AB YOLUNDA KOBİ’ler

AB YOLUNDA KOBİ’ler

Makale – Beysad, 2005, Müjgan ÇETİN

AB yolunda süreç ilerledikçe, değişik kuruluşlar müzakere öncesi etkileri değerlendirme konusunda analiz toplantıları, çalışmalar yapıyorlar. Hepsinde ortak olarak karşımıza çıkan temel konu ‘ MÜZAKERE SÜRECİ KOBİ leri ZORLAYACAK’

İşim gereği değişik sivil toplum kuruluşları ve işletmeler ile yıllardır sürekli görüşme ve çalışmalar içerisindeyim.  Gördüğüm gerçekler de beni daha da vahim bir tespite götürüyor. ‘AB YOLUNDA birçok KOBİ KAPANACAK ya da EL DEĞİŞTİRECEK bir kısmı da ZORLANARAK ayakta kalacak’

Ekonomimizde faaliyet gösteren ve işletmelerin  %99 unu oluşturan KOBİ leri ben 3 e ayırıyorum. Esnaflar, Tüccarlar ve Sanayiciler olarak. Bu gruplandırmayı KOBİ lerin davranış şekillerinden dolayı yapıyorum ve gördüğüm anlayış ve yaklaşıma gore aşağıda gerekçelerimi açıklıyorum. Bu davranışı seçmelerinde girişimcinin bireysel yaklaşımı yanında ülkemizin ekonomik altyapısının da büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.   

Esnaflar;

Küçük olsun benim olsun

Günümü kurtarmalıyım

Yetiştirdiğim her eleman benim rakibim olur

Komşum, arkadaşım ne yapıyorsa iyidir, once o yapsın göreyim iyi olursa ben de ondan sonra yaparım

Tüccarlar;

Para kazandığım sürece kiminle işbirliği yaptığımın bir önemi yok

Acaba para haraketinden mi, yoksa stok hareketinden mi kazanacağım? Euro-dolar ne oldu, ne olacak? Parayı nereye bağlasam?

İşletme elindeki ile yetinsin ve benden birşey istemesin (PARA isteme benden BUZ gibi soğurum senden)

Sanayiciler;

Hedeflerime uygun şekilde uzun vadeli işbirliği yapıyorum

Mevcut müşterileri elimde tutmak ve yeni müşteriler kazanmak için yeni neler yapmalıyım?

Çalışanlarımı yetiştirmeliyim ki işlerini hakkı ile yapsınlar ve üzerimden yük alsınlar

Hangi yeni düzenlemeler beni nasıl etkileyecek?

Uzman olduğum konularda marka olmalıyım, bütün dünyaya satış yapmalıyım

Bütün bu anlayış ve yaklaşımdan yola çıkarak esnaf tipi davranış gösteren KOBİ lerin kapanacağını, Tüccar tipi davranış gösteren KOBİ lerin el değiştireceğini ve Sanayici tipi davranış gösteren KOBİ lerin ise zorlanarak varlıklarını sürdüreceğini düşünüyorum. Beni bu düşünceye sevk eden gelişmeler ise;

Yasal mevzuat değişimleri

İŞ Kanunu ve İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatında 2004 de gerçekleştirilen değişiklikler

Çevre mevzuatında 2004 de başlayan ve devam eden değişiklikler

Gıda mevzuatında 2004 de başlayan ve devam eden değişiklikler

Standartlar ve işaretlerlendirme (CE, v.b) konulardaki değişiklikler

Mali mevzuatta ve yapılanmada yapılacak değişiklikler

Yetişmiş insan kaynağı ve yönetim sistemi

  Değişen mevzuata uyum sağlayacak yeterli bilgi ve donanımda yetişmiş insan kaynağı mevcut değil

Uluslararası işbirliği ve tahkim konularından anlayan ender sayıda uzman mevcut

Yönetim sistemleri günü ve sıcak parayı yönetmeye uygun

Şirket birleşmeleri

Ülkemizde son günlerde yaşanan satınalmalar, birleşmeler

Yabancı yatırımcıların ilgi alanları ve alımları

Yenilikçilik ve AR-GE

AB inde AR-GE ye ayrılan pay %15 iken, bizde binde 6, 2010 için ise bu hedef sadece binde 8

Finans sisteminin yenilikçiliği ve projeyi ve fikri destekleme konusunda henüz isteksiz

Teknolojik altyapı

Yatırımların çoğu ikinci el ekipmana yapılmaya devam ediyor

Mevcut teknolojik altyapı amortisman sürecini tamamlamış

Bilgi teknolojisi ve bilgiye erişme ve kullanma konusunda henüz bilgisayar okur-yazarı durumundayız

Bütün bu göstergeler, bütün çabalara rağmen önümüzdeki yıllarda KOBİ leri ne yazık ki büyük acıların beklediğini gösteriyor.  Her ne kadar esnaf, tüccar ve sanayici olarak girişimcilerimizi gruplasam da, bütün iş sahiplerini güncel gelişmeleri izleyerek, geleceklerini kendilerine ve ülkemize yakışır şekilde şekillendirmek için once öğrenmeye, sonra çalışmaya davet ediyorum.

Bu gönderiyi paylaş