14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve Ödülümüz

14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve Ödülümüz

DÜNYA STANDARTLAR GÜNÜ ÖDÜLÜ

Her yıl 14 Ekim de Dünya Standart Günü, standartlaşmanın önemini ve küresel ekonomideki yerini düşünmemiz ve daha iyi anlayabilmemiz için kutlanıyor. Dünya çapında binlerce uzmanın iş birliği ederek hazırladığı Uluslararası Standartlar’ı ortaya koyan çalışmalara saygı için, bu yıl 14 Ekim 2021’de MTC139 İnovasyon Yönetimi Ayna Komite başkanı olarak İnovasyon yönetimi standartlarına katkılarımız nedeni ile TC. Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve TSE tarafından ödül bana verildi. Çok onur duydum.

Standart ve standardizasyon olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Standartlar; ürün veya hizmetler için kalite ve güvenlik alt yapısını oluşturmak, üretim süreçlerini iyileştirmek, teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, ticari engelleri kaldırmak, yeni pazarlara ulaşılmasını sağlamak, çevre ile birlikte sağlığı korumak için tüm dünyanın kullandığı ortak dili simgeler. ‘Standartlar; üzerinde uzlaşma sağlanmış;  yetkili bir kurumca onaylanmış; tüm ilgili tarafların katılımıyla geliştirilmiş; ortak ve tekrarlanan kullanımlar için hazırlanmış; uygulaması tercihe dayalı dokümanlardır.’

İnovasyon yönetimi alanında, 2005 yılında başlayan uluslararası referans doküman üretme çalışmaları, 2015 yılı itibariyle Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) nun başlattığı faaliyetler ile hız kazanmıştır. Böylece; 162 ülke ile lisan birliği içerisinde,  İnovasyon yönetimi evrenimizi genişletmek, eşiğimizi belirlemek ve sürdürülebilir İnovasyon yönetim sistemi kurabilmek için standartlar yazmaya başladık. Ülkemizin İnovasyona dayalı kalkınma modelinde, şartları belirleyen ve uygulayan ülke olarak, öncü olması için 2015 yılından bu yana Türkiye Delegesi olarak bu çalışmalara katılarak eş yazarı oldum. 2019 yılından itibaren ülkemizin standartlar organizasyonu TSE tarafından da yayınlanan standartlar aşağıda listelenmiştir.

 • ISO 56000 İnovasyon yönetimi terimler tanımlar,inovasyon yönetiminde kullanılan kelime dağarcığını ve terminolojiyi tanımlar. Aynı zamanda inovasyonun arkasındaki temel ilkeleri de açıklar.
 • ISO 56002 İnovasyon yönetimi kılavuz,KOBİ’ler de dahil tüm kuruluşlarda (kamu, özel, STK) kullanılmak üzere bir inovasyon yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için rehberlik sağlar.
 • ISO 56003 İnovasyon yönetimi İşbirliği yönetimi kılavuz, inovasyonu gerçekleştirmek için harici (dış) paydaşlar ile yapılacak işbirliklerinin yönetilmesi ile ilgili metodolojiler ve stratejiler sunar.
 • ISO / TR 56004 İnovasyon yönetimi değerleme kılavuz, İnovasyon Yönetimi uygulanmasının neden faydalı olduğu, iyi bir İnovasyon Yönetim Değerlemesinden neler bekleyebileceğiniz, bunu nasıl gerçekleştireceğiniz ve değerleme sonuçlarına göre hareket etme konusunda rehberlik sağlar.
 • ISO 56005-İnovasyon yönetimi – Fikri haklar yönetimi standartı: Fikri Mülkiyetin (IP) etkili yönetimi, inovasyon sürecini güçlendiren ve destekleyen en önemli anahtar olduğunu temel alarak, IP yönetimi ile ilgili stratejik ve operasyonel seviyelerde öneriler sunar.

MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite olarak, uluslararası uzmanlarla birlikte çalışmaya devam ederek, inovasyon yönetimi alanında aşağıdaki standartların da yazımına katılmaya devam ediyoruz. Aşağıdaki standartlar önümüzdeki yıllarda yayınlanarak devreye girecektir.

 • ISO 56001 İnovasyon yönetim Sistemi – şartlar,Kamu, özel, STK tüm kuruluşlarda kullanılmak üzere bir inovasyon yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi için şartları tanımlar.
 • ISO 56006-İnovasyon yönetimi – Stratejik iş zekası yönetimi standartı: Organizasyon içindeki vizyon, misyon ve inovasyon faaliyetlerini etkileyen kararlara destek olmak amacı ile Stratejik iş istihbaratının nasıl uygulanacağı konusunda, üst yönetime ve süreç liderlerine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.
 • ISO 56007, İnovasyon fikirleri yönetim sistemi standartı: Bir organizasyonun hayatta kalabilmesi ve büyümesi için yeni fikirlerin üretilmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu standart, fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve projelendirilmesi ile ilgili yönergeler sağlamaktadır.
 • ISO 56008, İnovasyon yönetimi metod ve teknikler standartı: Bir organizasyondaki inovasyon operasyonlarını etkili bir şekilde yönetmek için gerekli ölçümlerin tanımlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve daha çok iyileştirilmesi için rehberlik edecektir.

Standartlar niye hayatımızda var, ne işe yarar?’ diye sorarak, standartların önemini benim kelimelerime sıralamak istiyorum.

 • Standartlar şeffaftır. İsteyen herkes alıp okuyabilir. Gizli, saklı değildir. Bu şeffaflık, büyülü bir etki yapar. Güvenlik, kalite, fonksiyonellik, performans gereklerini açıkça ifade eder. Bu şeffaflık hayatınızı kolaylaştırır. Yapmak istediğiniz şeyi, gitmek istediğiniz yolu görünür kılar. Böylece, kaotik dünyada varlığınızı kolaylaştırarak, ne yapacağınızı bilerek ilerlersiniz.
 • Standartlar kararlarınıza meşrutiyet kazandıran, başlamak için iyi bir referans noktalarıdır. Bu nokta, size kaldıraç etkisi yapar. Çok değişkenli, çok oynak, çok muğlak bir ortamda her gün binlerce karar vermek zorunda olanlar için bir hazinedir. Karar almak için güvenilir referanslardır.
 • Standartlar, kritik eşiği tanımlar. Daha iyi, daha güzel, daha farklı, daha yenilikçi olmak istiyorsanız, öncelikle o eşikte olmalısınız. O eşiğe kadar yaptığınız her şey soru işaretine tabidir. Tabi ki, yaptığınız şey, yürüdüğünüz yol size göre en güzelidir, en hayırlısıdır, en başarılısıdır, ama sadece size göre… Standartlar; o eşikten itibaren, sizin müzakereye davet etmenizi sağlar.
 • Standartlar, bütün Dünya’yı lisan birliğinde eşitler… Hangi dilden, hangi ulustan, hangi kıtadan olursak olalım; standartlar ile kullandığımız terimler eşitlenir ve hepimiz aynı kelime ile aynı anlamı ifade etmeye başlarız. Böylece; iletişimlerimiz kolaylaşır, birbirimizi anlarız, anlayınca da ilerlemeye başlarız.
 • Hangi standartı kullandığınız hangi evrende yer aldığınızı gösterir. Başka bir evrenle bütünleşmek istiyor veya o evrende genişlemek istiyorsanız, o evrenin standartlarına uyum sağlamalısınız. Küresel ticarete katılmak istiyorsanız, küresel standartlara uymalısınız. Başka evrenlerle buluşmak, İşbirliği yapmak, bütünleşmek, büyümek, gelişmek, yenileşmek, iyileşmek istiyorsanız önce başka evrenleri tanımalısınız. Standartlar işte size o evrenleri şeffaflaştırır ve tanımanızı sağlar.
 • Standartlar; bulunduğunuz değerin seviyesini ölçen çıtalardır. Bu çıta ile boyunuzu ölçebilir, kendi boyunuza uygun veya sizinle eşit değerde ortaklarla iş yapabilirsiniz. Eşit olmayan değerler üzerinden alışveriş yapılamaz, işbirliği yapılmaz. İnovasyon için işbirliği hatta, iç içelik gereklidir.

Bence İnovasyon…..‘ diye başlayan cümleleri artık duymayacaksınız…. Uluslararası referans dokümanlar eşliğinde sürdürülebilir kurumsal İnovasyon yönetim sisteminizi ISO-56000 İnovasyon Yönetimi standartlar serileri eşliğinde kurabileceksiniz. İşe yarayan size finansal ve sosyal değer üreten, yenilikçi sonuçları sürdürülebilir şekilde sürekli geliştirerek kuruluşunuza ve hayata değer katmanız için inovasyon yönetimine ilişkin İnovasyon standartlarını okuyunuz, kullanınız. İnovasyon çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Bu gönderiyi paylaş