İNOVASYON Becerileri Eğitimlerimiz

İNOVASYON Becerileri Eğitimlerimizi ile;

İnovasyon alanında CHİEF INNOVATION OFFİCER (CInO), İnovasyon Üst Düzey Yöneticisi, İnovayson Müdürü, İnovasyon Uzmanı vb ünvanlarda beceri kazanmak isteyenler için ilk 4 dersimiz ile; öncelikle yaygın olarak kullanılan inovasyon merkezlerinde ihtiyaç duyulan eğitimler planlanmıştır. Böylece, bireyler;  sürdürülebilir inovasyon başarıları için kendi kariyerlerine hazırlık yapmış olacaklardır.Bu dersleri İNOVASYON FIRSATLARI ile almak için TIKLAYINIZ

İNOVASYON PROJELERİ YÖNETİMİ

 Eğitmen:  Müjgan ÇETİN

Amaç: Rekabet ortamında başarılı inovatif projeler gerçekleştirmek için öncelikle projenin iyi planlaması ve yönetilmesi gereklidir. İnovasyon projeleri ar-ge projelerinden farklıdır. Dolayısı ile İnovasyon projeleri yönetimi teknikleri de farklıdır. Katılımcılar; inovasyon projeleri üzerinde proje tanımlama ve planlama, yönetme teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 İçerik: Katılımcılar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaklardır.

 • İnovasyonun yaşam döngüsü
 • İnovasyon proje yönetimine giriş
 • Ar-ge projesi ve İnovasyon projesi farkı
 • Proje yönetiminin aşamaları,
 • İnovasyon projeleri yönetim ilkeleri
 • Program yönetimi – portföy yönetimi
 • Ulusal ve Uluslararası proje hibeleri
  • Proje döngüsü yönetimi
  • Projelerin değerlendirilmesi
 • İnovasyon projeleri jenerasyonu
 • İnovasyon projelerine etki eden etmenler
  • Fikri haklar yönetimi
  • İş zekası, kurumsal birikim yönetimi
  • Proje organizasyonu ve iletişim
 • İşbirliği yönetimi ilkeleri
 • İşbirliği ile İnovasyon projesi yapma
 • İnovasyon projeleri yönetim metodolojileri (Agile-scrum, Stage gate, Diğer metodolojiler
 • Proje tanımlamanın önemi , Amacı ve kapsamı, Hedefleri ve sonuçları
 • Proje kısıtları ve Projede uyulması gereken standartlar
 • Proje planlama ve kontrol teknikleri
 • Iş-zaman çubuk grafiği (Gantt-Chart ve çizelgeleme)
 • İş paketleri ve Proje faaliyet analizi ve Faaliyetler arası ilişkiler
 • Projelerde maliyet yönetimi / bütçe planlama ve kontrol

 

Hizmet İNOVASYONU Eğitimi

Eğitmen: Müjgan ÇETİN

Amaç: Dünyanın Corona sonrası geldiği yeni ortamında, yenilikçi fikirlerle yenilikçi hizmetler sunarken, birinci önceliklerden birisi de hem yeni hizmetlerle yeni pazarlara ulaşmak, hem de mevcut hizmetlerdeki verimlilik ve etkinliği arttırmaktır. Eğitimimizin amacı; hizmet inovasyonu fırsatları, fikir üretme, proje tanımlama, projeleri hayata geçirme süreçlerini katılımcılarla paylaşmaktır.

İçerik: Bu eğitimde katılımcılara aşağıdaki içerikte konular aktarılacaktır.

 • İnovasyon kavramları bilgilendirme
 • İnovasyonda yenilikçi yaklaşımlar
 • Starteji, inovasyon ve Müşteriyi anlamak
 • İş ve İnovasyon stratejisi
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
 • Müşteriyi anlamak ve değerlendirmek
 • Dış dünyayı anlamak ve değerlendirmek
 • Arttırımsal-Radikal inovasyonlar
 • Sosyal İnovasyon, Organizasyonel İnovasyon ve İşmodeli İnovasyonu
 • Hizmet Sektörünün özellikleri ve İnovasyon yaparken dikkat edilmesi gerekenler
 • Ödevlerin verilmesi
 • Hizmette teknoloji etkisi
 • Teknolojik yatırım – ekipman yatırımı
 • sanayi devriminin hizmete etkisi
 • BIG data – Sanal gerçeklik – Nesnelerin internet, Giyilebilir teknolojiler, Enerji Teknolojileri, Ulaşım Teknolojileri
 • Müşteri yolculuğu haritalama
 • Hizmet inovasyonu fırsatları
 • Yenilikçi hizmet
 • Mevcut hizmetin müşteri-faydalanıcıya sunumu
 • Örgütlenme ve yönetim süreçleri
 • Entegrasyon ağı ile
 • Hizmetlerin yeniden tasarımı
 • Fikir yönetimi süreci
 • İnovasyon süreci

 

Süreç İNOVASYONU Eğitimi

Eğitmen: Müjgan ÇETİN

Amaç: Dünyanın Corona sonrası geldiği yeni ortamında, yenilikçi fikirlerle yenilikçi ürün ve hizmetler sunulurken, birinci önceliklerden birisi; süreç inovasyonu yaparak maliyetleri minizimize etmek, etkinliği arttırmak ve teknolojinin ekişi ile yaşamsal sorunlara çözüm üretmektir. Eğitimimizin amacı; süreç inovasyonu fırsatları, fikir üretme, proje tanımlama, projeleri hayata geçirme süreçlerini katılımcılarla paylaşmaktır.

İçerik: Bu eğitimde katılımcılara aşağıdaki içerikte konular aktarılacaktır.

 • İnovasyon kavramları bilgilendirme
 • İnovasyonda yenilikçi yaklaşımlar
 • Starteji, inovasyon ve müşteriyi anlamak
 • İş ve İnovasyon stratejisi
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
 • Müşteriyi anlamak ve değerlendirmek
 • Dış dünyayı anlamak ve değerlendirmek
 • Arttırımsal-Radikal süreç inovasyonları
 • Organizasyonel süreçlerin İnovasyonu
 • Süreçlerde teknoloji etkisi
 • Teknoloji yatırımı
 • sanayi devrimi sonrası 5.sanayi devrimi
 • BIG data – Sanal gerçeklik – Nesnelerin internet, Giyilebilir teknolojiler, Otomasyon ve robotlar
 • Süreç analizi teknikleri (Tekrarlı neden analizi, Sebep sonuç analizi, Süreç analizi, Histogramlar ve Pareto analizi, Görev haritası, Strateji tuvalı – 4 eylem çerçevesi)
 • Süreç inovasyonu fırsatları ve maliyet-etkinlik-verimlilik
 • Direkt üretim süreçlerinde fırsatlar – Stok-envanter, çevrim süresi, dönüş hızlarında fırsatlar – Endirekt maliyetlerde ve genel giderlerlerde fırsatlar – Yönetim maliyetlerinde fırsatlar
 • Süreçlerin yeniden tasarımı
 • Fikir yönetimi süreci
 • İnovasyon süreci,

 

Yenilikçi FİKİR Yönetimi Teknikleri Eğitimi

Eğitmen : Müjgan ÇETİN

Amaç: Yenilikçi fikirlerin üretimini sağlayacak teknikler ve bu fikirlerin inovasyon yönetimine aktarılmasını sağlayacak yapıları paylaşmaktır.  Bu eğitimde problemleri çözmek için, yenilikçi fikirlerin üretiminde ve değerlendirmesinde kullanabileceğiniz teknik ve metodlara ilişkin yöntem ve süreçler paylaşılacaktır.

 İçerik: Bu eğitimde katılımcılara aşağıdaki içerikte konular aktarılacaktır.

 • İnovasyon terimler ve tanımlar
 • Fikir yönetim sistemi
 • İnovasyonda yeni yaklaşımlar (Kitlesel fonlama, Co-innovation, açık inovasyon)
 • Fırsatların Analiz aşaması teknik ve metodlar
  • Mevcut teknikler
  • Yenilikçi teknikler
 • Yenilikçi Fikirlerin üretmesi için teknik ve metodlar
  • Mevcut teknikler
  • Yenilikçi teknikler
 • Proje fikirlerini değerlendirme çalışması ve değerlendirme teknikleri
  • Genel değerlendirme
  • Detay değerlendirme
  • Ekonomik değerlendirme