İnovasyon Yönetimi Dünya Ticaretinde Neden Önemli?

İnovasyon Yönetimi Dünya Ticaretinde Neden Önemli?

İnovasyon yönetimi Dünya ticaretinde neden önemli? Bu sorunun cevabını bu yazımda, çalışmalara katılan ülkelerin profilleri hakkında bilgiler vererek cevaplandırmak istiyorum.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)[1]; 1947 tarihinde 25 ülkenin bir araya gelmesi ile kurulmuş, şu anda 164 üye ülkenin Standartlar Kuruluşlarından oluşan uluslararası bir kuruluştur. Ülkemizin standartlar örgütü olan TSE,  kuruluş yılının ertesi yılı (1955 yılında)  bu uluslararası örgütte katılım payı ödeyerek, katılmıştır. Ülkemiz olarak ISO’ya katılım sebebimiz, uluslararası ticarette ürün ve hizmetlerimizin pazarda daha çok yer bulmasıdır. Bu sebeple; çok sayıda standart dünya ile aynı anda yayınlanarak, ülkemiz iş dünyası kendilerine dünyada ihracat pazarı yaratmışlardır.

Her türlü üretim ve hizmet sektöründe, hedef kitlemizin (müşteri, tüketici, faydalanacı, etkilenenler, son kullanıcı, üyeler v.b) ifade ettiği veya etmediği ihtiyaçlarına odaklanarak sürdürülebilir bir inovasyon yönetim sistemini tanımlamak amacı ile Uluslararası Standartlar örgütü (ISO) 2014 yılında çalışma grupları kurmuştur.[2]  Bu çalışma grupları ile yılda en az 2 defa, ortalama 3 defa olacak şekilde, delegelerin bizzat çalışma toplantılarına bir hafta süreyle tam zamanlı  olarak katılımıyla  gerçekleşmektedir.

2015 yılında bu toplantılar Oslo- Norveç de  15 ülkeden 40 delege ile başlamıştır. Mayıs 2019 da  ise Stokholm-İsveç de gerçekleşen, son toplantıda ise,  katılımcı 58 ülkeden (43 katılımcı ülke 15 gözlemci ülke)[3] 144 delegeye çıkmıştır. 2019 itibari ile çok bilinen ülkeler dışında katılımcı üye ülkelerden, (katılımın yayılımı hakkında, bilgi verebilecek şekilde) değişik ülkeleri örneklemek istiyorum. Arjantin, Barbados, Şili,Kolombia, Şili, Peru, Costo Rica, Fildişi sahili, Küba, Mısır, Honduras, Hindistan, İsrail, Panama, Çin, Rusya, Sudi Arabistan, Sırbistan, Güney Afrika v.b

Benim gibi size de ilginç gelen ülkeler oldu sanırım.

Bu sıraladığım ülkeler bizzat katılımcı delege ile çalışmalara katılıyorlar. Katılımcı delegeler ile tanıştığımda 3 önemli profil gördüm. Ağırlıklı olarak, Ticaret ve Ekonomi bakanlığınında çalışanlar, sonra Üniversiteler’den akademisyenler ve sonra da benim gibi inovasyon alanında uzman danışmanlardan oluşan kişiler ülke delegeleri olarak toplantılarda çalışıyorlar. Son 2 yıldır, bir çok ülke büyük ekipler ile katılım göstererek, inovasyon yönetimine verdikleri önemi göstermişlerdir. (10 delege üstünde katılım gösteren ülke örnekleri : İsveç 22 delege, USA 18 Delege, Çin 12 Delege, Fransa 10 delege v.b)

Ayrıca 15 gözlemci ülkeden de bahsetmek isterim. Güney Kıbrıs, Ekvator, Hong Kong, Endenozya, İran, Kenya, Malezya, Tayland, Trinidad ve Tobaco v.b….Gözlemci ülkeler, sonraki toplantıya katılımcı delege göndermek için öncelikle bir toplantıya katılarak başlıyorlar. Yapılan çalışmaları görüyorlar ve bu ağır çalışmalara katılacak en uygun profil için  karar veriyorlar. Özetle, 2014 den bu yana toplam 15 toplantı yapılmış, 6000 uzman saati harcanmış ve 164 ülkeden gelen toplam 550 sayfa öneri değerlendirilerek, standartlara aktarılmıştır.

Sadece, toplantılara üye ülkeler katılımcı göndermiyor. Üye ülkeler yanında, çok sayıda sivil toplum örgütü (STK) de aktif katılım gösteriyor. Bu STK lara ilginizi çekecek kuruluşları da listelemek istiyorum. Bu örgütler; Uluslararası fikri haklar örgütü WIPO[4], EPO (Avrupa Patent Örgütü)[5] , OECD[6], CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü)[7], UNESCO[8], WTO (Dünya Ticaret Örgütü)[9], UNDP[10], UNIDO[11]  inovasyon profesyonellerinin uluslararası sivil toplum örgütleri de (ISPIM[12]) çok sayıda delege ile İNOVASYON standartları hazırlık çalışmalarına resmi olarak katılmışlardır. Ayrıca, telekonferans veya elektronik posta ile haberleşerek çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu çalışmalar sonucunda, mevcut yönetim sistemleri (kalite, çevre, enerji, iş veya bilgi güvenliğ v.b) ile entegre bir yapıda sürdürülebilir ve sürekli gelişme yaklaşımı ile inovasyon yönetim sistemi standartları serileri yazılmıştır.

Bu kadar detay katılımcı profili çizmemin sebebini anladığınızı düşünüyorum. Ben de kısaca EKONOMİK GELİŞME için  İNOVASYON ŞART diyerek noktalamak istiyorum.

Müjgan ÇETİN

Mayıs 2019, İstanbul

Not: İNOVASYON ile DEĞER Katanlar isimli kitabımdan alıntıdır. Referans göstererek çalışmalarınızda atıf verebilirsiniz.

 

Kaynaklar:

[1] ISO web sitesi : (https://www.iso.org/about-us.html)  Erisim tarihi:2018

[2] ISO/TC 279 resmi web sitesi https://www.iso.org/committee/4587737.html Erişim tarihi: Mayıs 2019

[3] ISO/TC 279 resmi web sitesi https://www.iso.org/committee/4587737.html?view=participation , Erişim tarihi: Mayıs 2019

[4] WIPO (Dünya fikri haklar örgütü) resmi web sitesi : https://www.wipo.int/portal/en/index.html Erişim tarihi: Mayıs 2019

[5] EPO resmi web sitesi : https://www.epo.org/index.html, Erişim tarihi : Mayıs 2019

[6] OECD resmi web sitesi : https://www.oecd.org/, Erişim tarihi : Mayıs 2019

[7] CERN resmi web sitesi : https://home.cern/, Erişim tarihi : Mayıs 2019

[8] UNESCO resmi web sitesi : http://www.unesco.org.tr/, Erişim tarihi : Mayıs 2019

[9] WTO resmi web sitesi : https://www.wto.org/, Erişim tarihi : Mayıs 2019

[10] UNDP resmi web sitesi : http://www.tr.undp.org/, Erişim tarihi : Mayıs 2019

[11] UNIDO resmi web sitesi : https://www.unido.org/, Erişim tarihi : Mayıs 2019

[12] ISPIM 193 de Noreç’de 70 ülkenin profesyonel inovasyon danışmanları tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. ISPIM resmi web sitesi https://www.ispim-innovation.com/about , erişim tarihi : 2019,

Bu gönderiyi paylaş