Edirne ve Kırklareli nin Bulgaristan ile çevre ve sürüdürelebilir turizm çağrısı

Edirne ve Kırklareli nin Bulgaristan ile çevre ve sürüdürelebilir turizm çağrısı

Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla, 16 Mart a kadar Bulgaristan Cumhuriyeti’nde Burgaz, Yambol ve Hasköy bölgeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nde Edirne ve Kırklareli illerin de 24 aya kadar 600.000 Euro ya kadar projelerinizi hazırlayın.
 
Öncelik Ekseni 1: Çevre
 
o Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi
 
o Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması
 
Öncelik Ekseni 2: Sürdürülebilir Turizm
 
o Özel Hedef 2.1: Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin artırılması
 
o Özel Hedef 2.2: Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması
 
o Özel Hedef 2.3: Turizm potansiyelinin sürdürülebilir gelişimi için ağ oluşturulmasının artırılması
 
 

Bu gönderiyi paylaş