INOVASYON YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

INOVASYON YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Amaç: Ülkemizin içerisinde bulunduğu eko-politik dinamikleri dikkatte alarak, Pazar daralmasını da aşacak şekilde inovasyon yönetiminin bütün teknikleri ile  uzun soluklu bir programla öğretilmesi amaçlanmaktadır. Programımıza katılan katılımcılar, yenilikçi inovasyon teknikleri kullanarak sektörel dinamikleri içerisinde yenilikçi yaklaşımları nasıl kullanacaklarını  öğreneceklerdir.

 

Yöntem: Bu program aşağıdaki modüllerde gerçekleşecektir.

 

1.hafta : 12 saat – 2 gün : İnovasyon Yönetimine Giriş

 • İnovasyon ve inovasyon yönetimi kavramları
 • İnovasyon ve ar-ge
 • Ürün-hizmet-süreç-iş modeli-organizasyon-pazarlama inovasyonu
  • Radikal yenilik
  • Arttırımsal yenilik
 • İnovasyon yönetiminde uluslararası son gelişmeler
  • AB’nin CEN/TS 16555-1 numaralı İnovasyon Yönetimi Standartı
  • ISO 50501 İnovasyon Yönetimi standartı çalışmalarında gelinen aşamalar
 • Ülkesel inovasyon karnemiz
 • Değişim ve inovasyon yönetimi
 • İnovasyon kültürü

 

2.hafta : 12 saat – 2 gün : İnovasyon Stratejisi Hazırlama

 • Starteji ve inovasyon ilişkisi
 • Stratejik yönetim, Ülke-bölge stratejisi,
 • Kuruluş stratejisi, İnovasyon stratejisi
 • Strateji hazırlama süreci
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
 • Strateji geliştirmek
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
  • SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities, threats) analizi
  • Grup çalışmaları : SWOT analizi çalıştayı
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
  • PESTEL (Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal) analizi
  • Grup çalışmaları: PESTEL analizi çalıştayı
 • Strateji geliştirmek
 • Rakip analizi
 • ANSOFF matrisi
  • Grup çalışmaları: Rakip analizi ve ANSOFF Matrisi çalıştayı

 

3.hafta : 12 saat – 2 gün : İnovasyon süreci

 • İnovasyon projelerinde işbirliği yönetimi
  • Proje ortakları ve işbirliği modelleri
  • Üniversiteler ve ar-ge kuruluşları ile ilişkileri
 • İnovasyon süreci
  • Proje fikirleri üretme, değerlendirme ve seçme
  • Proje desteklerinden faydalanma ve Projeyi hayat geçirme
 • Ulusal-uluslararası destekler ile projeler yapma
  • Ulusal destekler (KOSGEB, TUBİTAK, Bakanlıklar v.b)
  • Uluslararası destekler (Horizon2020, Büyükelçilikler, ikili anlaşmalar)
  • Proje çağrıları ve hibe prosedürü
 • İnovasyonda yenilikçi yaklaşımlar
  • Kapalı inovasyon-açık inovasyon
  • Bağış sistemi ve Birlikte inovasyon

 

4.hafta : 12 saat – 2 gün : Süreç-Hizmet-İş modeli İnovasyonu

 • Süreç inovasyonu
  • Direkt üretim süreçlerinde ve maliyetlerinde iyileştirme fırsatlar
  • Yönetim ve endirekt maliyetlerde ve genel giderlerlerde iyileştirme fırsatları
 • Teknoloji etkisi– 4.sanayi devrimi
  • 4.sanayi devrimi, BIG data – Sanal gerçeklik – Nesnelerin interneti
  • Ekipman yatırımı – otomatik makineler – robotlar, Bilişim ve iletişim teknolojileri
 • Hizmet inovasyonu
  • Hizmet inovasyonu fırsatları
  • Hizmet inovasyonununda fikri hakların korunması
 • İş modeli inovasyonu
  • İş modelinde yenilikçi yaklaşımlar
  • CANVAS Modeli ve Grup çalışmaları: CANVAS çalıştayı

 

5.hafta : 12 saat – 2 gün : Ürün İnovasyonu ve yenilikçi ürünlerde proje yönetimi

 • Yenilikçi ürün ve Ar-ge – inovasyon süreci
  • Teknoloji yönetimi, Yeni ürün geliştirme süreci
  • Teknoloji tahmini ve Projenin ar-ge içeriği, inovasyon süreci
 • Hibelerle proje yapma (TÜBİTAK-KOSGEB destekleri, Horizon2020 Bakanlık destekleri)
  • Projenin Teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
  • Proje bütçesi ve desteklenen ve desteklenmeyen harcamaları
  • Değerlendirme ve sözleşme süreci
 • Proje yönetimine giriş ve tanımlar ve Proje yönetiminin aşamaları,
  • Proje tanımlamanın önemi , Amacı ve kapsamı, Hedefleri ve sonuçları
  • Proje kısıtları ve Projede uyulması gereken standartlar
 • Proje planlama ve kontrol teknikleri
  • Gantt-Chart ve çizelgeleme
  • İş paketleri ve Proje faaliyet analizi ve Faaliyetler arası ilişkiler

 

 

6.hafta : 12 saat – 2 gün : Sosyal İnovasyon ve Yenilikçi Fikir Yönetimi

 • Sosyal inovasyon
  • Sosyal inovasyon fırsatları ve gerekleri
  • Hibeler ile sosyal inovasyon yapma
 • Yenilikçi fikir üretme
  • Yenilik içeren fikirlerin üretiminde yaratıcı düşünme teknikleri
  • Fikirlerin üretme-değerlendirme-hayata geçirme süreci
 • Yenilikçi fikir üretme teknikleri
 • Empati analizi amacı ve yapılış tekniği
 • Design Thinking (Düşünce Tasarımı) amacı ve yapılış
  • Grup çalışmaları: Empati analizi ve Design thinking çalıştayı
 • Yenilikçi fikir seçme ve değerlendirme teknikleri
 • Fikir ağacı tekniğinin amacı ve yapılışı
  • Grup çalışmaları: Fikir ağacı ve fikir eleği çalıştayı
 • Program sonunda grupların sunumları

Sertifika sınavı

Bu gönderiyi paylaş