Horizon 2020 proje koordinatörüolacak kuruluşlar için destekler açıklandı

Horizon 2020 proje koordinatörüolacak kuruluşlar için destekler açıklandı

Horizon 2020 (UFUK 2020/ U2020) Programı’na Türkiye’den koordinatör adaylarının başvurularını ve sunulan proje kalitesini artırmayı amaçlayan H2020 (U2020) Koordinatörlüğü Destekleme Programı başvuruya açılmıştır. TUBITAK sayfası

Koordinatör adayları Koordinatörlüğü Destekleme Programı kapsamında aşağıdaki desteklerden faydalanabileceklerdir:

  1. Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği,
  2. Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği,
  3. Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği,
  4. Proje Yazdırma Hizmeti Desteği,
  5. Proje Ön Değerlendirme Hizmeti Desteği.

1 Ağustos 2015 tarihi itibariyle H2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’na yapılacak başvuruların, başvuru yapılması planlanan H2020 Çağrısı’na ilişkin resmi duyuru yayınlandıktan sonra ve Çağrı resmi kapanış tarihine en fazla 2 ay süre kalıncaya kadar yapılması gerekmektedir.  (SME Instrument ve Fast Track to Innovation çağrılarında kapanış tarihi olarak ara kesim tarihi (Cut-off date) baz alınacaktır.)

Program sürekli olarak başvuruya açık olacaktır. Desteklerin verilmesine ilişkin kararın alınmasında TÜBİTAK Başkanlığı yetkilidir. Destek Kapsamına Yeni KOBİ Aracı (New SME Instrument) ile EUROSTARS projeleri de dahildir.

Programın 2015 yılı için geçerli limitler aşağıda sunulmaktadır:

H2020 KOORDİNATÖRLÜĞÜ DESTEKLEME ÜST LİMİTLERİ MAX DESTEK TUTARI
1. Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği kapsamında verilecek destek (seyahat başına) 1.500 Euro
2. Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Organizasyon Desteği kapsamında verilecek destek (organizasyon başına) 25.000 TL (yurtiçi)/Organizasyon
30.000 TL (yurtdışı)/Organizasyon
4. Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği (Eğitim bedeli ve eğitime katılım için verilecek seyahat desteği birlikte) 9.000 Euro (toplam)
3. Proje Ön-Değerlendirme Desteği
3.1. Uzman Kişi Yurtiçi: 6.000 TL
Yurtdışı: 4.000 Euro
3.2. Uzman Kuruluş 8.000 Euro
5. Proje Yazdırma Desteği kapsamında verilecek destek
5.1. Uzman Kişi Yurtiçi: 10.000 TL
Yurtdışı: 10.000 Euro
5.2. Uzman Kuruluş 15.000 Euro

Bu gönderiyi paylaş