Ar-ge Projeleri Yönetimi

Ar-ge Projeleri Yönetimi

Amaç: Ulusal refahın ve gelişmişliğin göstergesi olan AR-GE çalışmaları desteklemek amacı ile ulusal ve uluslar arası destekler kapsamında proje önerme, seçme ve değerlendirme yöntemlerinin paylaşımı amaçlanmıştır. TUBİTAK, TTGV, KOSGEB ve Horizon 2020 desteklerine uygun uygun şekilde AR-GE projeleri projelerinin hazırlanması ve önerilmesi, projelerin yönetimi aşamalarında zaman yönetimi (CPM ve Gantt-şeması teknikleri), maliyet yönetimi, iletişim ve risk yönetimi konularına yönelik teknikler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

 • Katılımcıları bilgilendirme
 • Proje teklifi hazırlama
 • Proje değerlendirme
 • Proje yönetimi
 • AR-GE Projeleri desteklerine yönelik sunumlar
 • KOSGEB destekleri
 • TUBİTAK destekleri
 • TTGV Destekleri
 • AB 6. Çerçeve destekleri
 • Proje yönetimi teknikleri
  • AR-GE Projelerine yönelik atölye çalışmaları
 • Proje önerisi hazırlama çalışması
 • Proje değerlendirme çalışması
 • Proje zaman planlama çalışması
 • Proje bütçesi hazırlama çalışması
  • Grup sunuşları

Katılımcı Profili: AR-GE Projelerine yönelik desteklerden faydalanarak proje teklifi hazırlayacak kurum ve kuruluşta çalışan kişiler

Bu gönderiyi paylaş