Kurumsal İNOVASYON’umu YÖNETİYORUM

Kurumsal İNOVASYON’umu YÖNETİYORUM Programımız ile;

Uluslararası referans dokümanları baz alınarak hazırlanan eğitimlerimiz adım adım sizlere kurumsal İnovasyon yönetim sistemini nasıl kuracağınıza ilişkin bilgiler verecektir. Öncelike İnovasyon tipolojisi anlatılacak, inovasyon terimler-tanımları üzerindeki kafa karışıklı sonlandırılacaktır. Hem iş hem de akademik dünyadaki yanlış tanımlamalara; ulusal mevzuat, OSLO ve Frascati ve Canberra Kılavuzları ve ISO standartları eşliğinde açıklık kazandırılacaktır. Sonrasında da; kuruluşun inovasyon yönetimi sistemi kurma çalışmalarına değer katarak, sürdürülebilir inovasyon yönetimi başarısı için adım adım sistemin her bir parçasına ilişkin konular aktarılmaktadır. Böylece, kuruluşların inovasyon yönetimi sistemi kurma çalışmalarında hazırlık yapmalarına olanak sağlamak amaçlanmıştır.

Bu dersleri İNOVASYON FIRSATLARI ile almak için

Her bir dersimiz 40 dk lık 2 oturum olarak gerçekleşecektir.

Ders 1: İnovasyon 101 – Yeni başlayanlar için İnovasyon

 • İnovasyon ve inovasyon yönetimi kavramları
 • İnovasyon yönetiminde uluslararası son gelişmeler
 • ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetim terimler tanımlar
 • İnovasyon ve ar-ge
 • Ar-ge Mevzuatı,
 • OSLO Kılavuzu
 • Frascati kılavuzu
 • İyileştirme –improvement ve inovasyon farkı
 • Devolopment – geliştirme ve İnovasyon farkı
 • Buluş, Yaratıcılık ve İnovasyon farkı
 • ar-ge ve İnovasyon farkı
 • İnovasyon tanımı

Ders 2: İnovasyona giriş – İnovasyon Tipolojisi

 • İnovasyon yönetiminde uluslararası gelişmeler
 • ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetim terimler tanımlar
 • Ar-ge, İyileştirme, geliştirme, buluş, yaratıcılık ve İnovasyon farkı
 • Yenilik ve değer
 • İnovasyon tanımı
 • İnovasyon çeşitleri – Ürün, Süreç, Hizmet inovasyonu
 • Diğer inovasyon çeşitleri (pazarlama, organizasyon vb)
 • İnovasyon dozu – Arttırımsal / radikal İnovasyon
 • İnovasyon yönetimi ile ilişkili diğer terimler
 • İnovasyonda yeni yaklaşımlar (Kitlesel fonlama, Co-innovation/birlikte İnovasyon, açık İnovasyon)
 • ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetimi Sistemi
 • Fikir yönetimi ve İnovasyon yönetimi farkı
 • İnovasyon süreçleri yönetimi
  • İnovasyon fırsatları tanımlama
  • Kavram ve fikirleri üretme, değerlendirme ve seçme
  • Kavramın geçerliliği / Test
  • Çözümü geliştirme ve Proje desteklerinden faydalanma ve Projeyi hayat geçirme
  • Değeri gerçekleştirme – çözümü yaygınlaştırma

Ders 3: İnovasyon Yönetimine Giriş – Kurumsal İnovasyon

 • İnovasyon yönetim sistemi prensipleri
 • Başlıca inovovasyon yönetim sistem elemanları
 • Ülkemizin inovasyon karnesi
 • Dünya’nın ve AB’nin İnovasyon Yönetimi referans doküman çalışmaları
 • İnovasyon Yönetimi Standartı hazırlama çalışmaları
 • ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetim sistemi,
 • ISO-56003:2019 İnovasyon yönetimi – işbirliği yönetimi
 • ISO56004:2019 standartlar serilerinin tanıtımı
 • Devam eden standartlar (ISO-56005 Fikri haklar yönetimi, ISO-56006 Stratejik iş zekası yönetimi, ISO-56007 Fikir Yönetimi, ISO-56008 İnovasyon metod ve teknikleri) çalışmaları
 • Standarizasyon piramidi, standartın yapısı ve HLS
 • Diğer standartlar ile entegre yönetim sistemi
 • ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetimi Sistemi – Maddeleri

Ders 4: İnovasyon Yönetimi Kapsamını Tanımlamak

 • ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetimi Sistemi – Madde 4 ve özellikleri
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek (SWOT – TWOS) analizi
 • Dış çevreyi anlamak ve değerlendirmek (PESTEL+M) analizi
 • İlgili hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak
 • İnovasyon kültürünü anlamak
 • İnovasyon işbirliği yönetimini anlamak
 • ISO/TS-56004 İnovasyon yönetimi değerleme kapsamı ve maddeleri
 • Değişik İnovasyon yönetimi mevcut durum değerleme yaklaşımları
 • Kuruluşunuz için değerleme yaklaşımı seçimi
 • İnovasyon yönetimi değerleme çalışmalarını yürütme ve çıktıları
 • İnovasyon yönetimi kapsamını tanımlamak

Ders 5: İnovasyon İşbirliği yönetimi

 • ISO-56003:2019 İnovasyon yönetimi – işbirliği yönetimi
 • İnovasyon işbirliği çerçevesi
 • İnovasyon işbirliğine girme
 • İnovasyon işbirliğinde  Partner seçimi
 • Paydaş-partner envanteri hazırlanması
 • Paydaş-partner ile uyumlanma
 • Paydaş-partner anlaşmaları
 • Paydaşlar-partnerlar arası ilişkiler
 • İnovasyon projelerinde işbirliği yönetimi
 • Proje ortakları ve işbirliği modelleri
 • Üniversiteler ve ar-ge kuruluşları ile ilişkileri
 • Diğer işbirliği yöntemler

Ders 6: İnovasyon Liderliği

 • ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetimi Sistemi – Madde 5 ve özellikleri
 • Liderin sorumlulukları
 • İnovasyon yönetim sistemine katılım
 • Değerin gerçekleşmesine odaklanma
 • İnovasyon organizasyonu ve sorumluluklar
 • Chef Innovation Officer – CIO (İnovasyon Üst Yöneticisi)
 • İnovasyon Müdürü-Mühendisi-uzmanı
 • İnovasyon vizyonu
 • Stratejik yönetim,
 • Ülke-bölge stratejisi, Kuruluş stratejisi, İnovasyon stratejisi
 • İnovasyon stratejisi hazırlama
 • Rakip analizi ve ANSOFF matrisi
 • İnovasyon hedefleri – KPI yönetimi
 • İnovasyon politikası
 • İnovasyon yönetimi iletişimi

Ders 7: İnovasyon Fırsatları ve Riskleri Analizi 

 • ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetimi Sistemi – Madde 6 ve özellikleri
 • İnovasyon fırsatları analizi
 • Risk analiz ve değerlendirme
 • ISO-31000 Risk analiz ve değerlendirme standartı
 • İnovasyon hedefleri
 • İnovasyon hedeflerini başarabilmek için planlama
 • İnovasyon portföyü yönetimi

Ders 8: İnovasyonu Destekleyen Yapılar ve Unsurlar

 • ISO-56002:2019 İnovasyon Yönetimi Sistemi – Madde 7 ve özellikleri
 • Çalışanlar – İnsan yönetimi
 • İnovasyon yetkinlikleri yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Finansal kaynakların yönetimi
 • Altyapının yönetimi
 • Birikim yönetimi(Knowledge management)
 • Doküman yönetimi
 • Farkındalık ve İletişim yönetimi
 • İnovasyon metod ve tekniklerinin yönetimi
 • Startejik iş zekası yönetimi
 • Fikir haklar yönetimi