ISO-10000 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti Yönetim Sistemi

ISO-10000 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti Yönetim Sistemi

Müşteri şikayetlerinin yönetiminde uyulacak planlama, tasarım, gerçekleştirme, bakım, iyileştirme süreçlerine kılavuzluk etmek, müşteri memnuniyetini sağlayarak müşteri odaklı yönetimi sağlamak bu standartın amacı olup, bu eğitimde standartın gerekleri anlatılacaktır.

Katılımcıların Kazanımları:

  • Hizmet sunum sürecini anlamak,
  • Hizmet sunumunda problem, çağrı, hizmet yönetimleri ve ilişki, tedarikçi  yönetimi aşamalarında standartın gereklerini öğrenmek
  • Hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için kapasite yönetimi ve hizmet sürekliliği yönetimini öğrenmek
  • Hizmeti raporlamanın önemini öğrenmek

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

  • Standardın gelişimi ve genel giriş
  • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
  • Standartın müşteri memnuniyetine yaklaşımı
  • Standart maddelerinin açıklanması
  • Şikayet yönetimi süreci
  • Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

Katılımcı Profili: Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar

Bu gönderiyi paylaş