Fikir Yönetim Yazılımları kullanmak İnovasyonu Yönetmek anlamına gelir mi?

Fikir Yönetim Yazılımları kullanmak İnovasyonu Yönetmek anlamına gelir mi?

HAYIRRRR… Sadece inovasyon süreçlerinizi tetikleyen başlatıcılardan biri olan; kuruluş içinden veya dışından gelen fikirleri digital olarak toplamış olursunuz. Bu kadar….

Bu cümlede açıklamak istediğim 2 önemli konu var. Birincisi; #İNOVASYON Süreçleriniz; sadece fikirleri toplamak ve değerlendirmeden oluşmaz.  İNOVASYON SÜREÇLERİ, 5 temel adımdan oluşan etkileşimli faaliyetler bütünüdür. Bu konu, bir sonraki yazımın konusu olacak, beni izlemeye devam edin lütfen.

İkincisi ise; ‘inovasyon süreçlerinizi tetikleyen başlatıcılardan sadece biri #İnovatifFikirler dir. Ancak hepsi değildir.’ Bu cümlede çok önemli bir kavramdan bahsediyorum. İNOVASYON BAŞLATICILARI… Peki inovasyon süreçlerinizi başlatan bu başlatıcı ne demektir?  #İnovasyonBaşlatıcıları , bir dizi faaliyet, resmi ya da gayri resmi bir etkinlik, bir inovasyon projesi ya da programı veya herhangi başka bir yaklaşım olabilir. Bu girişimler;

  • Bir kişi ya da birim (Ar-Ge Merkezi, 6Sigma Bölümü, İnovasyon Müdürlüğü v.b),
  • Kalıcı veya geçici bir şekilde kitlesel kaynak kullanımı (crowdfunding-kitlesel fonlama),
  • Ortaklıklar, ittifaklar, birleşmeler, satın almalar, ortak girişimler, kamu destek programları, kısmi yatırımlar, şirket elden çıkarmalar, ekosistemler ve diğer kuruluş kümeleri,
  • Tamamen veya kısmen dış kaynaklı hibe çağrıları,
  • Fikir yönetim sistemi,
  • Açık inovasyon altyapısı üzerinden gelen dış tüketici, kullanıcı, öğrenci vb.

tarafından başlatılabilir.

İnovasyon başlatıcıları çok değerlidir. Özellikle dış kaynaklı başlatıcılar (iş ortakları, alt yükleniciler, müşteriler, tedarikçiler, üniversiteler v.b) içeriden görülemeyen ve büyük değerler katabilecek inovasyon fikirleri sunabileceğinden, bunlara yönelik süreçlerin sürekli kontrol edilmesi ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Bu dış kaynaklı inovasyon başlatıcılarınız ile çalıştaylar, ziyaretler, projeler v.b gibi faaliyetler yaparsınız ki, bu faaliyetler bazen inovasyon, bazen inovasyonu hedeflemeyen süreçlerin sonucu da ortaya çıkabilir. Zaman zaman da tesadüfen (serendipity) veya aniden akla (ad-hoc) gelen plansız bir faaliyetin veya olayın sonucu da oluşabilir.

Sadece, Fikir Yönetim yazılımları kullanarak aşağıdaki faydaları elde edersiniz. İnovasyon Yönetimini gerçekleştirmiş olmazsınız.  Hatta İNOVASYON SÜREÇLERİNİZİ bile yönetemezsiniz.

  • Bu yazılımlar, yenilikçi fikirlerin toplanmasında digital çözümdür.
  • KAİZEN, 6Sigma, EFQM vb için gerekli İyileştirme önerilerinizi de toplamanıza olanak sağlar.
  • Gelen fikirleri çok  katmanlı değerlendirmenizi hızlandırır.
  • Anlık istatistik elde edersiniz. Kaç fikir geldi, kaç tanesi bir sonraki aşamaya geçti v.b?

Bir sonraki hafta #İNOVASYONSÜREÇLERİ NİZİ anlatacağım. Beni izlemeye devam edin….

Müjgan ÇETİN

İstanbul, Mart 2020

Not: Lütfen  referans vererek alıntı yapınız.

Bu gönderiyi paylaş