İnovasyon Fırsatları Keşfi

İnovasyon Fırsatları Keşfi

AR-GE ve İNOVASYON yetkinliği rekabetin temeli haline gelmiştir. Kuruluşların mevcut durumlarını bilmeden, Avrupa’daki rakipleri veya benzerleri arasındaki durumlarını değerlendirmeden, rekabet yetenekleri geliştirmeleri zordur. Çalışmamızın amacı; uluslararası methodolojileri kullanarak işletmenin inovasyon yetkinliğini değerlendirmek ve yol haritasını hazırlamaktır.

Hedef Kitle: AR-GE ve İNOVASYON çalışmaları yapan ve kendini geliştirmek isteyen;

·         Firmaların ar-ge yöneticileri, firma sahipleri

·         Ulusal ve uluslararası ar-ge ve inovasyon desteklerinden faydalanmak isteyen  firmaların temsilcileri

·         Firmaların inovasyon stratejileri noktasındaki karar vericileri

Yöntem: Aşağıdaki uluslararası yöntemler kullanılarak kuruluşların inovasyon yetenekleri ölçülecek ve ulusal ve uluslararası destekler ile inovasyon projelerinde neler yapabilecekleri raporlanacaktır.

1-     TUBITAK TR-Acsess projesi kapsamında OXFORD İnnovation ANIMATE methodolojisi ile

a.     Firma öz değerlendirmesini yapmak

b.     İnovasyon basamakları yöntemi ile hangi aşamada olduğunu belirlemek

2-   IMProve yöntemi ile

a.     Firmanın Avrupa’daki sektörler içerisinde değişik sektörlerden yaklaşık 3000 firmanın katıldığı ve 5 boyutta (inovasyon stratejisi, sonuçları, süreci, kültür-organizasyonu ve faktörleri) inovasyon yetkinliği  karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

b.     İnternet üzerinden firmanın bizzat kendisinin gireceği bilgiler ile değerlendirmesi 100 sayfalık kuruluşa özel detaylı rapor ile alınacaktır.

Birinci Gün :     İnovasyon ile İlgili Temel Kavramlar ve Devlet destekleri hakkında bilgilendirme ve inovasyon yetkinliği değerlendirme yönteminin tanıtılması aşağıdaki başlıklarda yapılacaktır.

·         Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?

·         Ulusal ve uluslararası destekler ve destek methodolojileri

·         İnovasyon yetkinliği değerlendirmenin önemi ve gerekçesi

·         Özdeğerlendirme anketlerinin dağıtılması

İkinci Gün :     Katılımcılar ile özdeğerlendirme anketleri değerlendirilecek ve IMProve yöntemi kullanılarak,   değerlendirme yapılacaktır. raporu alınacaktır. Bu rapor; kuruluşun ar-ge ve inovasyon yönetimini,  sektör ortalaması ve sektörün en iyileri ile  karşılaştırmalı vermekte ve böylece hangi alanlarda gelişme yapılması gerektidiği görülmektedir.

Üçüncü Gün :    Katılımcılar ile IMProve yöntemi kullanılarak değerlendirmeye devam edilecek ve  değerlendirme raporu alınacaktır. Bu rapor; kuruluşun ar-ge ve inovasyon yönetimini,  sektör ortalaması ve sektörün en iyileri ile  karşılaştırmalı vermekte ve böylece hangi alanlarda gelişme yapılması gerektidiği görülmektedir. Bu raporun değerlendirmesi yapılarak gelişmeye açık alanlar tanımlanacaktır.

Katılımcıların kazanımları :

·         İnovasyon (Yenilik) ve AR-GE kavramlarını ve hibeleri öğrenme

·         İnovasyon yetkinliklerinin Avrupa’da kendi sektörleri veya 4000 den fazla katılımcı firma arasında nerde olduğunu, inovasyon şampiyonlarının neyi daha iyi yaptığını öğrenme

·         Gelişmeye açık alanları öğrenme

Bu gönderiyi paylaş