OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 iş güvliği ve sağlığı yönetim sistemi standartı 2004 yılında iş yasasına baz alınarak bütün yasal mevzuat da değiştirilmiştir. Risk analizi ve değerlendirmesi baz alınarak bütün sistemin analiz edilmesi ve yasal mevzuata uygun altyapı ve gereklerin kurulması 50 ve üstü çalıştıran kuruluşlar için zorunluluk haline gelmiştir.
 • OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi standart genel yaklaşımı
  • İş güvenliği tanımı, amacı ve genel prensipleri
  • İş kazaları istatistikleri
  • İşverenein ve çalışanın görevleri
  • Madde 4.2 ISG Politikası
  • Madde 4.3 Planlama
  • Risk analizi
  • Risk değerlendirme
  • ISG hedefleri
  • ISG yönetim programları
 • Madde 4.4 Uygulama ve Dokümantasyon
  • Yapı ve sorumluluklar
  • Kurul ve Komiteler
  • Organizasyon
  • İSG Görev grupları
  • Eğitim, bilinçlendirme ve yeterlilik
  • Danışma ve iletişim
  • Operasyonel kontrol yaklaşımı
  • Acil durum planlama
 • Madde 4.5 Kontrol ve Düzeltici faaliyetler
  • Performans ölçümü ve izleme
  • İstatiksel yöntemler
  • İSG kaza analizleri
  • Kaza , olay, düzeltici faaliyetler
  • Kayıtlar ve kayıt yönetimi
  • Denetim

Bu gönderiyi paylaş