ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi Standartı

ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi Standartı

Amaç: Müşteri şikayetlerinin yönetiminde uyulacak planlama, tasarım, gerçekleştirme, bakım, iyileştirme süreçlerine kılavuzluk etmek, müşteri memnuniyetini sağlayarak müşteri odaklı yönetimi sağlamak bu standartın amacı olup, bu eğitimde standartın gerekleri anlatılacaktır.

 

Katılımcıların Kazanımları:

  • Hizmet sunum sürecini anlamak,
  • Hizmet sunumunda problem, çağrı, hizmet yönetimleri ve ilişki, tedarikçi yönetimi aşamalarında standartın gereklerini öğrenmek
  • Hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için kapasite yönetimi ve hizmet sürekliliği yönetimini öğrenmek
  • Hizmeti raporlamanın önemini öğrenmek

 

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

  • Standardın gelişimi ve genel giriş
  • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
  • Standartın müşteri memnuniyetine yaklaşımı
  • Standart maddelerinin açıklanması
  • Şikayet yönetimi süreci
  • Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

 

Katılımcı Profili: Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar

Bu gönderiyi paylaş