İnovasyon Başlatıcıları ve İnovasyon Süreçleri

İnovasyon Başlatıcıları ve İnovasyon Süreçleri

Bir önceki yazımda ‘#FikirYönetim sistemi kurmak, #İNOVASYON’u yönetmek demek değildir. #İnovasyonSüreçleri mizin başlatıcılarından biridir.’ Demiştim. Parlak bir fikir dışında inovasyon süreçlerimizi başka neler başlatır?

  • Başka amaçla yapılmış bir etkinlik-faaliyet de yepyeni bir inovasyon sürecini tetikleyebilir. Bu faaliyetler bazen inovasyon, bazen inovasyonu hedeflemeyen süreçlerin sonucu da ortaya çıkabilir. Ülkemin inovasyon liderleri, inovasyon süreçlerini tetikleyen çok sayıda faaliyet ve etkinlikler yapıyorlar. Tedarikçi toplantıları, bayi toplantıları, müşteri etkinlikleri v.b isimlerle veya amaçlarla da yapılmış olsa çok önemli sonuçlar üreten etkinlikler bunlar… Özellikle; bir sorunu çözmek veya bir teknolojik alana yönelik ilgili tüm paydaşların ve aktörlerin yer aldığı çalıştaylar-etkinlikler inovasyon başlatıcılarında önemli bir yer alıyor. Ben bu etkinliklere ‘Değer şebekeleri panelleri Gerçek bir inovasyon başlatıcısı olan bu paneller, ‘ İnovasyon için işbirliği, çeşitlilik ve empati şart’ prensipleri karşılıyor…  Bu etkinlikler sonucunda, çok sayıda ar-ge projesi, inovasyon projesi, kaizen projesi başlayabiliyor. Böyle bir etkinlik ile başlayan inovasyon projeniz veya programınızın süreci eminim ki diğer başlatıcıların tetiklediği sürecinize göre farklıdır.
  • Bir kişi (Patron, CEO, dış tüketici, kullanıcı, öğrenci v.b) veya birim (Ar-Ge Merkezi, 6Sigma Bölümü, İnovasyon Müdürlüğü v.b) inovasyon süreçlerimizi başlatabilir. Başlatan kişinin veya birimin kimliğine göre, sonraki süreç adımlarının nasıl değişebileceğini hayal ettiğinizi düşünüyorum. Patron veya CEO’ nun talimatı ile ekip kurulup çalışmalar başlatılır iken, müşteri şikayetinin inovasyon sürecine dönüşmesi ile, açık inovasyon yarışmamızda birinci olan öğrenicinin başlatacağı süreçler tamamen birbirinden farklıdır.
  • Ortaklıklar, ittifaklar, birleşmeler, satın almalar, şirket elden çıkarmalar, kısmi yatırımlar ciddi inovasyon süreç başlatıcısıdır. Ticari kimlikteki önemli değişikliklere sebep olan birleşme ve ayrılmalar; kuruluşun inovasyon ve teknolojik yetkinliğinde önemli değişikliklere sebebiyet verir. Daha önce yapamadığımız şeyleri yapabilir oluruz veya yapabildiklerimizi artık yapamayız. Her iki durumda da inovasyon süreçlerimiz önemli şekilde tetiklenir ve süreçlerde farklı akışlar yaşanır.
  • Ortak girişimler, ekosistemler ve diğer kümeler ciddi birer #inovasyonBaşlatıcısı dır. İçerisinde yer aldığımız her bir küme veya ağ bize yeni olanaklar sunar. Bu olanaklar, yeni işbirliklerinin ve inovasyon programlarımızın başlatıcısı olarak rol oynar. Böylece, bu küme ile başlayan inovasyon sürecimizde; ar-ge bölümümüz yerine ilişki yönetimi bölümümüz veya pazarlama bölümümüz rol oynayarak süreci sürdürür.
  • Bir önceki inovasyon projesinin sonuçları yeni bir sürecin başlatıcı olabilir. Hepimizin bildiği gibi, yenilikçi bir ürün veya hizmetimiz bize yepyeni bir sektörün kapısını açabilir. Böylece başarı ile hayata geçirdiğimiz yenilikçi ürünümüz sayesinde bir ürün gamına ulaşacağımız bir dizi inovasyon projesi başlayabilecektir.
  • Tamamen veya kısmen dış kaynaklı hibe çağrıları iyi birer inovasyon başlatıcılarıdır. Ulusal (TUBİTAK, Bakanlık, KOSGEB v.b) ve Uluslararası (HORİZON2020, İkili işbirlikleri, Büyükelçilikler v.b) çağrılar genellikle, ulusal veya küresel bir sorunun çözümüne yöneliktir. Ayrıca bu çağrılar uzun dönemli vizyona yönelik yetkinlikler kazanmamızı sağlar. Tabiki; bu çağrılara proje hazırlamak için bir dizi ilişkisel, teknik ve dokümanter çalışma yapmamız gereklidir. Fikir yönetim sisteminden gelen fikirlerin değerlendirme sürecinden geçmek yerine, başka bir değerlendirme sürecinden geçer.

 

#İnovasyonBaşlatıcıları çok değerlidir. Bu başlatıcıları derin düşünme ile tanımlamalı ve gerekli adım ve esnekliğini sağlamalısınız.

Bir sonraki hafta #İnovasyonSüreç adımlarımızı anlatmaya devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin….

Müjgan ÇETİN /İstanbul, Mart 2020

Not: Lütfen fikri haklara saygı duyarak, alıntı yaparken referans veriniz.

Bu gönderiyi paylaş