İnovasyon Yönetimi

İnovasyon Yönetimi

Rekabet ortamında AR-GE ve Inovasyon projeleri gerçekleştirmek ilerlemenin temelidir. AR-GE ve INOVASYON Projeleri yapısı gereği risk içerirler ve ulusal gelişime katkı sağlamak amacıyla verilen hibe devlet destekleri ile gerçekleştirilmesi tercih edilir. Bu programdaki amacımız; kamu destekli INOVASYON projeleri önerebilmek için gerekli bilgileri katılımcılara aktarmaktır.

Katılımcıların Kazanımları:

  • Yenilik, inovasyon, ar-ge kavramlarını öğrenmek
  • TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, SANAYİ Bakanlığı, AB desteklerini öğrenmek
  • İnovasyon projelerini hayata geçirmek

İçerik: Katılımcılar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaklardır.

  • Yenilikcilik, İnovasyon, ar-ge kavramları

o    İnovasyon ve ar-ge

o    İnovasyon sürecinde fikri mülki haklar

o    Açık inovasyon

o    Ürün-hizmet inovasyonu

o    Süreç inovasyonu

  • Starteji ve inovasyon

o    Teknolojik yetkinliği değerlendirme

o    Stratejik yönetim

o    İnovasyon stratejisi

o    Yenilikçi ürün ve marka stratejisi ve pazar araştırmaları

  • İnovasyon süreci

o    Proje fikirleri üretme

o    Proje fikirlerini değerlendirme ve seçme

o    Proje desteklerinden faydalanma

o    Projeyi hayat geçirme

  • İnovasyon projelerinde işbirliği yönetimi

o    Proje ortakları,

o    Üniversiteler ve ar-ge kuruluşları ile ilişkileri

o    Proje konsorsiyumu ve sözleşmeler

Katılımcı Profili: Kuruluşların İnovasyon, Ar-GE projelerinde görev alan yöneticiler ve proje ekipleri

Bu gönderiyi paylaş