Hizmet Sektöründe İnovasyon / Yenilikçi Fikirlerin Üretilmesi Çalıştayı

Hizmet Sektöründe İnovasyon / Yenilikçi Fikirlerin Üretilmesi Çalıştayı

Yenilik rekabetin temel koşulu haline geldiği global ekonomide, hizmet sektöründe yenlikçi fikirlerin oluşturulması ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi için projelerin başlatılması ve sonuçlandırılması zorunludur . Bu projelerde en önemli unsur da bireysel ve kurumsal yaratıcılığı, uygulanabilir proje fikirlerine dönüştürmektir. Bu çalıştayda; kuruluşların deneyimli moderatör eşliğinde kendi ekipleri ile ortak terminoloji ve teknikler kullanarak üzerinde çalışacakları proje fikirlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Katılımcıların kazanımları :

·         Yenilikçi fikirleri üretme

·         Yenilikçi fikirlerini değerlendirme

 

İçerik: Yenilikçi fikirler ile yenilikçi ürün-hizmet-süreç sunmak ve geliştirmek isteyen kuruluşlar aşağıdaki bilgileri alacaklardır.

·         Bilgilendirme

o    Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?

o    Yenilikçi fikirleri hayata geçirmede ulusal destekler

·         Yenilikçi fikir üretme çalışması

o    Yenilik içeren fikirlerin üretiminde yaratıcı düşünme teknikleri

o    Fikirlerin üretme-değerlendirme-hayata geçirme süreci

o    Kapalı inovasyon-açık inovasyon

·         Fikir atölyesi

o    Yaratıcı ben

o    Sorun-sebep ağacı

o    Çağrıştır-buluştur

o    Birleştir-karşılaştır

·         Proje fikirlerini değerlendirme çalışması

o    Genel değerlendirme (Pazar cazibesi, İş sinerjisi, Fikrin yapılabilirliği, Kaynak ihtiyacı, Kullanıcıya faydalar, Fikrin korunması, rakipler, teknoloji)

o    Ekonomik değerlendirme (Geliştirme maliyeti, Üretim-sunum maliyeti, Diğer maliyetler (finanasal, pazarlama-dağıtım v.b), Gelirler (Destekler, satış fiyatı), Başabaş noktası

Katılımcı Profili: Yenilikçi ürün-hizmet-süreç üreten kuruuşlarda görev alan kişi ve yöneticiler

Bu gönderiyi paylaş