İnovasyon, Improvement-iyileştirme arasında bir fark var mıdır? Anketim sonuçlandı.

İnovasyon, Improvement-iyileştirme arasında bir fark var mıdır? Anketim sonuçlandı.

ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler standartında gündeme getirdiğimiz bir terimi sizlere danışmak istiyorum. Bir fikrin veya bir projenin inovasyon mu, iyileştirme mi amacıyla yapıldığına neye bakarak, nasıl karar verirsiniz?

Bu açıklama ile bir haftalık LinkedIn anketim sonuçlandı. Bir haftalık süre içerisinde; 42 oy kullanıldı. Gelen cevapların değerlendirmesini sizlerle paylaşmak istedim. Ankete katılan kırk iki kişinin 86% sı EVET, 12% si HAYIR diye cevap verdi. Bir de 2% Oranında Diğer (açıklayınız) olarak cevaplayan olmuştur.  Açıklama ve katkılarını ileten aşağıda isimlerini verdiğim arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.

@yusuf çetin : İnovasyon mevcut sistemdeki teknoloji ile değişiklik yapmak, Yenilemek ise mevcut olan ürünlerin kalite ve malzeme iyileştirmektir

@dilşad tekin : Innovation yani yenilik (inovasyon); ticarileştirilebilir bir ürün/süreç yeniliği ortaya koymaktır, bir nevi reformdur. Improvement yani iyileştirme, hali hazırdaki ürün ya da süreci kullanıp bir yenilik ortaya koymak değil, o ürün ya da süreci “daha iyi” hale getirmektir ki bu noktada daha onu iyi hale getirmek için “yenilikler (inovasyonlar)” kullanılır. Kısaca; “iyileştirme için inovasyonlar kullanılır. ” demek, yanlış olmaz sanıyorum.

Bu sonuç ve katkılar beni sevindirdi. Ülkemizde iyileştirme ve İnovasyon terimlerinin doğru anlaşılmasını önemli buluyorum.  Son 20 yıldır güzel uygulamalarına tanıklık ettiğimiz; KAIZEN, Kalite çemberi, Öneri sistemleri, 6Sigma, İş mükemmeliyeti konuları ve çalışmaları İYİLEŞTİRME terimini hayatlarımıza doğru yerleştirmiş bulunuyor.

#MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite uzmanları ile #KalDer gönüllülerinin birlikte 3 aydır kapsamlı bir şekilde çalıştığımız ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler-Tanımlar ve Prensipler standartına güzel Türkçemiz ile yıl bitmeden ulaşabileceksiniz. Bu standart içerisinde; iyileştirme ve İnovasyon terimlerini tartıştığımız ve açıklama getirdiğimiz bir bölüm de var; Aşağıda bu bölümü de referans vererek Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

‘İyileşme bir ürünün veya sürecin performansının geliştirilmesi ile sonuçlanır. Gerek inovasyon, gerek iyileşme ortaya bir değer çıkarır ve her ikisi de değişimi barındırır. Her iki kavram birbirleriyle kısmen örtüşmekle birlikte iyileşme mevcut bir varlığın değişimi ile sınırlı olur, orijinal durumunun anlamlı olduğu ölçümlere dayanarak (genellikle düşük düzeyde belirsizliğin olduğu koşullarda). İnovasyon aynı zamanda daha önce mevcut olmayan yepyeni bir varlığın ortaya konması anlamını da taşır (genel olarak daha büyük belirsizlik koşullarında). Son olarak mevcut yaklaşımları, bilinen yöntemleri ve çözümleri kullanarak sağlanan iyileşmeler genellikle inovasyonla sonuçlanmazlar. ‘

Teşekkürlerimle…

Müjgan ÇETİN, İstanbul – Kasım 2020

Bu gönderiyi paylaş