Hizmet Sektöründe İnovasyon

Hizmet Sektöründe İnovasyon

Yenilik rekabetin temel koşulu haline geldiği global ekonomide, hizmet sektöründe yenlikçi fikirlerin oluşturulması ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi için projelerin başlatılması ve sonuçlandırılması zorunludur . Bu projelerde en önemli unsur da bireysel ve kurumsal yaratıcılığı, uygulanabilir proje fikirlerine dönüştürmektir. Bu eğitimde hizmet sektöründe inovasyon projelerinin yeri, önemi ve gerçekleştirim süreci paylaşılacaktır.

Süre : 1 gün

Eğitmen:  Müjgan ÇETİN

Katılımcıların kazanımları :

·         İnovasyon ve AR-GE kavramları

·         Hizmet sektörünün özellikleri

·         Teknoloji ve yeni hizmetlerin ilişkisi

·         İnovatif proje fikirleri üretme

·         inovatif fikirleri değerlendirme

·         Ulusal desteklerden haberdar olma

·         Kurumsal yenilikçilik kapasitesini değerlendirme

 

İçerik: Yenilikçi hizmet üretmek isteyen kuruluşlar için aşağıdaki kapsamda eğitim gerçekleşecektir.

·         Bilgilendirme

o    Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?

o    İnovatif hizmetleri hayata geçirirken ulusal destekler

·         Kurumsal Yenilikçilik kapasitesini değerlendirme

o    Özdeğerlendirme çalışması

·         İnovatif hizmet üretme süreci

o    Teknoloji ve hizmet

o    Yeni hizmet geliştirme sebepleri

o    Hizmet sektöründe inovasyon yolları

o    Yeni hizmet geliştirme modelleri

o    Yeni hizmet geliştirme çevrimi

·         Açık inovasyon

o    Açık-kapalı inovasyon

o    Hizmet sektöründe açık inovasyon

o    Açık inovasyon çeşitleri

Katılımcı Profili: Yenilikçi hizmet üreten kuruluşlarda görev alan kişi ve yöneticiler

Bu gönderiyi paylaş