İnovasyon ve Ar-Ge Projelerinde Devlet Destekleri

İnovasyon ve Ar-Ge Projelerinde Devlet Destekleri

Kuruluşlar rekabet edebilmek ve sürdürülebilir gelişme için yatırım, iyileştirme, AR-GE ve Inovasyon projelerini gerçekleştirirler. Projeler yapısı gereği risk içerirler ve verilen ulusal ve uluslararası hibe ile gerçekleştirilmesi tercih edilir. Bu programdaki amacımız; hibeler ile gelişim projeleri önerebilmek için gerekli bilgileri katılımcılara aktarmaktır.

Katılımcıların Kazanımları:·         TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, SANAYİ Bakanlığı, Kalkınma Ajansı desteklerini öğrenmek

·         Avrupa Birliği desteklerini öğrenmek

·         Desteklerden faydalanacak şekilde proje önerme süreci hakkında bilgi sahibi olmak

·         Proje seçme ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi sahibi olmak

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki başlıklarda bilgiler verilecektir.

·         Ulusal ve Uluslaraarası proje destekleri hakkında bilgilendirme

o    Kalkınma ajansları destekleri

o    TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri

o    TTGV kredileri

o    AB 7 destekleri

o    Sanayi Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı destekleri

·         Proje öneri dokümanı hakkında bilgilendirme

o    Projenin içeriği

o    İlgililik ve öncelikler

o    Mali kapasite ve işletme kapasitesi

o    Proje planı ve proje faaliyetleri

o    Projenin ekonomik yarara gönüşebilirliği ve sürdürülebilirlik

o    Proje bütçesi ve mali etkinlik

o    Proje ortakları

o    Fikri mülki haklar

o    Proje konsorsiyumu ve sözleşmeler

·         Proje öneri ve değerlendirme süreci

o    Proje önerisi hazırlama ve sunma

o    Değerlendirme kriterleri ve hakemler

o    Sözleşme ve proje başlatma

o    Proje izleme ve sonuçlandırma

Katılımcı Profili: Kuruluşların yatırım, iyileştirme, inovasyon, Ar-GE projelerinde görev alan yöneticiler ve proje ekipleri

Bu gönderiyi paylaş