Online Yenilikçi Yöntemlerle İŞ ETÜDÜ eğitimi

Verimlilik ve INOVASYON

Eğitmen : Müjgan ÇETİN

ONLİNE Yenilikçi Yöntemlerle İŞ ETÜDÜ

EĞİTİMİZ ile COVİD-19 sonrası değişen dünyada verimlilik ve etkinlik çalışmaları inovasyonun etkisini azaltmak için metod ve teknikleri öğreneceksiniz. Online eğitimimiz 2 şer saatlik 3 oturum halinde gerçekleşecektir. Süreç İnovasyonu eşliğinde VERİMLİLİK ve ETKİNLİK Yönetimi gerçekleştirebilmek için;

  1. Temel kavramlar ve yaklaşımlar (Verimlilik – Etkinlik nedir?,   Verimlilik alanları ve ölçüm yöntemleri, İş etüdü / Metod etüdü, İş örneklemesi, re-engineering, inovasyon)
  2. Metod etüdü teknikleri (Aşamaları, iş akışı analizi,  Spagetti diyagram, İşyeri düzenleme) ve Zaman Etüdü (Önceden saptama yöntemleri, Direkt ölçüm yöntemleri (kronometraj), Zaman etüdü formu, İşi elemanlarına ayırma, Ölçüm ve çevrim, Örnek sayısı, Ortalama zaman)
  3. Standart zamanın hesaplanması ve Standart zamanların kullanımı (Tempo ve yorgunluk toleransının verilmesi, Tempo takdiri kalibrasyonu, Yorgunluk toleransları, Frakansiyel zamanların tespiti)

Katılımcılara oturumlar arası ödevler  verilecek ve her oturum öncesi ödevler değerlendirilecektir.