ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler Tanımlar Standartı Eğitimi

ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler Tanımlar Standartı Eğitimi

ISO-56000:2020 İnovasyon Terimler Tanımlar
ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler Tanımlar Standartı eğitimimizde uluslararası referanslar eşliğinde inovasyon kelimesinin iyileştirme, geliştirme, ar-ge v.b terimlerden farkını öğreneceksiniz.

ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler Tanımlar Standartı Eğitimimiz yayında.ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler Eğitiminde  neler öğreneceksiniz;

Kurumsal İnovasyon Yönetim Sistemi kurmadan önce; İnovasyon yönetimi prensipleriyle, İnovasyon terim ve tanımlarını uluslararası standartlara uygun şekilde belirlemeleri için bu eğitim hazırlanmıştır. Yıllardır iyileştirme, geliştirme, ar-ge ve İnovasyon projeleri hayata geçiren kuruluşların; fikir veya öneri sistemlerine gelen fikir ve önerilerini doğru biçimde ayırarak, İnovasyon süreçlerini ve projelerini kendine özgü dinamik yapı ile yönetmeleri önemlidir. İnovasyon terimlerinin doğru tanımlanması ve kuruluş içerisinde terminloji bütünlüğü sağlanması örgütlenme ve ödüllendirme mekanizmalarının doğru yapılandırılması için de gereklidir.

Bu eğitimde; İnovasyon terimlerinin iyileştirme, geliştirme, ar-ge, kaizen, buluş, yaratıcılık v.b farkını öğrenecek, böylece İnovasyon yönetim sistemi, süreçleri ve organizasyonunuzu doğru kurabileceksiniz.

Kurumsal inovasyon yönetimi kurmak veya açık inovasyon merkezi kurarak iç ve dış paydaşların yenilikçi fikirlerini toplamak istiyor iseniz, öncelikle gelen fikrin iyileştirme, geliştirme veya inovasyon projeniz için uygun olup olmadığını belirlemeniz gerekmektedir. Bütün bu farklı fikirlerin projelere dönüştürülmesi ve yönetilmesi farklıdır. İyileştirme projelerinizi KAİZEN metodları ile, geliştirme projelerinizi AR-GE mevzuatına uygun proje yönetimi prosedürünüze göre yönetebilir iken, inovasyon projeleriniz için yenilikçi yöntemlere ve çok disiplinli bir ekibe ihtiyacınız olmaktadır.

Eğitmen : Müjgan ÇETİN

ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler Eğitimi Amaç:

ISO-TC/279 İnovasyon Yönetimi Çalışma Grupları Türkiye delegesi olarak  yazımına katkıda bulunduğumuz, ISO-56000 İnovasyon Yönetimi Sistemi terimler-tanımlar standartının içeriği anlatılacaktır. Programımızın amacı; inovasyon terimi alanında yaşanan kafa karışıklığını çözmektir. Kuruluşlarda; inovasyon terimi; iyileştirme, geliştirme, buluş, ar-ge, ür-ge v.b terimler ile karıştırılmaktadır. Ayrıca; inovasyon sadece ürün yeniliği olarak algılanmaktadır. Bu terminolojiye, uluslararası OSLO, ISO kılavuz ve standartları yanında, ulusal mevzuat dokümanları ile de açıklık kazandırılacaktır.

ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler Eğitimi İçeriği:

 • İnovasyon Yönetimi Standartı hazırlama çalışmaları
 • Çalışma grupları ile yapılan çalışmalar ve Diğer ulusların çalışmaları
 • ISO-56002, ISO-56003 ve ISO56004 standartlar serilerinin tanıtımı
 • Devam eden standartlar(56005-Fikri haklar, 56007-Fikir yönetimi, 56008-KPI) çalışmaları
 • Mevzuat, OSLO Kılavuzu ve diğer dokümanlarda tanımlar
 • ISO/DIS 56000 İnovasyon Yönetimi – Tanımlar terimler
  • Başlıca kavramlar ve tanımlar
   • İyileştirme –improvement ve inovasyon
   • Devolopment – geliştirme ve inovasyon
   • Buluş ve İnovasyon
   • Yaratıcılık ve İnovasyon
   • Ar-ge ve İnovasyon
   • İnovasyon yönetimi ve İnovasyon yönetim sistemi ve ilişkili diğer terimler
   • Başlıca inovovasyon yönetim sistem elemanları
  • İnovasyon çeşitleri ve dozu
   • Ürün inovasyonu
   • Süreç inovasyonu
   • Hizmet inovasyonu
   • Diğer inovasyon çeşitleri (pazarlama, organizasyon vb)
   • Arttırımsal / radikal inovasyon
  • İnovasyon yönetim sistemi prensipleri
  • Standarizasyon piramidi ve standartın yapısı ve HLS (High Level Structure)

Bu gönderiyi paylaş