ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerji verimliliği çağımızın önemli konularından biridir. ıSo-50001 Enerji Yönetim sistemi enerji verimliliğini esas almış bir yönetim standartdır. Bu eğitimde standatın gerekleri anlatılacaktır.

Katılımcıların Kazanımları:

 • Enerji Yönetim Sistemi’nin faydalarını açıklayabilmek,
 • Enerji yönetim sisteminin kapsam ve şartlarının anlaşılması,
 • Enerji yönetim sistemi standardı gerekliliklerini anlatabilmek,
 • EnYS’ni diğer yönetim sistemleri ile entegre edebilmek;

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

 • Standardın gelişimi ve genel giriş
 • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
 • Standart maddelerinin açıklanması
 • Temel enerji performans kriterlerini tanımlayarak geliştirebilmek;
 • ISO 50001 EnYS’ni uygulayabilmek için planlama yapabilmek
 • Enerji performansını arttırmak için, iç değerlendirme, ölçme ve dokümantasyon sistemini kurabilmek.
 • Enerji Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

Katılımcı Profili: Enerji yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar

Bu gönderiyi paylaş