Başarılı Yenilikçi Proje Yönetimi

Başarılı Yenilikçi Proje Yönetimi

Projeler bütün yönleri ile tanımlanmadığı ve taraflar tarafından onaylanmadığı için başarısız olmaktadır. Rekabet ortamında başarılı projeler gerçekleştirmek ilerlemenin temelidir. Katılımcılar; proje önerisi hazırlarken dikkat edecekleri aşağıdaki konular hakkında bilgilendirileceklerdir.
• Proje Amacı, hedefleri ve kapsamının tanımlanması
• Proje müşterisi ve paydaşlarının belirlenmesi
• Projede kısıtları ve uyulması gereken standartların belirlenmesi
• Proje faaliyet planı ve zaman planı hazırlama tekniklerinin öğrenilmesi
• Proje risklerinin değerlendirilmesi

Katılımcıların Kazanımları:·         Başarısı ölçülebilir projeler tanımlamak

·         Proje yönetiminde gerekli olan konuları belirlemek

·         Proje faaliyetlerini analiz etmek

·         Proje zaman planlama tekniklerini öğrenmek

Yöntem: Aşağıdaki şekilde gruplar çalışacaklardır.

·         Proje Tanımlama Dokümanı hakkında bilgilendirme

·         Proje zaman planlama teknikleri hakkında bilgilendirme

·         Proje faaliyetleri analizi hakkında çalışma

·         Proje planlaması (CPM ve Gantt-Chart) çalışması

·         Proje önerisi çalışması

Şeklinde gerçekleşecektir.

Katılımcı Profili: Kuruluşların  İnovasyon, Ar-GE projelerinde görev alan yöneticiler ve proje ekipleri

Bu gönderiyi paylaş