliği yapılmaz. İnovasyon için işbirliği hatta, iç içelik gereklidir.

Bence İnovasyon…..‘ diye başlayan cümleleri artık duymayacaksınız…. Uluslararası referans dokümanlar eşliğinde sürdürülebilir kurumsal İnovasyon yönetim sisteminizi ISO-56000 İnovasyon Yönetimi standartlar serileri eşliğinde kurabileceksiniz. İşe yarayan size finansal ve sosyal değer üreten, yenilikçi sonuçları sürdürülebilir şekilde sürekli geliştirerek kuruluşunuza ve hayata değer katmanız için inovasyon yönetimine ilişkin İnovasyon standartlarını okuyunuz, kullanınız. İnovasyon çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Bu gönderiyi paylaş