Güneş Enerjisinin İstihdama etkisi – SET-2011 Kongresinde Sunulan

Güneş Enerjisinin İstihdama etkisi – SET-2011 Kongresinde Sunulan

Bu çalışmada; güneş enerjisi endüstrisinin Türkiye’de istihdama etkisini analiz edilmektedir. Dünya’daki güneş enerjisi endüstrisinin ekonomik gelişme ve istihdama yönelik etkisini değerlendiren çalışmalar ve raporlar incelenmiş ve Türkiye için olası etkisi değerlendirilmişir. İstihdama etkisiyi hesaplamak ve tahmin etmek için değişik yöntemler kullanılmakta olup, Türkiye için, ‘Güneş Enerjisi Yol Haritası’nda belirlenen PV ve CSP santralleri için hedefler dikkatte alınarak direkt ve indirekt işgücü etkisi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak; gelecekte enerjiye olan talebin temel kaynağı olacak olan güneş enerjisi, ekonomiye büyük istihdam katkısı sağlamaktadır. Ancak, devletin destekleme mekanizmaları ile bu katkı gerçekleşebilecektir.

PDF formatında görüntülemek için tıklayın.

Bu gönderiyi paylaş